Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou medzinárodnej federácie FESPA v spolupráci so spoločnosťou Kasi a.s. zorganizovali v dňoch 15. – 16. februára pracovný SitoWorkshop, v priestoroch spoločnosti Kasi a. s., v Moste pri Bratislave.

Rastrová potlač textilu a špeciálne efekty na textil

Takmer 50 účastníkov podujatia sa počas dvoch pracovných dní, pod vedením skúsených našich aj zahraničných lektorov (Rudolfa Jančoviča, Kasi a.s. Bratislava, Antona Puškára, M&P, s.r.o., Žilina, Graeme Richardson-Locke, FESPA Technical Support manager a Theresa Dever, manager MAGNAColours UK), intenzívne venovalo jednotlivým fázam výrobného procesu sitotlače.

SitoWorkShop 2019
SitoWorkShop 2019
Blok prednášok s množstvom zaujímavých a užitočných praktických informácií bol zameraný na tému „Rastrová potlač textilu a špeciálne efekty na textil“. Cieľom bolo ozrejmiť štvorfarebnú CMYK tlač so stochastickým rastrom (FM Sreening) a tlač vodovými farbami (water-based screen printing).

SitoWorkShop 2019
SitoWorkShop 2019
Graeme Richardson-Locke, (FESPA Technical Support manager) sa podrobne venoval problematike prípravy filmových podkladom pre výrobu sitotlačovej šablóny. Vysvetlil a prezentoval postupy linearizácie a úpravu tonových kriviek (tlačiareň Epson 9900 a GrafcoAST XERIO RIP v.4).

SitoWorkShop 2019
SitoWorkShop 2019
Anton Puškár, technický riaditeľ (M&P) podrobne vysvetlil čo je stochastický raster a ako tento typ rastrovania využívať v tlačovom procese.


SitoWorkShop 2019
Theresa Dever, manager MAGNAColours UK, predstavila spoločnosť a produkty MAGNA. Široké portfólio vodných farieb umožňuje rozšíriť možnosti sitotlače o špeciálne efekty. Účastníci workshopu mohli vidieť množstvo potlačených vzoriek textilu, ktoré určite zaujali.Po teoretickej časti sa účastníci presunuli do výrobných priestorov, kde sa oboznámili s výrobnými postupmi. Počas stretnutia účastníci živo diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti sitotlače, ale aj o ďalších možnostiach uplatnenia tejto technológie.


SitoWorkShop 2019
V záverečnom hodnotení Ľudovít Bartoš (sekretár zväzu SZSDT) konštatoval, že aj tento workshop tematický zaujal a verí, že účastníci získali množstvo zaujímavých a užitočných praktických informácií.

SitoWorkShop 2019
SitoWorkShop 2019

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a zvlášť spoločnosti Kasi a.s. a pánovi Rudolfovi Jančovičovi za priestory a odborný prístup.

Spoločnosť Kasi, a.s. poskytuje kompletný servis pre sitotlač a tampónovú tlač. Spolupracuje s renomovanými dodávateľmi kvalitných materiálov, ktorých produkty ponúka vo výhradnom zastúpení na slovenskom trhu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokNikon predstavuje objektív NIKKOR Z 24 – 70mm f/2,8 S
Nasledujúci článokEIZO FlexScan EV2457