So systémom Epson PaperLab - recyklácia papiera v kancelárii.

Spoločnosť Epson nadviazala spoluprácu s talianskou poprednou a luxusnou módnou značkou Brunello Cucinelli, ktorá prešla na systém Epson PaperLab – inovatívny a udržateľný systém recyklácie papiera, ktorý firmám umožňuje opätovné využívanie zdrojov a plné nasadenie obehového hospodárstva papiera na ceste k udržateľnému rozvoju.

Systém PaperLab spoločnosti Epson je prvý systém bezpečnej kancelárskej recyklácie papiera suchou cestou na svete

Toto partnerstvo predstavuje dlhodobý záväzok spoločnosti Epson k udržateľným technológiám a spoločný cieľ s módnou značkou Brunello Cucinelli, ktorá si zakladá na hlbokej úcte k celému ľudstvu a planéte. Toto spojenie progresivity, remeselnej zručnosti, kreativity a vášne, je spoločným menovateľom spomínanej spolupráce.

Epson PaperLab A-8000
Epson PaperLab A-8000

Systém PaperLab spoločnosti Epson je prvý systém bezpečnej kancelárskej recyklácie papiera suchou cestou na svete. Spoločnostiam umožňuje recyklovať a ďalej využívať papier v jedinom procese. Ide teda o skutočné riešenie obehového hospodárstva, ktoré výrazne znižuje spotrebu papiera, energie a množstva odpadu. Vďaka tomuto systému dnes môže spoločnosť Brunello Cucinelli papier nielen recyklovať, ale ho aj ďalej využívať v jedinom procese.

Recyklácia papiera v kancelárii: dôležitý krok k udržateľnejšej budúcnosti

Prezident spoločnosti Epson, Yasunori Ogawa, o tejto dôležitej spolupráci povedal: „Spojili sme sily so spoločnosťou Brunello Cucinelli, ktorá je známa svojimi vysokými priemyselnými štandardmi, aby sme zaistili lepšiu a spravodlivú budúcnosť pre planétu a pre ľudí.“

„Prístup spoločnosti Epson k udržateľnosti obohacuje komunity. Okrem transformácie nášho podnikania tiež vyvíjame inovatívne technológie, ktoré pomáhajú iným spoločnostiam stať sa skutočne udržateľnými. Je pre nás cťou, že si nás vybral Brunello Cucinelli na svojej ceste k udržateľnosti, a veríme, že je to vynikajúci príklad pre iné spoločnosti a organizácie, ktoré sa snažia preorientovať na obehové hospodárstvo a dosahovať ciele trvalo udržateľného rozvoja, ako sú napr. stanovené Organizáciou Spojených národov (UN SDGS)“, doplnil Yasunori Ogawa.

Riccardo Stefanelli, generálny riaditeľ spoločnosti Brunello Cucinelli, k tomuto rozhodnutiu dodáva: „Spoločnosť Brunello Cucinelli stavia na zásadách humanistického kapitalizmu, ktorého kľúčovou črtou sú život a tvorivosť v súlade s prírodou. Verím, že spolupráca so spoločnosťou Epson nám pomôže rozvíjať naše hodnoty, rovnako ako náš cieľ – neustále brať ohľad na ľudskú dôstojnosť a životné prostredie. Táto spolupráca podporuje naše vlastné úsilie pri ochrane a prezentácii oblastí s výnimočnými prírodnými krásami a najmodernejšie technológie nám taktiež umožnia vnútornú premenu a skutočný udržateľný rozvoj.“

Spolupráca s Brunello Cucinelli predstavuje pre spoločnosť Epson dôležitý míľnik, ktorý si v súčasnosti stanovil za cieľ znížiť  do roku 2030 viac ako 2 milióny ton emisií produkovaných dodávateľským reťazcom v rámci novej  firemnej vízie Epson 25. Táto stratégia otvára cestu k spoločnostiam, ktoré chcú zmeniť svoje obchodné modely a začali vytvárať cirkulárne kancelárske ekosystémy.

V kanceláriách vzniká stále viac papierového odpadu, ktorý predstavuje viac ako 50 % z celkového množstva komerčného odpadu a prispieva k zvyšovaniu uhlíkovej stopy. Odhaduje sa, že papier predstavuje viac ako štvrtinu celkového odpadu na skládkach a podieľa sa približne na 42 % celosvetovej ťažbe dreva.

Epson PaperLab: Nielen recyklácia papiera, ale aj ochrana dôverných firemných informácií

PaperLab je skutočným katalyzátorom cirkulárneho kancelárskeho ekosystému a súčasne pomáha šetriť stromy a zároveň znižovať spotrebu vody a emisie oxidu uhličitého.

Systém PaperLab je založený na inovatívnej technológii suchých vlákien spoločnosti Epson a dokáže vyrobiť až 720 listov A4 alebo 360 listov A3 za hodinu. Navyše umožňuje zničiť papierové dokumenty obsahujúce citlivé informácie priamo v kancelárii. Ak sa táto činnosť vykonáva mimo prevádzku, výsledkom môžu byť riziká, vyššie náklady a emisie oxidu uhličitého, čomu možno predísť zavedením zásad skutočného obehového hospodárstva.

Video Epson PaperLab: https://www.youtube.com/watch?v=UryW3uO-jks

PaperLab je skutočnou výzvou, ktorá dokáže prelomiť status quo: pri znižovaní uhlíkovej stopy. Tieto nové technológie predstavujú zásadný krok na ceste organizácií k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality alebo zápornej uhlíkovej bilancie a to znižovaním spotreby papiera, emisie oxidu uhličitého a vody.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokArctic Surface N°2 stavia hyperrealizmus do centra pozornosti
Nasledujúci článokNaučte sa definovať a používať spektrálne meranie farieb