Epson’s global president, Yasunori Ogawa.

Prezident spoločnosti Epson Yasunori Ogawa zdobí titulnú stranu novembrového čísla magazínu Forbes JAPAN. Spoločnosť Epson bola uznaná za svoj záväzok vyvíjať technológiu, ktorá prispieva k životnému prostrediu, a bola zaradená na prvé miesto v zozname Forbes JAPAN „100 najudržateľnejších spoločností“.

Víťazstvo nasleduje po intenzívnom úsilí spoločnosti Epson postaviť udržateľnosť na popredné miesto v centre svojho firemného prístupu.

Toto úsilie zahŕňa nedávnu revíziu 10-ročného plánu spoločnosti s cieľom zahrnúť záväzok vyvíjať technológiu, ktorá „významne prispieva“ k životnému prostrediu, a dlhodobú perspektívu, ktorá vytvára udržateľnú hodnotu.

Spoločnosť Epson sa tento rok zapojila do iniciatívy RE100 – globálnej iniciatívy, ktorá združuje najvplyvnejšie podniky na svete a ktoré vedú k prechodu na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu. Nedávno tiež založila svoju environmentálnu víziu 2050, aby vyjadrila svoj záväzok v oblasti environmentálneho manažérstva, a následne predstavila rôzne opatrenia zamerané na dosiahnutie tohto cieľa.

Spoločnosť Epson svojou technológiou Heat-Free Technology výrazne prispieva k udržateľnej budúcnosti. Technológia bez tepla už pomáha odvetviam na celom svete smerovať k udržateľnejšej budúcnosti a spoločnosť Epson je si istá, že s podporou zákazníkov dokáže dosiahnuť rovnaký výsledok, pokiaľ ide o tlač.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Forbes JAPAN

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo