Pohľad na celulózku Mondi SCP Ružomberok.

Spoločnosť Mondi SCP zorganizovala pri tejto príležitosti stretnutie bývalých zamestnancov závodu CPK (Celulózovo – papierenský kombinát), aby si spoločne zaspomínali na začiatky výroby celulózy.

Za posledných 40 rokov prešla celulózka naozaj dlhú cestu a každá jedna investícia znamenala pre závod veľký posun vpred z hľadiska výroby, životného prostredia a aj efektivity.

V nedeľu 29. augusta 2021 uplynulo 40 rokov, odkedy vyrobila celulózka vo vtedajšom Celulózovo – papierenskom kombináte v Ružomberku prvú nebielenú ihličnatú sulfátovú celulózu.

Spustenie celulózky bolo pre závod dôležitým míľnikom, ktorý zásadným spôsobom zmenil ďalší vývoj výroby papiera v Ružomberku a papierne sa zaradili medzi špičku priemyselných podnikov na Slovensku. Hoci už odvtedy celulózky prešla niekoľkými ďalšími prestavbami, všetky investície preukázali, že pôvodné podklady a umiestnenie boli veľmi kvalitne a nadčasovo riešené a spĺňajú náročné požiadavky pre rozvoj závodu až dodnes.

Mondi SCP Ružomberok - 40. výročie svojho vzniku.
Mondi SCP Ružomberok – 40. výročie svojho vzniku.

„Za posledných 40 rokov prešla naša celulózka naozaj dlhú cestu a každá jedna investícia znamenala pre náš závod veľký posun vpred z hľadiska výroby, životného prostredia a aj efektivity. Treba však poznamenať, že okrem investícií sú dôležití aj ľudia, ktorí tu pracujú a naša spoločnosť je oprávnene hrdá na svojich skúsených a vzdelaných zamestnancov. Celulózka ja dôležitou súčasťou nášho úspešného príbehu, pretože mať vlastnú a kvalitnú celulózu je pre nás veľkou devízou“, hovorí Peter Baláž, riaditeľ pre výrobu celulózy.


Významné výročie si pripomenuli aj bývalí zamestnanci celulózky, ktorých vedenie Mondi SCP pozvalo na stretnutie, kde si spoločne zaspomínali na výstavbu, či začiatky výroby prvej celulózy.

História celulózky

Stavebné práce začali v novembri 1978 takpovediac na zelenej lúke a trvali iba 34 mesiacov, čo bolo na stavbu takéhoto rozmeru neobyčajne krátke obdobie. Spomedzi troch zahraničných spoločností, ktoré mali záujem podieľať sa na výstavbe, bola vybratá za komplexného dodávateľa celulózky kanadská firma SIMONS Oversees Ltd. z Vancouveru. Spoluprácu s touto firmou dodnes pripomína drevený totem, ktorý sa nachádza pred administratívnou budovou celulózky.
Počas tohto obdobia sa postavil nový drevosklad, várňa s 8 varákmi, bieliareň, nový vysušovací stroj, regeneračný kotol, či kotol na drevný odpad. Dôležitými súčasťami výstavby boli aj preložka Váhu a jeho prítokov, výstavba 204 m vysokého komína, či vybudovanie nákladnej železničnej stanice pre potreby CPK v Liskovej.

Mondi SCP Ružomberok - 40. výročie svojho vzniku.
Mondi SCP Ružomberok – 40. výročie svojho vzniku.

Po roku 1990 sa museli občania aj fabriky vyrovnávať s dopadmi prechodu na trhovú ekonomiku. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie konkurencieschopnosti v budúcnosti bola modernizácia a ekologizácia výroby. V nasledujúcich rokoch bolo preto zrealizovaných niekoľko významných investícií zameraných na zníženie dopadu na životné prostredie.
Významnými boli napríklad spustenie kyslíkového bielenia v roku 1993, či v roku 1995 inštalácia jednej z najmodernejších technológií pri varení buničiny – systém RDH, ktorý umožnil úplne vylúčiť plynný chlór z procesu bielenia a buničina sa tak zaradila do kvality ECF (Elemental Chlorine Free) – bez použitia elementárneho plynného chlóru pri bielení buničiny.

Mondi SCP Ružomberok - 40. výročie svojho vzniku.
Mondi SCP Ružomberok – 40. výročie svojho vzniku.

V rokoch 2003-2004 prebiehal projekt Impulz, ktorý sa výrazne dotkol viacerých častí celulózky, ktorá bola zmodernizovaná pomocou najlepších dostupných technológií. Celková výška investície sa vyšplhala na 240 mil. EUR. V rokoch 2008-2009 zasa prebiehal projekt Biela ruža, ktorým sa výroba celulózy v Mondi SCP zaradila medzi svetových lídrov vo výrobe bielenej sulfátovej celulózy. Pôvodná kapacita výroby bielenej buničiny sa oproti kapacite celulózky CPK (200 000 t/r) zvýšila takmer na dva a pol násobok.

Mondi SCP Ružomberok - 40. výročie svojho vzniku.
Mondi SCP Ružomberok – 40. výročie svojho vzniku.

Poslednou najväčšou modernizáciu celulózky od jej výstavby bol v roku 2019 ukončený „Projekt 2000“, ktorý sa dotkol takmer každej časti závodu a produkcia bielenej buničiny sa zvýšila z 1620 ton na takmer 2000 ton za deň. Modernizácia celulózky bola súčasťou 370 miliónovej investície do nového papierenského stroja PS19, ktorý vyrába nový inovatívny druh kartóna.

Pri všetkých spomínaných investíciách je možné vidieť pozitívny trend, ktorý viedol k významnému zníženiu emisií z Mondi SCP.
Okrem toho, aj kvalita vody v rieke Váh dosahuje vynikajúce parametre. Dôkazom toho je prítomnosť raka riečneho a rýb ako hlavátka podunajská, lipeň tymianový, či čerebľa pestrá vo vodách Váhu, ktoré sú z tohto pohľadu veľmi chúlostivé i na malé znečistenie a považujeme ich za prirodzené bioindikátory.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo