Spoločnosť RR Donnelley oznámila, zatvorenie spoločnosti Hennegan Co., kedysi považovanú za jednu z najvýznamnejších tlačiarenských spoločností v Amerike.

Tlačiareň s plochou 20-tisíc metrov štvorcových bola postavená v roku 1996. Jej klientelu tvorili klienti automobilového priemyslu (Ford, Mazda, Lincoln a Audi), mnohé známe reštauračné, cestovné spoločností, ako aj farmaceutické spoločnosti. Pre produkciu využívala hárkové ofsetové stroje, kotúčové ofsetové stroje, digitálne stroje HP a Xerox a kompletné možnosti finalizácie aj logistiku rozposielania zákaziek. Naposledy tlačiareň zamestnávala približne 200 pracovníkov.

RR Donnelley (RRD) je americká spoločnosť, ktorá poskytuje celosvetovo marketingovú a obchodnú komunikáciu, komerčnú tlač a súvisiace služby. RRD má pobočky po celom svete. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Chicagu v štáte Illinois v USA.
Pobočky a tlačiarne má aj okolitých krajinách: v Českej republike, Poľsku i Maďarsku.
Tlačiareň v Českej republike – RR Donnelley Prague s.r.o., bola založená v roku 2006 a je jednou z najväčších digitálnych tlačiarní v Európe.

Finančný stav spoločnosti

RR Donnelley v správe o financiách za Q2 2020, uvádza, že čistý obrat v tomto štvrťroku bol 1,16 miliárdy dolárov, čo predstavuje pokles o 346,5 milióna dolárov alebo o 23% v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019.

Dan Knotts, prezident RRD a generálny riaditeľ

„Druhý štvrťrok bol pre nás veľmi náročný, museli sme rýchlo zareagovať na pandémiu COVID-19. Podnikli sme významné kroky na zlepšenie našej finančnej flexibility a ochrany našej likvidity.“ Keďže miera infekcie COVID-19 sa v mnohých častiach sveta naďalej zvyšuje, cesta vpred predstavuje mnoho neistôt a RRD naďalej vyhodnocuje celý rad možných scenárov zotavenia.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo