XGIMI Halo projektor.

Spoločnosť Epson oznámila, že sa dohodla so spoločnosťou XGIMI, predajným partnerom spoločnosti Amazon, na urovnaní nedávnej žaloby, ktorá upozorňovala na klamlivé reklamné praktiky. Podľa podmienok dohody spoločnosť XGIMI súhlasila s opravou uvádzaných lúmenov projektorov po celom svete z predtým nesprávne uvádzaných lúmenov tak, aby zodpovedali presným údajom o jase v prospech spotrebiteľov.

Urovnanie potvrdzuje záväzok spoločnosti Epson dodržiavať medzinárodne uznávané štandardy platné v celom odvetví, ktoré pomáhajú spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia pri nákupe.

XGIMI vykoná opravu špecifikácií jasu v lúmenoch pri nasledujúcich modeloch:
XGIMI Horizon Pro (XK03H) – bude hodnota znížená z 2 200 lúmenov na 1 500 lúmenov
XGIMI Horizon (XK03K) – bude hodnota znížená z 2 200 lúmenov na 1 500 lúmenov
XGIMI Halo (WK03A) – bude hodnota znížená z 800 lúmenov na 600 lúmenov
XGIMI Elfin (XL03A) – bude hodnota znížená z 800 lúmenov na 600 lúmenov

„Keď značky projektorov používajú medzinárodne publikované štandardy pre hodnotenie svietivosti, sú to spotrebitelia, kto vyhráva,“ prehlásil Mike Isgrig, viceprezident pre spotrebiteľský predaj a marketing spoločnosti Epson America. „Opatrenia spoločnosti XGIMI, ktorá vykonala korekciu údajov o svietivosti pri niekoľkých svojich projektorov, pomáhajú zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, čo môžu očakávať od výkonu projektora. Poskytujú im informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovanejších nákupných rozhodnutí, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na celý trh.“

Pôvodná sťažnosť bola podaná v rámci snahy spoločnosti Epson zabezpečiť, aby značky používali medzinárodne uznávané a akceptované štandardy jasu, ktoré by pomohli spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia pri nákupe. Upravené špecifikácie sú teraz presné, čo prináša prospech spotrebiteľom, maloobchodnému kanálu i celému odvetviu.

Spoločnosť Epson varuje zákazníkov, aby si dávali pozor na zavádzajúce ukazovatele uvedené ako „lux“, „LED lumeny“, „CVIA“ alebo „jas lampy“, ktoré sa neriadia štandardizovanou metodikou, a preto významne ovplyvňujú schopnosť spotrebiteľa porovnať výkon projektorov, najmä pri nakupovaní na Amazone a v ďalších internetových obchodoch.

Údaje o meraní projektorov sú definované medzinárodne uznávanými štandardizačnými organizáciami, vrátane Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodného výboru pre meranie displejov (ICDM). ICDM vydáva normy pre meranie zobrazovacích zariadení (IDMS), kde je definovaná metodika merania farebného jasu projektora a samostatne jasu bielej farby. Norma ISO, ktorá definuje metodiku merania projektorov, je ISO 21118:2020. Pri dodržiavaní týchto noriem nemôže dochádzať k nejasnostiam pokiaľ ide o to, ako sa správne meria, inzeruje a porovnáva jas projektora.

Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo