Díky uspokojivým výsledkům ve třetím čtvrtletí se skupina Koenig & Bauer o velký krok přiblížila cílům, které si stanovila pro svůj jubilejní rok 2017. V prvních devíti měsících vzrostl objem přijatých zakázek o 3,9 %, a vyšplhal se tak na 903,4 mil. € (2016: 869,8 mil. €). „Kromě expandujícího obchodu v oblasti servisních služeb přispěly k nárůstu nových objednávek i přírůstky v oblasti obalového a digitálního tisku,“ uvedl finanční ředitel firmy Mathias Dähn.

Claus Bolza-Schünemann, předseda představenstva firmy Koenig & Bauer, informoval o první objednávce na digitální archový tiskový stroj CorruJET nově vyvinutý pro prosperující oblast potisku vlnité lepenky, který se na technickém semináři pořádaném Evropským sdružením výrobců vlnité lepenky (FEFCO) v polovině října ve Vídni setkal s velkým zájmem zákazníků.

Obrat vzrostl o 2,0 % na 847,7 mil. €. S poměrem objednávek k tržbám ve výši 1,07 zůstává stav zakázek k vyřízení s 613,2 mil. € na vysoké úrovni z předchozího roku. Provozní zisk (EBIT) dosáhl během prvních devíti měsíců hodnoty 36,4 mil. €. Hodnota z předchozího roku ve výši 39,2 mil. € byla pozitivně ovlivněna dodatečným ziskem ve výši 4,9 mil. € z obchodu s cennými papíry. Hospodářský výsledek koncernu po zdanění činí 29,5 mil. € (2016: 32,5 mil. €), což odpovídá zisku na akcii ve výši 1,79 € (2016: 1,98 €).

Koenig & Bauer

Vyšší zisk v segmentu Sheetfed posiluje očekávané výnosy koncernu

V segmentu Sheetfed vzrostl objem přijatých zakázek o 11,7 % na 480,3 mil. € (2016: 429,8 mil. €). Kromě výrazného nárůstu objednávek v oblasti servisních služeb hrála důležitou roli i vysoká poptávka v sektoru obalů, komerčního tisku a plochých výsekových strojů. Obrat se vyšplhal na 474,7 mil. €, a oproti předchozímu roku (443,8 mil. €) tak vzrostl o 7,0 %. Vyšší obrat, vysoká poptávka po servisních službách a nižší náklady se tak v tomto segmentu postaraly o nárůst zisku na 20,3 mil. € (2016: 17,3 mil. €).

V segmentu Digital & Web se objem přijatých zakázek se 111,1 mil. € nacházel pod hodnotou z předchozího roku (128,5 mil. €). Tento pokles byl způsoben především nižším objemem zakázek v oblasti kotoučových ofsetových strojů pro novinový a akcidenční tisk. Příslušně klesl i obrat, který se vyšplhal pouze na 113,2 mil. €, což v porovnání s předchozím rokem (124,1 mil. €) odpovídá propadu o 8,8 %, ačkoli došlo k výraznému nárůstu tržeb v oblasti servisních služeb a digitálního tisku. Pozitivní vývoj tržeb v oblasti kotoučového ofsetového a digitálního tisku zatížila optimalizační opatření zavedená ve společnosti KBA-Flexotecnica, takže se provozní zisk tohoto segmentu s -3,6 mil. € nacházel pod hodnotou z předchozího roku (-1,9 mil. €).

Segment Special – Vyšší poptávka v oblasti potisku plechu, skla a dutých předmětů a průmyslového značení vedla v segmentu Special k nárůstu objemu přijatých zakázek z 355,3 mil. € na 359,8 mil. €, a to i navzdory nepatrnému poklesu obchodu s cennými papíry. Obrat však s 304,6 mil. € zaostal za hodnotou z předchozího roku (323,6 mil. €). Provozní zisk se během prvních devíti měsíců vyšplhal na 25,6 mil. € (2016: 29,6 mil. €), marže provozního zisku pak v tomto segmentu dosáhla hodnoty 8,4 %.

Nárůst podílu vlastního kapitálu na 32,4 %

Navzdory vyšším zálohám zaplaceným zákazníky se cash flow z provozní činnosti s -24,6 mil. € nacházelo pod hodnotou z předchozího roku ve výši -5,0 mil. €. Zatímco se pracovní kapitál ve velké části koncernu podařilo úspěšně snížit, zásoby a zákaznické pohledávky vzrostly, a to zejména v segmentu Special. Dopady již zavedených opatření však nebudou citelné ihned. Kromě investic ve výši 27,9 mil. € bylo volné cash flow, které se vyšplhalo až na hodnotu -87,8 mil. € (2016: -17,0 mil. €), zatíženo dosavadními splátkami ve výši 37,4 mil. € vydanými na částečné profinancování penzijních rezerv. Díky likvidním prostředkům ve výši 117,1 mil. €, cenným papírům ve výši 16,9 mil. €, které lze kdykoli přeměnit v likvidní prostředky, a vysokým hotovostním a ručitelským úvěrovým linkám disponuje skupina Koenig & Bauer stabilním finančním základem. Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě vzrostl na 32,4 % (konec roku 2016: 31,1 %).

Počet zaměstnanců oproti předchozímu roku o 210 vzrostl, a koncern tak k 30. září zaměstnával 5 542 zaměstnanců. Kromě posílení personálu v oblasti servisních služeb a nových aplikací pro obalový a digitální tisk přibylo dalších 44 zaměstnanců v důsledku první konsolidace společnosti KBA CEE.

Koenig & Bauer
* včetně 44 zaměstnanců společnosti KBA CEE, která byla konsolidována poprvé

Potvrzení očekávání pro rok 2017

Po nárůstu obratu o 2 % a uspokojivém hospodářském výsledku ve 3. čtvrtletí opírá představenstvo firmy svá očekávání pro rok 2017 o vysoký stav zakázek. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann k tomu uvedl: „Vysoký počet dodávek strojů a servisních zakázek ve čtvrtém čtvrtletí povede ke zvýšení obratu a výnosů. Na základě této náročné, ale ne výjimečné koncentrace obchodní činnosti v závěrečném čtvrtletí očekáváme pro rok 2017 jednotný nárůst obratu až na 1,25 mld. € a marži provozního zisku ve výši přibližně 6 %.“

Čtvrtletní zprávu si ve formátu PDF můžete stáhnout na webových stránkách:
https://www.koenig-bauer.com/investor-relations/finanzberichte/

TZ: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo