Barvy skupiny Flint jsou mimo jiné používány v předváděcím centru ob-chodní jednotky KBA-Sheetfed.

Obchodní jednotka KBA-Sheetfed a divize Sheetfed skupiny Flint uzavřely 8. listopadu strategické partnerství. Partnerství se týká celosvětového používání standardních sérií barev tohoto globálně působícího výrobce tiskových barev na vysoce výkonných tiskových strojích KBA Rapida. Barvy s pečetí kvality „Recommended by KBA“ lze zakoupit prostřednictvím obchodní sítě skupiny Flint.

Uživatelé strojů Rapida profitují z osvědčených sérií barev

Obchodní jednotka KBA-Sheetfed doporučuje použití různých sérií barev skupiny Flint pro lícový tisk (Novavit F700 na bázi minerálního oleje, resp. Novavit F950 na bázi rostlinného oleje), oboustranný tisk (F950), obalový tisk (Novavit F1000 WIN Bio), potravinářské obaly (Novasens P660 PREMIUM) a celou řadu speciálních aplikací, jako jsou tisk na nesavé materiály nebo Fast Work & Turn.

img_0786_g
Obr. zľava: Holger Winkler, vedoucí oddělení nákupu obchodní jednotky KBA Sheetfed, Richard Wilson, OEM technical Coordination Director SF, Anne Justová, nákup, Doug Aldred, prezident divize Packaging and Narrow Web skupiny Flint, a Ralf Sammeck, výkonný ředitel obchodní jednotky KBA-Sheetfed

Uživatelé strojů Rapida, kteří příslušné tiskové barvy skupiny Flint používají, ze zkušeností obchodní jednotky KBA-Sheetfed s těmito systémy barev profitují. Barvy jsou neustále testovány a tam, kde je to nutné, jsou speciálně upraveny pro rychlé tiskové stroje KBA Rapida. Výsledkem je konstantní, reprodukovatelný a vysoce kvalitní tisk. Standardizace procesu se tak dostává na novou úroveň.

Dirk Winkler, vedoucí oddělení tiskových technologií obchodní jednotky KBA-Sheetfed, vysvětluje: „Při srovnávacím testování standardních tiskových barev i při dalších pravidelných testech jsme s barvami od skupiny Flint dosáhli vynikajících a stabilních výsledků, a to jak v oblasti vysoce výkonného, obalového a akcidenčního tisku, tak i v oblasti aplikací Web2Print a tisku etiket.

To, co se u nás osvědčí, rádi doporučíme našim uživatelům po celém světě. Tuto strategii poté společně s našimi partnery realizujeme u našich zákazníků.“ Hlavní výhody vidí technolog v menší spotřebě barvy, vysoké ostrosti, vysokém kontrastu, klidném tisku, dobré manipulaci s barvou a tisku ploch. Velmi důležitá je však také spolupráce při vývoji nových systémů barev a při jejich standardizaci a společná podpora uživatelů například v oblasti potravinových obalů.

Stejně jako u ostatních strategických partnerů se i spolupráce se skupinou Flint odvíjí na globální úrovni. Týká se vybavení strojů startovacími sadami, průběžného vývoje výrobků a používání barev při prezentacích v zákaznickém centru, při školeních v našem školicím centru, na veletrzích a akcích pro zákazníky nebo při otisku archových ofsetových strojů v závodě. Odborníci z obou společností si kromě toho vyměňují zkušenosti na společných školeních.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo