Členské štáty OSN si na svojom májovom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku. Je to veľký míľnik pre Slovensko, prvýkrát v histórii bude svetovým lesom šéfovať Slovák. Boris Greguška získal podporu všetkých 193 členských krajín OSN. Zasadnutiam Fóra bude predsedať najbližšie dva roky.

Do New Yorku ho pri hlasovaní prišla podporiť aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Voľba pána Gregušku potvrdila vysoký kredit, ktorý majú lesníci z nášho rezortu vo svete. Pre Slovensko je to zároveň veľká príležitosť ovplyvňovať dôležite rozhodnutia tykajúce sa lesov v rámci našej planéty,“ uviedla vo vyhlásení ministerka Matečná.

Konštatovala, že o slovenských odborníkov na lesy je v zahraničí veľký záujem, pričom pripomenula, že Slovensko v súčasnosti predsedá konferencii ministrov zodpovedných za ochranu lesov v Európe Forest Europe.

Boris Greguska
Boris Greguška sa dlhodobo venuje agende medzinárodných lesníckych a s lesmi súvisiacich politík. Zastupuje Slovensko vo viacerých medzinárodných organizáciách a procesoch. Bol predsedom pracovnej skupiny pre lesníctvo v Rade Európskej únie počas slovenského a maltského predsedníctva.

Fórum o lesoch OSN

Fórum o lesoch OSN je najvyšší orgán OSN, ktorý sa zaoberá agendou lesov, ich udržateľným obhospodarovaním, rozvojom a ochranou. Predstavuje platformu pre globálny politický dialóg o lesoch. Pripravuje a prijíma rezolúcie a rozhodnutia o strategickom smerovaní a cieľoch globálnej politiky o lesoch, ktoré následne schvaľuje Hospodárska a sociálna rada OSN a vo výnimočných prípadoch Valné zhromaždenie OSN. Taktiež podporuje spoluprácu a koordináciu politík medzi rôznymi medzinárodnými organizáciami a dohovormi, ktorých činnosť súvisí s agendou lesov.

Zdroj: MPRV SR

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo