V súčastnosti polygrafické odvetvie celkovo neprežíva najlepšie obdobie. Jedným z parametrov, podľa ktorého môžeme objektívne situáciu hodnotiť, je spotreba papierov, kartónov a lepeniek, v tomto prípade ide o skupinu grafických (tlačových) papierov.

Pokles spotreby týchto papierov (a tým aj nižšia produkcia tlačiarenských podnikov) je v Európe zjavný už viac ako desaťročie. Pokles sa prejavil najskôr u novinového papiera, ktorého použitie najviac ovplyvňuje rozvoj elektronických médií (internetu). V posledných rokoch sa v EÚ spotrebovalo každým rokom o 3-5% menej tlačových papierov.

Situácia a vývoj v Českej republike

Zaujímavé podľa štatistík ACPP (Asociace českého papírenského průmyslu) za ČR je to, že v ČR sa dlho výrazný pokles nekonal.
Až porovnaním výsledkov za rok 2018 oproti roku 2017 sa prejavil pokles spotreby grafických papierov o cca 4% (z 571 tis. ton na 547,5 tis. t).
V tomto období, ale spotreba obalových a baliacich papierov (vrátane surovín na výrobu vlnitej lepenky) stúpla na 102%, takže celková bilancia spotreby papierov a lepeniek ČR bola za rok 2018 vo výške 98,5% roku 2017.

Prvý tohtoročný polrok, ale žiaľ výrazne potvrdil trend poklesu spotreby. Tá sa v prípade grafických papierov znížila až o 20% (z 288 tis. t na 228 tis. t) a výrazne klesla ich tuzemská výroba (dokonca o 52%!), ale aj dovoz (o 9%). Celkovú spotrebu ČR tentokrát nezachránili ani baliace a technické papiere, takže pri všetkých papierov, kartónov a lepenkách štatistiky vykazujú pokles pri výrobe o 6%, importe o 5% a spotrebe o 12%, keď súčasne sa zvýšil export o 5% (ak klesá tuzemská spotreba, vyrobený alebo dovezený papier sa jednoducho musí vyviesť).

Čo prinesú celoročné čísla je ťažko predpovedať, ale sotva dôjde k podstatnému zvratu daného trendu, ktorý indikuje, že nielen tlačiarov pravdepodobne nečakajú dobré časy.

Zdroj: Miloš Lešikar / Svět Tisku 7-9/2019

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo