Splnenie požiadaviek normy ISO 12647-2 poskytuje garanciu pre zákazníka.

ISO 12647-2:2013 je tlačový štandard pre ofsetovú tlač, ktorý môžu dodávatelia aj zákazníci tlače použiť na zabezpečenie, aby tlačové procesy vyhovovali množine parametrov zaručujúcich kvalitu a konzistenciu tlačenej produkcie. 

Norma ISO 12647-2: Ofset verzus Digitálna tlač

Pre úlohy vyrobené pomocou rôznych tlačových technológií je absolútne nevyhnutné riadenie procesov a farebných údajov. 

Je to jediný spôsob, ako môžu tlačiarne zabezpečiť, aby práca, ktorú produkujú, vyzerala identicky naprieč technikami tlače a výrobnými miestami. Kupujúci tlače, ktorí využívajú viacero tlačiarní na výrobu tej istej úlohy alebo jej verzií, musia mať istotu, že všetky výtlačky majú rovnaký farebný vzhľad. To nie je ľahké, najmä na komerčných trhoch, kde digitálne tlačové systémy stoja vedľa seba pri tradičnom ofsetovom stroji.

printing
Produkcia tlače.

Norma ISO 12647-2 špecifikuje požiadavky na dodanie údajov a kolorimetrické hodnoty pre rad typov papiera pre ofsetovú tlač. Splnenie požiadaviek normy ISO 12647-2 môže poskytnúť digitálnym tlačiarňam výhodu oproti ofsetovým konkurentom, aj keď norma nebola určená pre procesy digitálnej tlače.

Digitálna tlač

je reakciou na meniace sa požiadavky trhu. Firmy, klienti a dizajnéri požadujú viac farebnosti, častejšie aktualizácie ich výrobkov v menších sériách. Často spolupracujú s poskytovateľmi tlačových služieb a vzájomne využívajú škálu nových aplikácií. Mnohé z nich, napríklad tlač variabilných údajov, sú možné iba na digitálnych tlačových zariadeniach.

ISO 12647-2 univerzálny odkaz

Norma ISO 12647-2 bola prvýkrát publikovaná pred takmer dvadsiatimi rokmi a v priebehu rokov sa stala univerzálnou referenciou kvality pre ofsetovú tlač na celom svete. Neskoršie ju prijali aj digitálne tlačiarne. Prijatie normy ISO 12647-2 digitálnymi tlačiarňami sa môže zdať kuriózne, ale štandardizácia digitálnej tlače sa momentálne ukazuje ako problematická: škála procesov digitálnej tlače a farbív je príliš rôznorodá.

Na vysoko konkurenčnom trhu má zmysel, aby spoločnosti zaoberajúce sa digitálnou tlačou vyhovovali norme ISO 12647-2. Zhoda ukazuje, že správne nastavený digitálny tlačový stroj sa môže vyrovnať s kvalitou ofsetového výstupu.

digital printing
Digitálna tlač.

Takže ofsetové aj digitálne tlačiarne sa rovnako spoliehajú na ISO 12647-2, aby preukázali svoje kvalitatívne údaje. Digitálne tlačiarne však môžu ísť o krok ďalej, aby okrem overenej kvality farieb priniesli aj hodnotu. Digitálna tlač s automatizovaným pracovným tokom znižuje výrobné kroky a znižuje pravdepodobnosť výrobných chýb. Iba s digitálnym tlačovým systémom je možné vyrábať výtlačky s variabilnými údajmi.
Navyše to znamená, že kupujúci tlače nemusia o kvalite farieb diskutovať so svojimi poskytovateľmi služieb: súlad s normou ISO 12647-2 to potvrdzuje.

Záver a zhrnutie

Efektivita procesov, model Web2Print (tlač na požiadanie) a možnosti variabilnej tlače sú všetko silné dôvody, pre ktoré sa kupujúci tlače rozhodnú pre digitálnu farebnú tlač bez obáv o kvalitu výstupu. Digitálne tlačiarne navyše môžu preukázať svoju schopnosť produkovať trvalo vysokú kvalitu farebného výstupu dodržiavaním normy ISO 12647-2.

Predovšetkým zvážte, ako najlepšie speňažiť úlohy, ktoré majú úžitok z dodržiavania normy ISO 12647-2. Zjavnými kandidátmi sú náročné tlačové zákazky a presná simulácia spotových farieb. Klienti, ktorí požadujú konzistentný výstup naprieč geografickými oblasťami, tiež vytvárajú príležitosti pre tlačiarne, ktoré dokážu garantovať súlad s normou ISO 12647-2.

Pripravil: František Martančík

 

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo