Jedním z dominantních exponátů expozice DataLine Technology na veletrhu PRINTexpo bude digitální lakovací stroj Scodix. V čem je toto zařízení pro zákazníky zajímavé?


Na úvod se musíme trochu zabývat obchodní stránkou dnešní polygrafie. Úkolem obalů a tiskovin obecně je dnes především snaha odlišit výrobek a vzbudit zájem zákazníka v konkurenčním prostředí. Právě proto se snaží výrobci zboží tuto oblast neopomíjet, a hledají cesty jak luxusní a dražší výrobky ještě více zatraktivnit pro koncové zákazníka.

Obaly, které v dnešní době používají výrobci, se dají rozdělit do dvou kategorií. Jsou to obaly, kde je jednoznačným kritériem pro jejich finální podobu cena tohoto obalu, a na druhé straně, existují obaly exkluzivní. Levný obal má čistě ochrannou funkci a při jeho tvorbě se hledí především na minimální vliv jeho ceny proti ceně samotného výrobku. Obal zde nemá žádnou marketingovou ani reklamní hodnotu a v tomto případě není tím, co zákazníka motivuje nebo přesvědčí ke koupi. Druhou kategorií jsou naopak obaly, které mají jednoznačně vzbudit zájem zákazníka a vyvolat dojem luxusu, výjimečnosti a touhy zboží vlastnit.


Na tento trend samozřejmě reagují i výrobci zařízení pro výrobu a zušlechťování obalů. A právě takovým výrobcem je izraelská firma Scodix. Digitální tisk prodělává v posledních letech ohromný rozmach, ale digitální dokončovací stroje stále trochu ve svých možnostech pokulhávají. Jedněmi z mála skutečně digitálních dokončovacích technologií byly donedávna laserové výseky a řezací stoly. Exluzivní obaly se vyrábějí většinou v menších sériích, a právě proto jsou pro ně klasické metody zušlechtění (např. sítotisk) poněkud limitující. A právě toto je oblast na kterou se firma Scodix zaměřila. Její zařízení jsou určena pro parciální lakování, reliéfní lakování, tisk Braillova písma a nanášení glitterů. Všechno je pochopitelně tištěno digitálně.


Možnosti jsou tedy velmi široké. Je možné na obaly tisknout motivy od vlasových linií až po 3D imitace kapek. Lze reálně simulovat povrchy tištěných motivů. Kožený pásek hodinek, golfový míček či perlový náramek tak získávají zcela novou dimenzi. Aplikace glitterů umožňuje velmi luxusní zvýraznění, které je dobře uplatnitelné u výrobků pro děti a dále u módního zboží, parfémů, šperků a podobně. Možnost digitálního tisku Braillova písma bude vzhledem k neustále měnící se legislativě nabývat čím dál většího významu a jedná se zcela určitě o velmi důležitou výhodu, které Scodix nabízí. Důležité je, že všechny tyto aplikace lze realizovat v jednom zařízení a není nutně kupovat několik specializovaných jednoúčelových zařízeni.


Zušlechtění, která technologie Scodix umožňuje realizovat, mají proti klasickým analogovým technologiím výhodu v tom, že nejsou potřeba žádné tiskové formy. Je tedy možné velmi jednoduše udělat pro marketingové oddělení či zákazníka různé varianty a vzorky, protož zde nevznikají žádné vedlejší náklady na jejich zhotovení. To pochopitelně usnadňuje obchodní komunikaci se zákazníkem. Scodix bude na veletrhu Print Expo představen v plném provozu, včetně doplňkové stanice pro aplikaci glitterů.

Zdroj: DataLine Technology

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo