ECOSUN - multifunkčný moderný systém pre ekonomiku a manažment firmy.

Softvérová spoločnosť SunSoft, s.r.o. zorganizovala za podpory spoločnosti Xerox Slovensko  kreatívny workshop „Kancelária 21. Storočia“. Na podujatí konanom v Bratislave sa stretli účtovníci, ekonómovia, IT pracovníci i manažéri z podnikovej sféry. Cieľom organizátorov bolo informovať o trendoch, novinkách a súčasných možnostiach, ktoré dokážu zlepšiť organizáciu práce vo firmách a v kancelárskom prostredí.

Podujatie otvoril Jozef Škrabala riaditeľ spoločnosti SunSoft, ktorý priblížil účastníkom jej štruktúru a históriu. Ako uviedol za viac než 27 rokov svojej existencie si spoločnosť SunSoft získala pevné miesto na trhu s ERP systémami a IT technológiami. Od roku 2003 je firma významným autorizovaným obchodným a servisným partnerom firmy Xerox.

Jozef Škrabala riaditeľ spoločnosti SunSoft
Následne pokračoval v príhovore Jaroslav Slováček riaditeľ spoločnosti Xerox, ktorý spomenul počiatky vzniku xerografického procesu, ktorý vynašiel Chester Carlson v roku 1938 a ktorý bol uvedený na trh spoločnosťou Xerox Corporation.

Jaroslav Slováček riaditeľ spoločnosti Xerox
Dnes technológia elektrofotografie sa využíva v moderných digitálnych tlačových systémoch, ktoré produkujú vysokokvalitné čiernobiele i farebné tlače pri vysokých rýchlostiach. Spoločnosť Xerox je lídrom v oblasti riadenia obchodných procesov a dokumentov.
V závere Jaroslav Slováček ocenil partnerskú spoluprácu so spoločnosťou SunSoft.

„Kancelária 21. Storočia“

Blok odborných prednášok otvoril Norbert Kustra, obchodný riaditeľ spoločnosti SunSoft. Vo svojom vystúpení sa zameral na význam a úžitkové vlastnosti softvéru pre modernú kanceláriu. Ako uviedol, dnes sa využíva pre prácu viacero softvérov, ktoré sú jednoúčelové alebo viac účelové, ale úzko špecializované len na určité funkcie.

Vzhľadom na narastajúce potreby legislatívy a množstvo rôznych nových kancelárskych úloh je dôvodom, že firmy požadujú nástroje pre komplexnejšie riešeniu úloh, ktoré by tento mix softvérových operácií (Word, Excell, Outlook, Účtovný softvér a iné) zastrešili jedným univerzálnym softvérom. Pre vývojárov je to výzva vyvinúť a ponúknuť firmám a trhu moderný softvér, ktorý by spĺňal požiadavky dneška i blízkej budúcnosti.

Norbert Kustra, obchodný riaditeľ spoločnosti SunSoft

Norbert Kustra definoval a predstavil víziu moderného softvéru. „Mal by byť: viacúčelový, prístupný z akéhokoľvek miesta a zariadenia a takisto prepojiteľný s inými aplikáciami. Navyše by mal byť prispôsobiteľný individuálnym požiadavkám každého užívateľa. Moderný softvér by mal byť viac personifikovaný.“

Následne informoval a predstavil najnovšiu softvérovú aplikáciu ECOSUN.

SunSoft ECOSUN

Spoločnosť SunSoft dlhodobo pracuje na vývoji softvéru SunSoft ECOSUN, ktorý má charakteristiky a spĺňa atribúty moderného softvéru. ECOSUN je moderný multifunkčný systém pre ekonomiku a manažment firmy, ktorý sa stará o účtovníctvo a procesy, ktoré vo firme prebiehajú a zabezpečuje ich správne prepojenie. Softvér ponúka až 85 navzájom prepojiteľných aplikačných modulov a cieľom je, aby táto suita prepojených častí programu šetrila užívateľovi čas a prevádzkové náklady.

Takisto táto sada nástrojov by mala mať pozitívny vplyv na výkonnosť a kvalitu riadenia procesov vo firme. Či už sú to účtovné alebo iné procesy a takisto v neposlednom rade, aby bolo efektívne spracovanie dokladov a dokumentov, ktoré môžu vznikať z papierovej podoby do digitálnej podoby. Digitalizácia dokumentov sa realizuje na zariadenia, ktoré ponúka firma Xerox. Následne tieto digitálne dáta putujú týmto systémom.
V záverečnej časti prezentácie Norbert Kustra názorne demonštroval prítomným prostredie programu ECOSUN aj prácu s jednotlivými modulmi programu.

SunSoft workshop - Kancelária 21. Storočia

Moduly a benefity systému ECOSUN

CRM / PRM – Riadenie vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Zvyšuje výkonnosť a kvalitu obchodných procesov, zlepšuje komunikáciu medzi pracovníkmi, zákazníkmi a dodávateľmi.
TEAM – Riadenie pracovných skupín
Zefektívňuje komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov tímu, zlepšuje riadenie a uľahčuje dosahovanie cieľov.
PM – Riadenie projektov a zákaziek
Poskytuje dokonalý prehľad o stave a priebehu projektu, či už z pohľadu financií, alebo ľudských zdrojov.
WFS – Schvaľovacie procesy
Zjednodušuje a automatizuje schvaľovacie procesy, skracuje čas spracovania dokladov a znižuje prevádzkové náklady. V spolupráci so systémom OptimDoc umožňuje spracovanie dokumentov zo zariadení Xerox.
CMMS – Riadenie údržby
Uľahčuje riadenie údržby a servisu strojov, výrobných aj nevýrobných zariadení a liniek, ale aj budov a iných objektov.
VTZ – Vyhradené technické zariadenia
Prehľadná evidencia zariadení vrátane VTZ (vyhláška 508/2009). Generuje zákonné prehliadky a upozorňuje na blížiace sa termíny.
OASIS a SHOP – Objednávkový, nákupný, odbytový, fakturačný a skladový systém
Uľahčuje a zjednodušuje prácu nákupcom, fakturantom a skladníkom. Modul SHOP zabezpečuje plynulý predaj cez PC registračnú pokladnicu.
PU – Podvojné účtovníctvo
Základ spracovania ekonomickej agendy. Šetrí čas účtovníčok pri každodennej rutine, ale aj pri mesačnom spracovaní DPH, či výkazov.
BI – Business Intelligence
Uľahčuje manažérom analýzy a poskytuje im okamžité podklady na rozhodovanie. Sada 8 analytických nástrojov zabezpečuje optimálny pohľad na údaje.

Smart office a inteligentné zariadenia Xerox

Tlačte, skenujte, digitalizujte úsporne, rýchlo a odkiaľkoľvek. Aj takto heslovite sa dá charakterizovať obsah odborného príspevku produktového manažéra pre softvérové riešenia a analytika pre oblasť GDO (práca s dokumentami) Karola Rafaja zo spoločnosti Xerox. Prítomní účastníci workshopu si mohli vypočuť aj reálne vidieť, čo všetko dokážu najnovšie inteligentné multifunkčné tlačové zariadenia a softvérové riešenia značky Xerox.

„Symbióza hardvéru a špecializovaného softvéru dokáže významne zvýšiť efektivitu a zjednodušiť prácu v kancelárii“ uviedol Karol Rafaj.

manažér pre softvérové riešenia Karol Rafaj spoločnosť Xerox
V oblasti manažovaných dokumentových služieb (MPS-Managed Print Service) Xerox rozdeľuje svoju metodiku na tri základné kroky: Posúdenie a optimalizácia tlačového zariadenia; Zabezpečenie a integrácia softvérového riešenia; Automatizácia a zjednodušenie, ktoré ponúka benefity z centrálne zabezpečeného prostredia.

manažér pre softvérové riešenia Karol Rafaj spoločnosť Xerox
Následne vo svojej prednáške sa podrobne venoval problematike Centrálnej správy tlačového prostredia (úspora nákladov, bezpečnosť dokumentov, optimalizácia celého tlačového prostredia); Digitalizácii a distribúcii dokumentov (využitie potenciálu multifunkčných zariadení v oblasti skenovania, Digitalizácia archívu) a Mobilných technológiách (trh sa mení a transformuje do digitálneho sveta).

Odborné informácie a praktické ukážky prezentované Karolom Rafajom určite zaujali všetkých prítomných. Osobne má zaujala časť prednášky, ktorá bola venovaná digitalizácii papierových dokumentov, pri ktorej skenovaný dokument ostáva v živej podobe, teda dá sa s ním ďalej pracovať v pôvodnej aplikácii napr. Word, Excell. Zaujme určite aj možnosť cudzojazyčného prekladu cez Xerox claudovú  aplikáciu „prekladová služba dokumentov“ tzv. translator.
Určite veľkou výhodou a skrátenie času napr. pri hromadnom skenovaní a spracovaní faktúr je priama podpora a komunikácia so softvérom ECOSUN.

špecialista na office zariadenia Michal Topoľský spoločnosť Xerox
Špecialista na office zariadenia Michal Topoľský predstavil jednotlivé vystavené multifunkčné tlačové zariadenia Xerox a priblížil ich dôležité vlastnosti potrebné pre sofistikované riešenia o ktorých sa hovorili na tomto workshope.

Spoločnosť Xerox minulý rok inovovala celé portfólio a dnes ponúka 29 nových modelov vysoko sofistikovaných zariadení. Zariadenia sa vyznačujú prívetivým užívateľským rozhraním a sú ľahko ovládané cez dotykovú obrazovku ako sme zvyknutý pri svojich mobilných zariadeniach.

Popoludňajší záverečný blok pokračoval pútavou prednáškou lektora Tomáša Langermanna so spoločnosti Power Coaching. Predmetom prednášky bola zaujímavá a aktuálna téma: „Ako si organizovať prácu a stíhať bez stresu“. Záver podujatia patril plodnej diskusii pri káve a občerstvení s odborníkmi Xeroxu a spoločnosti SunSoft.

O spoločnosti SunSoft plus s.r.o.

Spoločnosť SunSoft bola založená v roku 1991 a dodnes pôsobí ako čisto slovenská firma bez  zahraničného kapitálu a cudzieho know-how. V roku 1993 vyvinula vlastný ekonomický software EcoSun pre jednoduché a podvojné účtovníctvo, ktorý dnes vo svojej 3. generácii ponúka softvérové riešenia pre takmer 20 druhov odvetví a firiem. Za viac než 27 rokov svojej existencie si spoločnosť SunSoft získala pevné miesto na trhu s ERP systémami a IT technológiami.
Od roku 2003 je autorizovaným obchodným a servisným partnerom firmy Xerox. V súčasnosti patrí k popredným slovenským softvérovým producentom a dodávateľom komplexných riešení pre IT a spracovanie dokumentov. SunSoft zabezpečuje viac ako 1700 zákazníkov a zamestnáva 30-členný tím kvalifikovaných odborníkov.

SunSoft plus s.r.o., má tri divízie, ktoré pôsobia v oblastiach:

  • Divízia Software – vývoj podnikových informačných systémov,
  • Divízia Xerox – autorizovaný predaj a servis zariadení značky Xerox,
  • Divízia Hardware – predaj výpočtovej a kancelárskej techniky a služieb.

Viac informácií na: SunSoft plus s.r.o.  

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo