Světová novinka: lis s plochým lůžkem Ipress 106 K PRO s osvědčeným nakladačem jako u tisko-vých archových strojů Rapida pro rostoucí trh skládaných krabic.

Skupina Koenig & Bauer je s mimořádně vysokým objemem přijatých zakázek v hodnotě 454,4 mil. € ve druhém čtvrtletí a stavem zakázek, který vzrostl na konci prvního pololetí na hodnotu 805,8 mil. €,  na správné cestě k dosažení cílů vytyčených pro rok 2018.

  • Nárůst zakázek v prvním pololetí o 17,2 %
  • Velké nové kontrakty pro ceninový tisk a nárůst objednávek v potisku obalů
  • Vyšší koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí oproti předchozímu roku
  • EBIT pod úrovní předchozího roku z důvodu nižší expedice
  • S hodnotou book-to-bill-ratio ve výši 1,37 růst stavu zakázek na mimořádnou výši 805,8 mil. €
  • Dobré operativní cashflow 17,4 mil. €
  • Podíl vlastního kapitálu ve výši 35,6 %

Silný růst v oblasti ceninového tisku a více objednávek v potisku obalů vedly ke zvýšení objemu přijatých zakázek v první polovině roku 2018 o 17,2 % na 705,3 mil. € (2017: 601,9 mil. €). Díky dobrým tržbám druhého čtvrtletí ve výši 297,1 mil. € se obrat koncernu zlepšil na úroveň 514,4 mil. €, avšak z důvodu silnější koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí ještě nedosáhl hodnoty předchozího roku 538,9 mil. €. V důsledku toho byl EBIT ve výši 10,6 mil. € nižší, než jeho hodnota v roce 2017 (16,3 mil. €).

Segment Sheetfed si buduje vedoucí postavení na trhu velkoformátových strojů

V Sheetfed segmentu se podařilo dosáhnout dobrého objemu přijatých zakázek ve výši 326,3 mil. €, který přesně odpovídá hodnotě předchozího roku pozitivně ovlivněné veletrhem Print China.

Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann k tomu dodává: „Ve velkoformátovém potisku kartonu jsme dosáhli značného růstu. Jako společnost s vedoucím postavením na trhu v potisku skládaných krabic profitujeme ze zvýšené ochoty mezinárodních tiskáren obalů investovat.“

EBIT segmentu Sheetfed ve výši 7,7 mil. € se nachází pod hodnotou předchozího roku (12,1 mil. €) z důvodu nízkého obratu 283,0 mil. € (2017: 307,8 mil. €) ovlivněného expedicí.

I přes potěšující nárůst přijatých zakázek v potisku flexibilních obalů se objednávky segmentu Digital & Web ve výši 84,7 mil. € zastavily z důvodu nižšího prodeje strojů pro novinový tisk a nižšího výkonu servisu lehce pod hodnotou předchozího roku 85,7 mil. €. Vedle nákladů podmíněných vstupem na trh především u vlnité lepenky a flexibilních obalů zatížily tržby, které poklesly z 68,3 mil. € na 55,8 mil. €, značným způsobem EBIT.

CFO Mathias Dähn: „Významný vliv přitom měly nízké tržby digitálních tiskových strojů způsobené zdrženlivým vývojem poptávky. Podstatně větší potenciál však vidíme z krátkodobého a střednědobého hlediska ve velkých a nadprůměrně rostoucích trzích potisku vlnité lepenky a fólie. K tomu nutné a cílené investice do růstu zasáhnou do rozpočtu a zatíží výsledek segmentu.“

Díky velkým novým kontraktům v ceninovém tisku a nárůstu průmyslového značení vzrostl segment Special o 52,8 % na 330,6 mil. € (2017: 216,3 mil. €). U obratů, které se lehce navýšily z 189,2 mil. € na 195,0 mil. €, zůstal EBIT s hodnotou 14,4 mil. € na úrovni předchozího roku (14,6 mil. €). Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Díky velké zakázce na dodávku několika linek na výrobu bankovek v Egyptě od společnosti Giesecke+Devrient jsme v ceninovém tisku dobře vytíženi až do roku 2019.“

Koenig & Bauer - CorruJET
Obr.: Stroj CorruJET pro archový digitální tisk smeruje do známé tiskárně pro potisk vlnité lepenky.

Silný finanční a bilanční profil

Cashflow z provozní činnosti se podařilo oproti předchozímu roku (–20,0 mil. €) výrazně zvýšit na  17,4 mil. €. Volné cashflow bylo zatíženo poslední výplatou v prvním čtvrtletí ve výši 34,8 mil. € z důvodu částečného čerpání penzijních rezerv. Vedle netto likvidity 48,1 mil. € a kdykoli vyplatitelných cenných papírů ve výši 14,6 mil. € má koncern navíc k dispozici konsorciální úvěry. Podíl vlastního kapitálu se pohyboval v pololetí roku 2018 na úrovni 35,6 %.

Cíle koncernu 2018

Pro rok 2018 usiluje představenstvo koncernu Koenig & Bauer o organický růst obratu ve výši přibližně 4 % a EBIT výnos přibližně 7 %. Při stále dobrém vytížení ve všech hospodářských segmentech se prognóza opírá o vysoký stav přijatých zakázek v hodnotě 805,8 mil. € k pololetí současně s ofenzivním servisem v rámci celého koncernu i o projekty na snížení nákladů v oblastech ceninového tisku, nákupu a výroby. S těmito projekty by měl být do roku 2021 realizován nárůst výsledku v porovnání s rokem 2016 o 70 mil. €.

CFO Mathias Dähn: „Dosažení cílů stanovených pro rok 2018 vyžaduje včasnou expedici strojů ve druhém pololetí, především pak kumulovanou ve čtvrtém čtvrtletí. To je vzhledem k vysokému vytížení kapacity a externím i interním úzkým místům v dodávkách dílů náročným úkolem, kterému se velmi intenzivně věnujeme. Považujeme za mimořádně důležité využít šance růstu v obchodě s novými stroji vycházející z otevřeného trhu a tím dosáhnout i vyššího růstu v oblasti servisu.“

Koenig & Bauer

Střednědobé cíle do roku 2021

V závislosti na vývoji světového hospodářství, konečných trhů a potřebných investic do růstu usiluje management dosáhnout do roku 2021 v rámci celého koncernu organického růstu obratu ve výši 4 % p. a. a EBIT-marži mezi 4 % a 9 %. Střednědobé cíle neobsahují inovace produktů v potisku vlnité lepenky a dvoudílného potisku dutých předmětů, a to ani z hlediska obratu ani nákladů.

Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Vedle našich řešení pro tisk, zušlechťování, průmyslové značení a další zpracování pro kartonáž, bankovky, plechové dózy, skleněné a duté předměty a další produkty se dostávají vlnitá lepenka a flexibilní obaly zvlášť do popředí. Orientací na rostoucí potisk obalů chceme trvale zvyšovat obrat, výnos i stabilitu našeho obchodu.“

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo