Rotačka CI NEO XD LR od společnosti KBA-Flexotecnica tiskne ve vy-nikající kvalitě i s nízkomigračními barvami na vodní bázi.

Téměř 70 % svého obratu u nových strojů dosahuje skupina Koenig & Bauer s technologiemi pro tisk, značení, zušlechťování a následnou úpravu na rostoucím trhu obalů. Na letošním veletrhu interpack bude skupina KBA zastoupena čtyřmi společnostmi, které návštěvníkům ve společném stánku představí ty nejžhavější novinky (hala 12, stánek C36).

KBA-Metronic: inteligentní značicí systémy

Pro odborníky na značicí techniku ze společnosti KBA-Metronic je digitální komunikace mezi člověkem, strojem a výrobkem tématem číslo jedna. V době chytrých továren je kódování výrobků čitelné kamerou základním předpokladem pro automatizované procesy – od identifikace v balicích linkách až po zpětnou sledovatelnost v oblasti logistiky a obchodu. Rostoucí individualizace a předepsané informace o výrobcích vyžadují výkonné a flexibilní značicí systémy.

koncepce softwaru code-M
Foto: Modulární koncepce softwaru code-M od společnosti KBA-Metronic zvyšuje díky flexibilní integraci tvorbu hodnoty při výrobě.

Značicí systémy Metronic se softwarovým modulem code-M mimo jiné umožňují centrální správu zakázek, sledování celých značicích linek a integraci kamerových kontrolních systémů. S modulem code-M data lze do tištěných textů vkládat data z databází. Tiskové systémy a pole jsou rozpoznány automaticky, formu přítisků lze libovolně definovat. Mnoho uživatelů s moduly code-M datacode-M editor realizuje i náročné textové layouty. Oddělení přípravy práce tak může upravovat layouty a oddělení marketingu může rychle realizovat reklamní kampaně s akčními kódy.

Společnost KBA-Metronic na veletrhu poprvé představí i systém betaJET xenio. Tento v praxi osvědčený systém inkoustového tisku DOD lze používat velmi flexibilně. Společnost KBA-Metronic chápe značení výrobků a obalů jako integrovaný proces a při vývoji inovací úzce spolupracuje s uživateli a výrobci strojů. Portfolio jejích výrobků zahrnuje termotransferové jednotky, inkoustové popisovací stroje, laserové jednotky a kombinované stroje, a vychází tak vstříc aktuálním požadavkům trhu.

KBA-Sheetfed: konvenční a digitální potisk skládaných krabic

Ve společném stánku bude zastoupena i společnost KBA-Sheetfed, která je jedničkou na trhu v oblasti archových ofsetových strojů pro potisk kartonů. Formou virtuálních prezentací na veletrhu představí digitální archový tiskový stroj KBA VariJET 106 – Powered by Xerox pro potisk skládaných krabic. Stroj KBA VariJET kombinuje obvyklé technologie tisku a zušlechťování s digitálním inkoustovým tiskem. Tento hybridní stroj podporuje regionální a na akce vázané verze obalů, obaly s přidanou hodnotou, infotainmentové obaly a prodejní kampaně podporované databázemi. Firma KBA bude kromě toho informovat o svých plochých a rotačních výsekových strojích.

KBA VariJET 106 - Powered by Xerox
Foto: KBA VariJET 106 – Powered by Xerox je digitální archový tiskový stroj pro potisk skládaných krabic.

KBA-Flexotecnica: nízkomigrační potisk flexibilních obalů

Společnost KBA-Flexotecnica klade u svých nových flexotiskových rotaček CI pro flexibilní obalové materiály velký důraz na tisk s barvami na vodní bázi s nízkou migrací, např. pro potravinářské obaly. Společnost kromě toho představí nový kašírovací stroj EVOLAM, který umožňuje používání lepidel bez obsahu rozpouštědel.

KBA-Kammann: přímý digitální potisk dutých těles ze skla

Digitální inkoustový tisk se stále více prosazuje i v oblasti přímého potisku dutých těles ze skla, plastu a kovu. Novinky z této oblasti na veletrhu interpack představí společnost KBA-Kammann, přední světový výrobce sítotiskových strojů, strojů pro horkou ražbu a digitálních tiskových strojů pro potisk dutých těles ze skla.
KBA-Kammann
Foto: U strojů pro přímý potisk dutých těles od společnosti KBA-Kammann je kromě analogového tisku stále více používán i digitální inkoustový tisk.

Flexibilní tiskové stroje od společnosti Kammann umožňují optimální konfiguraci aplikací podle rozmanitých požadavků zákazníků a cílového trhu.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo