Čiarový kód je neodmysliteľnou súčasťou každého výrobku. Grafici a tlačiari sú tí, ktorí dokážu vo výraznej miere ovplyvniť kvalitu čiarového kódu, preto sme pripravili sériu článkov, ktoré poslúžia ako rýchlokurz kvality čiarových kódov EAN.

… Prečo je kvalita EAN kódu dôležitá

Postupne budeme uverejňovať články s týmito témami:

•  Prečo je kvalita kódu dôležitá
•  Kvalitatívne parametre. Ako ma čiarový kód vyzerať a normatívne dokumenty, ktorými sa riadi.
•  Najčastejšie chyby a možnosti ich eliminácie.
•  Ako sa posudzuje kvalita.
•  Interpretácia výsledkov kontroly a nápravné opatrenia.
•  Zaradenie kontroly do systému manažérstva kvality.

EAN kód je jedinou strojom čitateľnou informáciou na obale výrobku a jeho úlohou je zrýchliť predaj pri maloobchodnej pokladni. Pokiaľ túto funkciu nespĺňa, potom na obale výrobku nemusí byť.

Výrobca spotrebného tovaru sa v prvom rade zaoberá predajom výrobku a grafiku obalu zveruje do rúk odborníka, pričom sa plne spolieha na to, že jeho práca bude kvalitná. Na ilustráciu toho, ako to vyzerá na slovenskom trhu ponúkame pár údajov z prieskumov uskutočnených v maloobchodných prevádzkach.


Obr. 1-2  Kvalitne prevedený čiarový kód

• Kvalitný čiarový kód sa dá zoskenovať na prvýkrát bez akýchkoľvek problémov za 1,46 sekundy. Hovoríme pritom o čase, keď pokladník uchopí výrobok, zoskenuje a posunie zákazníkovi.

• Kvalitne vytlačený, ale znížený čiarový kód sa dá zoskenovať za 5,64 sekundy. Pre porovnanie, ručne zadať štvormiestny PLU kód do pokladne trvá 5,41 sekundy. To znamená, že návrat k pokladniam bez skenerov znamená rýchlejšie spracovanie pri pokladni. Do tejto kategórie bolo zaradených až 95 % hodnotených kódov.

• Nekvalitný a nečitateľný kód musí pokladník zadať celý ručne a trvá to od 12 sekúnd až po niekoľko minút. Čas závisí to od zručnosti a zraku pracovníka pokladne.

 
Obr. ukážka nečitateľného a nekvalitne prevedeného kódu.

Ďalší z prieskumov bol zameraný na porovnanie kvality na základe požiadaviek štandardov a normatívnych dokumentov.
• 92 % čiarových kódov EAN nevyhovelo minimálnym požiadavkám,
• 87 % čiarových kódov malo zníženú výšku.

Na základe uvedených zistení môžeme povedať, že kvalitný čiarový kód je na slovenskom trhu skôr výnimkou.

Autor: Marianna Revallová, GS1 Slovakia
revallova@gs1sk.org
*GS1 Slovakia je nezisková organizácia, ktorá spravuje čiarové kódy a systém GS1 na území Slovenskej republiky.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo