O úspešnosti inzercie v odborných tituloch rozhoduje predovšetkým kreativita oznamu, potvrdil to nový výskum Millward Brown (spoločnosť je jednou z popredných výskumných agentúr a odborníkom na efektívnu marketingovú komunikáciu a brand equlity).

Väčšina predplatiteľov je spokojná so súčasnou ponukou odborných časopisov. Úplnú spokojnosť vyjadrila dokonca tretina opýtaných v prieskume spoločnosti Millward Brown pre Úniu vydavateľov. Na odborných časopisoch najviac oceňujú prehľad o dianí v obore alebo informácie o nových produktoch a službách. Agentúra uskutočnila prieskum medzi predplatiteľmi a inzerentmi odborných časopisov, označovaných tiež ako B2B (Business-to-Business). Ako predplatitelia boli oslovení zástupcovia firiem, ktorí o predplatnom rozhodujú, druhú skupinu tvorili predstavitelia manažmentu, ktorí rozhodujú o investíciách.

Ako hlavný dôvod pre čítanie odborného časopisu väčšina opýtaných (65 percent) uviedla snahu získať prehľad o dianí v odbore. Zhruba polovica oceňuje informácie o novinkách a viac než tretina informácie o nových produktoch a službách.

B2B tituly majú podľa výskumu takisto väčšiu šancu ovplyvniť nákupné chovanie spotrebiteľov, 50 % respondentov inzercie v B2B inšpiruje a ponúka tipy k nákupu. Odborný časopis inšpiruje podľa výskumu viac než odborné semináre, odporúčania priateľov či odborné webové stránky. Na druhu stranu odborný článok často vedie čitateľov k ďalším činnostiam, ako je sledovanie súvisiacich webových stránok alebo k zisťovaniu ďalších informácií. Len asi štvrtina opýtaných v prieskume uviedla, že po prečítaní článku „neurobí nič“. Reklamu vníma ako nepríjemú len asi päť percent opýtaných, zatiaľ čo pri televízii sú to skoro dve tretiny a na internete podobne ako na billboardoch a plagátoch vadí asi štvrtine oslovených. Reklama v odborných tituloch je vnímaná respondentmi ako relevantná a zároveň ako dôveryhodná.


Pozitívnejší prístup k reklame podľa výskumu súvisí so zistením, že väčšina firiem (92 percent) už v odbornom časopise sama niekedy inzerovala. Menej ako polovica publikovala inzerát v časopise dokonca v poslednom roku.

Za hlavné predpoklady úspešnej B2B inzercie označuje výskum hlavne:
1)  dobrú kreativitu – vizuálne testy opakovane preukázali, že dopad inzercie sa primárne odvíja od kreatívneho spracovania
2)  umiestnenie a viditeľnosť na stránke
3)  kontext umiestnenia – potvrdil posilnenie dopadu, pokiaľ je inzerát v prostredí článku s relevantnou tematikou a dôležitá je tiež zaujímavosť textu.

Zdroj: Net

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo