Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou medzinárodnej federácie FESPA v spolupráci so spoločnosťou Ricoh zorganizovali v dňoch 21. – 22. februára v poradí už deviaty pracovný SitoWorkshop. Priestory a technickú podporu zabezpečila spoločnosť Kasi a. s., sídliaca v Moste pri Bratislave.

„HYBRIDNÁ TLAČ TERMO TRANSFEROV NA TEXTIL“

Viac ako 50 účastníkov podujatia zo Slovenska, ČR, Poľska, ale aj zo Slovinska sa počas dvoch pracovných dní, pod vedením skúsených lektorov, venovalo téme digitálnej tlače s prepojením na sitotlačovú technológiu a jednotlivým fázam výrobného procesu termotransferov určených pre prenos obrazu na textil.

SITOWORKSHOP SZSDT 2020

Blok teoretických prednášok s množstvom zaujímavých a užitočných praktických informácií bol kombinovaný s praktickými ukážkami priamo vo výrobe.

Vic Moore, (Production Print Senior Engineer) a Andy Wheeler, (Media Qualification Technician) zástupcovia Ricohu z Veľkej Británie predstavili spoločnosť Ricoh a jej dlhoročnú históriu. Následne priblížili vývojové centrum pre zákazníkov so sídlom v Telforde, ktoré vyvíja riešenia a nové postupy v úzkej spolupráci s veľkými klientmi a poskytuje širokú podporu zákazníkom Ricoh.
Cieľom a snahou Customer Experience Centre (CEC) je nájsť a ponúknuť kompletné riešenie, ktoré by bolo optimálne pre zákazníka. CEC je tiež miestom, kde testujú stále sa rozširujúci rozsah výstupných médií, aby sa uistili, že vybrané médium je vhodné pre úlohu, ktorú požadujú zákazníci.

SITOWORKSHOP SZSDT 2020
V druhej časti prednášky odborníci Ricohu upriamili pozornosť na výrobu transferov pre oblasť textilu hybridným spôsobom pomocou digitálnej tlače a sitotlače. Ako uviedli bolo potrebné prispôsobiť navzájom jednotlivé vlastnosti, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Dôvodom prečo sa vyvíja tento spôsob výroby transferov, je nahradiť doterajšiu výrobu transferov ofsetom. Digitálna tlač urýchli a skráti čas výroby a poskytne aj ďalšie výhody, ktoré ponúka digitálna tonerová tlač.

SITOWORKSHOP SZSDT 2020

V druhom bloku Graeme Richarson-Locke, manažér technickej podpory FESPA, hovoril o dôležitosti automatizácie v polygrafickom priemysle.

Uviedol, že: „Nasadenie a využívanie automatizácie procesov prináša výhody pre produktivitu a skrátenie času výroby a času uvedenia produktov na trh. Z tohto pohľadu existujú dve oblasti: automatizácia výroby pomocou hardvéru a automatizácia softvéru na prepojenie v postupe výroby, buď s použitím jednotlivých softvérových nástrojov alebo s produkčným ekosystémom od jedného výrobcu k druhému.“ Dodal, aby sa firmy neobávali automatizácie a pristúpili k nej.

Po teoretickej časti sa účastníci presunuli do výrobných priestorov, kde sa oboznámili s výrobnými postupmi.

Oblasť digitálnej tlače a výrobu na digitálnom tlačovom stroji RicohPro C5200 prezentoval zástupca firmy Igor Malý, technický špecialista pre ČR a Slovensko. Oblasť sitotlačovej výroby prezentoval aj realizoval Rudolf Jančovič spolu s tímom firmy Kasi.

SITOWORKSHOP SZSDT 2020 SITOWORKSHOP SZSDT 2020
SITOWORKSHOP SZSDT 2020 SITOWORKSHOP SZSDT 2020

Hybridný proces výroby termo transferov v skratke

  • Tlač farebného motívu aj čiernobielej šablóny pre zhotovenie sitotlačovej formy bola realizovaná digitálnou technológiou na stroji RicohPro C5200. Pre tlač bola použitá špeciálna transparentná transferová fólia.
  • Biely krycí podklad bol natlačený „cez sito“ (tlačová forma, bola vyrobená z č.b. šablóny / transparentnej fólie) sitotlačou vodou riediteľnou vysoko krycou bielou farbou.
  • Na „kryciu bielu“ ešte mokrú plochu bolo v ďalšom kroku nanesené práškové lepidlo, ktoré v konečnej fáze zabezpečí prenesenie a prilepenie farebného motívu na textil za pomoci termolisu.
  • Takto potlačená a lepidlom opatrená transferová fólia sa nechala uschnúť v termo tuneli.
  • Finálna fáza procesu, prenos / transfer obrazu na textil sa realizovala pomocou tepelného lisu.

SITOWORKSHOP SZSDT 2020 SITOWORKSHOP SZSDT 2020

SITOWORKSHOP SZSDT 2020 SITOWORKSHOP SZSDT 2020
Samotná akcia bola hodnotená vysoko pozitívne nie len samotným predstavením nových technológií, ale aj ukážkou nových, efektívnych postupov a trendov na poli digitálnej polygrafie. Počas stretnutia účastníci živo diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti sitotlače, ale aj o ďalších možnostiach uplatnenia tejto technológie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a zvlášť spoločnosti Kasi a.s. za priestory a odborný prístup.

Spoločnosť Kasi poskytuje kompletný servis pre sitotlač a tampónovú tlač. Spolupracuje s renomovanými dodávateľmi kvalitných materiálov, ktorých produkty ponúka vo výhradnom zastúpení na slovenskom trhu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo