Fundamentals of Color and Appearance (FOCA) - celosvetový koncept spoločnosti X-Rite Pantone o základoch farieb a ich zobrazovania.

Začiatkom marca sa v dvoch termínoch uskutočnil odborný seminár Fundamentals of Color and Appearance (FOCA). Tento celosvetový koncept spoločnosti X-Rite Pantone mal svoju slovenskú premiéru.
Seminár pripravila spoločnosť X-Rite Pantone v spolupráci s firmou M&P s.r.o., Žilina, ktorá je dlhoročným zástupcom tejto značky na Slovensku. Prvý termín podujatie sa uskutočnil v Bratislave v priestoroch Strednej odbornej polygrafickej školy, druhý termín následne v Žiline.

Nie je farba ako farba

Povedomie o dôležitosti správnej farebnosti je väčšinou veľké. Povedomie o tom, ako dosiahnuť správnu farebnosť, je už horšie. Pre tých ktorí sa pohybujú v odbore a správna farebnosť je ich každodenným chlebom, je vnímanie farieb a práca s farbou veľmi dôležité.

Interaktívny seminár FOCA, bol v tomto veľmi dobre odborne pripravený. Všetky prezentácie boli doplnené o praktické ukážky aj cvičenia v poznávaní farieb a v ich identifikácii.

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

O workshop FOCA bol mimoriadny záujem, o čom svedčí viac ako 80 platiacich  účastníkov, čo naznačuje, že aj na Slovensku je záujem firiem a jednotlivcov o problematiku merania farieb a kontrolu farebnosti. Usporiadatelia prizvali na seminár aj študentov strednej polygrafickej školy a ich odborných pedagógov.

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA) - Anton Puškár M&P

V úvode Ing. Puškár (technický riaditeľ M&P) okomentoval podujatie: „Tento interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem zoznámiť sa so základnými princípmi vnímania farieb okolo nás a využiť tieto poznatky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti – v obalovom a polygrafickom priemysle, v architektúre, v priemysle náterových hmôt, plastov, textilnom, automobilovom, kozmetickom, potravinárskom, v designe a v ďalších.“

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA) - Ing. Roman Šíp
Prednášajúcich hostí a účastníkov podujatia pozdravil riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej Ing. Roman Šíp. Účastníci, ktorí prejavili záujem mohli si prezrieť vybavenie učební a výrobné priestory pre praktickú výučbu študentov. Návšteva Polygrafického múzea Gutenberg, ktoré je zriadené v priestoroch školy bola tiež pre mnohých zážitkom.

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA) - Małgorzata Lososová

Małgorzata Lososová zo spoločnosti X-Rite Pantone zhodnotila pracovný workshop slovami: „Som milo prekvapená účasťou a rôznorodosťou zamerania účastníkov. Potvrdzuje sa, že zvolený koncept spoločnosťou X-Rite Pantone je dobrý a prispieva k lepšiemu pochopeniu problematiky „Farby a Farebnosti“ (Colorimetry). Samozrejme tento projekt je všeobecný a počíta s ďalším vzdelávaním. Ako zástupcovia spoločnosti sme pripravení pomôcť a prispieť k plneniu požiadaviek, ktoré sú požadované v jednotlivých odvetviach a pracovných postupoch.“

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)  Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)
Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

Obsah seminára:

  • Farba a jej vnímanie ľudským okom – faktor ČLOVEK
  • Farba je trojzložkový systém
  • Farba v číslach (farebné priestory, odchýlky dE a tolerancia)
  • Prístroje na meranie farby a ich použitie
  • Moderná komunikácia o farbe

Hlavnými prednášajúcimi boli Małgorzata Lososová, Lucie Matušková a Jan Ungrad zo spoločnosti X-Rite Pantone. Prítomní boli aj zástupca pre oblasť priemyselných zariadení pán Pavel Hladík a Pavla Hynštová (Marketing Specialist) zo spoločnosti  X-Rite Pantone.

Záverom

Verím, že účastníci seminára si odniesli veľa praktických informácií z oblasti porovnania farebnosti, možnosti rozlíšenia farby ľudským okom, otestovali si na cvičeniach svoje schopnosti a získali veľa ďaľších pre prax užitočných informácií. Navyše každý účastník na záver workshopu obdŕžal osvedčenie o absolvovaní medzinárodného odborného programu FOCA.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo