V priestoroch TOWER PARK Praha sa v polovici januára konalo už tradičné každoročné stretnutie zástupcov spoločnosti KBA CEE s predstaviteľmi českých a slovenských médií. Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Jan Korenc, MBA, Ing. Hynek Grebeň (riaditeľ predaja a servisu) a Ing. Jana Korešová (office manager) informovali o činnosti spoločnosti KBA za posledných dvanásť mesiacov a predstavili plány na rok 2014.

Generálny riaditeľ v príhovore upriamil pozornosť prítomných na činnosť a stratégie spoločnosti Koenig & Bauer AG (KBA). KBA sa vydáva na cestu zvýšenia konkurencie schopnosti a prispôsobenia objemu tlače súčasným tržným podmienkach. Jedným z dôvodov je výrazný pokles objemov rotačnej tlače.

Reorganizácia a stratégia v Koenig & Bauer AG

Reorganizácia výrobnej základne koncernu KBA v roku 2014 bude spočívať vo vytvorení troch samostatných obchodných jednotiek: „Hárkový ofset, Rotačný ofset, Špeciálne aplikácie,“ v presune výrobných činností a v optimalizácii personálnych zdrojov do piatich výrobných závodov: Würzburg, Radebeul, Frankenthal, Mödling (Rakúsko) a Dobruška (Česká republika).

KBA ako svetový líder v technológiách pre potlač obalov novými akvizíciami posilňuje svoju pozíciu na trhu. Prevzatím známej talianskej spoločnosti Flexotecnica, ktorá vyrába flexografické zariadenia pre potlač flexibilných obalov a nemeckej firmy Kamann, ktorá sa špecializuje na výrobu tlačových zariadení určených pre potlač skla. Spolu s KBA-MetalPrint svetovým lídrom vo výrobe zariadení pre potlač plechu, tak pokrýva široké možnosti v tomto narastajúcom segmente. Strategicky sem patrí aj KBA-NotaSys (Švajčiarsko) svetový líder v segmente technológií pre tlač cením s tržným podielom viac ako 90 percent. Stratégiou KBA je aj vstup do digitálnej tlače strojom Rotajet 76, ktorý bol po prvýkrát prezentovaný na Drupe 2012. V súčasnosti majú vo výrobe rozpracované dva stroje Rotajet 76, ktoré budú inštalované na území Nemecka. Snahou je tento stroj dostať aj do regiónu, ktorý pokrýva KBA CEE uviedol J. Korenc.

Ocenenie KBA CEE

Viac ako 65 percent svetového podielu na trhu v hárkových strojoch pre potlač obalov zaväzuje a svedčí o dobrej filozofii KBA postavenej na individuálnom riešení, presne podľa potreby užívateľa technológie. Za dobrými výsledkami predaja je poctivá práca zamestnancov jednotlivých obchodných zastúpení. Spoločnosť KBA CEE Sp. Z o.o. (PL, CZ, SK) patrí medzi 5 najlepších v rámci zastúpení KBA na svete. Ako poznamenal J. Korenc tržný podiel vlastnej KBA CEE predstavuje v regióne viac ako 35 percent. V skladbe strojov sa prejavuje nárast stredného formátu B1. V Poľsku stúpa záujem aj o stroje veľkého formátu. V roku 2013 dokonca inštalovali tlačový stroj najväčšieho formátu na svete Rapida 205.

Ďalšie aktivity a stratégia KBA CEE

V spojitosti s fungovaním na trhu je potrebné zabezpečovať aj kvalitný servis. KBA CEE disponuje servisnými centrami a potrebným množstvom servisných montérov a tlačových inštruktorov, ktorí sú schopní vo veľmi krátkom reakčnom čase riešiť požiadavky klienta.

Na území Poľska vzniklo nové partnerstvo KBA CEE – CICERO Stapro Group s.r.o. Výborné referencie českých a slovenských firiem na MIS Cicero (polygrafický manažérsky informačný systém), viedli k vytvoreniu obchodnej aliancie s touto firmou. Cicero bude poskytovať systém s poľskou lokalizáciou, čo je veľká výhoda.

Hlavnou stratégiou KBA CEE do budúcna je zvýšenie tržného podielu KBA. Prostriedkom k realizácii tejto stratégie je zabezpečenie komplexnej a kvalitnej starostlivosti a podpory súčasným i budúcim klientom KBA. S uvedeným vyjadrením korešponduje aj reklamný slogan „Feeling Good with KBA“ – „S KBA sa cítim dobre“. Firma ho zvolila pre svoju novú reklamnú kampaň. „Podľa novo uzavretých kontraktov sa predaj vyvíja sľubne,“ optimisticky zakončil svoje vystúpenie generálny riaditeľ spoločnosti.

Ing. Hynek Grebeň, riaditeľ predaja a servisu, vo svojej prezentácii informoval o súčasných produktových skupinách tlačových strojov, o vývoji a revolučných inovatívnych prvkoch/ konceptoch (USP – Unique selling proposition) na tlačových strojoch Rapida.

Ako konštatoval na drupe 2012 aj po nej boli do strojov KBA premietnuté výsledky veľmi razantného vývoja, ktorým sa KBA posunula na vrchol technológií. Hlavným artiklom predaja KBA sú hárkové ofsetové tlačové stroje Rapida, ktoré sa vyrábajú v nemeckom Radebeulu. Momentálne KBA má najširšie portfólio ofsetových strojov od formátu 360 x 520 mm až po super veľký 1510 x 2050 mm pre obalovú, akcidenčnú a knižnú produkciu.

Vlajková loď KBA Rapida 106

Najrozšírenejší a najpredávanejší stroj Rapida 106 je momentálne najrýchlejší tlačový stroj nielen vo výkone, ale aj v prípravných časoch na svete vo formáte B1. Tento moderný stroj disponuje najvyšším stupňom automatizácie. Filozofiou KBA je neustále skracovať prípravné časy pri zmene zákazky a tým ponúknuť svojim zákazníkom výhody v konkurenčnom boji. Je potrebné poznamenať, že automatizačné prvky sú aplikované naprieč celým portfóliom, teda aj do strojov veľkého formátu.


Obr.: Riadiaci pult KBA Ergo Tronic s obrazovým displejom a systémom pre kontrolu farebnosti Densitronic Professional.

Revolučné inovácie na strojoch Rapida KBA

Ako prezentoval H. Grebeň, nové revolučné riešenia (USP) výrazne ovplyvňujú prípravné časy, ale aj kvalitu tlače.

Uvedieme aspoň niektoré:
• Flying JobChange – umožňuje výmenu tlačových foriem za chodu stroja v netlačiacich jednotkách (za predpokladu, že stroj je touto funkciou vybavený). Je to možné vďaka separátnym pohonom (motory) formových valcov.
• Drive Tronic SIS – bezkontaktná bočná náložka (bezobslužná s automatickým nastavovaním).
• Drive Tronic SFC – automatická výmena rastrových valcov.
• Ergo Tronic – nový riadiaci pult Ergo Tronic s novou meracou technikou. Systémy kontroly kvality – inline.

Na záver
V roku 2013 bolo celosvetovo viac než 60 percent všetkých predaných strojov Rapida určených pre tlač obalov. V Európe stále častejšie sa inštalujú dlhé stroje pre UV či hybridnú tlač s inline zušľachťovaním i so zariadením pre aplikáciu fólie za studena. V medziobdobí KBA nainštalovala takisto stroje so sušiacimi modulmi HR a LED-UV v akcidenčných tlačiarňach v západnej Európe.

Novú éru obalového priemyslu predstavuje 35-metrový stroj KBA Rapida 106 s 19 tlačovými, lakovacími a sušiacimi vežami vrátane novej technológie inertného lakovania a s modulom pre aplikáciu fólie za studena. Stroj bol inštalovaný koncom roka v Amcor Tobacco Packaging v Rickenbachu vo Švajčiarsku. Bez migračná vysoko náročná výroba obalov na cigarety tvorí hlavnú výrobnú náplň tohto tlačového stroja. V regióne KBA CEE bol inštalovaný tiež 12-vežový tlačový stroj Rapida 106 s netradičnou konfiguráciou v spoločnosti OBAL Opava v Českej republike, čo potvrdzuje záujem o tento segment trhu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo