Akciová spoločnosť GRAFOBAL si do svojej tlačiarni v Skalici v poslednom čase inštalovala niekoľko nových tlačových strojov. Prevedením a výbavou medzi nimi záujmu predovšetkým ofsetové stroje Roland 707LTTLV HiPrint a Roland 905LV HiPrint. Hlavne prvý zo strojov sa vyznačuje konfiguráciou, ktorá je v stredoeurópskom regióne ojedinelá. Nové hárkové stroje vo formátoch B1 a B0 významne posilňujú výrobnú kapacitu tlačiarni pri potláčaní skladaných obalových materiálov.

Tlačový stroj Roland 707LTTLV HiPrint – bol inštalovaný v konfigurácii so siedmimi tlačovými jednotkami, dvomi lakovacími jednotkami, dvomi agregátmi pre sušenie a predlženým vykladačom. V porovnaní s obvyklou šesťfarbovou konfiguráciou je do zostavy stroja navyše zaradená (v poradí ako prvá) tlačová jednotka pre použitie UV farby. Tak isto aj druhá tlačová jednotka je kompletne vybavená na použitie UV farby. Prevedenie stroja, tak umožňuje hybridné využitie. „Roland 707LTTLV HiPrint patrí svojou výbavou k najnáročnejším strojom, ktoré sme na český a slovenský trh dodali,“ uviedol ing. Marek Masopust z firmy manroland czech.


Tlačový stroj Roland 707LTTLV HiPrint

Hybridný Roland 707LTTLV HiPrint

Konfigurácia je typickou ukážkou stroja, ktorý môže byť použitý k originálnemu in-line spôsobu zušľachťovania s fóliou. Aplikácia fólie na obalový substrát sa dá previesť spravidla tromi spôsobmi. Pred tým resp. najobvyklejší technologický postup je, keď sa prevedie parciálne nanesenie fólie off-line na zlatičke a v ďalšom technologickom kroku sa hárok už s aplikovanou fóliou potlačí, alebo ako ďalší postup – možnosť je kúpiť kartón, ktorý je už celoplošne opatrený fóliou. Ten sa následne potlačí, ale pred tým je potrebné natlačiť kryciu bielu farbu na miesta, ktorá majú ostať nepotlačené resp. sa potlačia procesnými farbami. Tretia možnosť je technológia InlineFoiler, ktorú ponúka manroland. Každý s týchto troch spôsobov má určité výhody aj nevýhody. Tlačový stroj v popisovanej konfigurácii využíva druhú možnosť, teda pracuje s nánosom krycej bielej farby, čo sa dá riešiť zase dvomi spôsobmi: buď sa krycia biela farba nanáša (tlačí) pomocou lakovacieho agregátu technikou flexotlače, k čomu sú pri strojoch manroland určené konfigurácie Ultima, alebo sa dve tlačové jednotky vybavia UV technológiou, čo je variant, o ňom referujeme. UV technológiou sa nanesie krycia biela farba, zasuší sa a následne sa na ňu tlačí procesnými farbami. Tlačové jednotky (1-2) samozrejme sa dajú použiť aj pre štandardnú tlač.

Na tlačové jednotky v poradí nadväzujú lakovačky. Z dvoch lakovacích jednotiek je prvá určená pre disperzné laky alebo primer. Druhá lakovacia jednotka má navyše schopnosť pracovať s disperznými, metalickými, perleťovými, UV a ďalšími špeciálnymi lakmi, nakoľko za ňou na predlženej dráhe vykladača je umiestnené UV sušenie. Stroj je štandardne vybavený systémom temperovania farebníkov. Navyše má stroj tzv. delenú temperáciu, ktorá prebieha separátne na jednotlivých duktoroch a na jednotlivých tlačových jednotkách. Stroj je vybavený spojkami pre odstavenie farebníkov, lebo nie vždy musí byť využitá plná konfigurácia.

Tlačový stroj ponúka variabilne využitie v širokej škále kombinácií od klasickej tlači až po najrôznejšie špeciality, čo je umožnené dvomi hybridnými tlačovými jednotkami a jeho ďalším vybavením. Tlačový stroj bol nainštalovaný s optimalizáciou na zvýšenú rýchlosť 17 000 hárkov za hodinu. Stroj má plno automatické zakladanie tlačových platní. Obsluha založí platne do jednotlivých zásobníkov a systém APL si ich podáva a zakladá v rámci funkcie QuickChange pre prípravu zákazky, vrátane elektronickej kontroly presnosti založenia. Ďalším inovačným prvkom je plno automatické prestavenie transferterov na hrúbku materiálu. Prispôsobenie predávacích mechanizmov hrúbke substrátu sa na starších typoch strojov prevádzalo manuálne.

Tlačový stroj má štandardnú výbavu modelu HiPrint. V nadštandarde je navyše vybavený niektorými opčnými prvkami. Je nainštalovaný na podstavci o výške 550 mm. Kapacita nakladača tak bola zvýšená na 1 730 mm a do vykladače sa dá umiestniť stoh o výške až 1 630 mm. Nakladač aj vykladač sú vo verzii non-stop. Obsluha vykladača je uľahčená systémom automatizovaného vyváženia paliet. Systém nakladača je vybavený radom kontrolných funkcií. V zostave nakladača je umiestnené aj ionizačné zariadenie, je to modul potrebný hlavne kvôli kartónom, ktoré sú ovrstvené hliníkom a tie majú tendenciu vytvárať elektrostatický náboj. Podobne je nakladač tiež vybavený mechanickým čistením hárkov pomocou kief a odsávania prachu.


Tlačový stroj Roland 905LV HiPrint má nový typ riadiaceho pultu

Kefový systém umývania v tlačových jednotkách je dvojokruhový. V prvom okruhu je k umývaniu agregátov privádzaný konvenčný umývací prostriedok, druhý okruh slúži k umývaniu tlačových jednotiek, ktoré používajú UV technológiu. Priebeh umývania je s dvoma okruhmi rýchlejší a úpornejší, nakoľko nie je potrebné z okruhu odčerpávať zvyšok prípravku pre umývanie po tlači inou technológiou. Farebníky majú navyše tretí okruh prívodu umývacieho prostriedku. Okrem klasického a UV umývania je v treťom okruhu prostriedok s regeneračnou pastou v tekutom stave. Kd sa vymýva UV farba a prechádza sa na konvenčnú tlač, použije sa na konci umývacieho cyklu pre vyčistenie pórov na valcoch regeneračná pasta.

Umývacie zariadenie je k dispozícii rovnako pre prvú lakovaciu jednotku, kde sa predpokladá použitie predovšetkým disperzných lakov. Na druhej lakovacej jednotke je nainštalovaný systém QuickChange Coating, čo je zariadenie, ktoré sa po použití určitého druhu laku veľmi rýchlo prepláchne, vyberie sa a namiesto neho sa vloží iná sada. Pôvodné zariadenie sa čistí mimo stroj, a šetrí sa tak znova čas na prípravu ďalšej zakázky. Zariadenie sa vyplatí hlavne v kartonážnych tlačiarňach, kde prebiehajú časté zmeny zákaziek vrátane spôsobu in-line zušľachťovania lakom. Okrem systému QuickChange Coating je stroj vybavený tiež zariadením QuickChange Clamp na rýchlu výmenu lakovacej formy pomocou jedného nástroja a prítlačného valca.

Tlačové veže sú vybavené ventiláciou. Systém ventilácie tlačových veží zabezpečuje optimálne podmienky pre kvalitnú tlač na každé tlačovej jednotke. V priestore tlačovej veže je umiestnený blok ventilátorov, ktoré sa spúšťajú osobitne. Časť z nich fúka cez filter do stroja. Nielenže môžu pôsobiť na podporu systému temperácie, ale sú súčasťou zariadenia pre fúkanie na farebníkové valce s integrovaným odsávaním. Zariadenie výrobca odporúča, pokiaľ stroj často tlačí motívy s malým odberom farby a pre UV, metalické či efektové farby so sklonom k väčšej emulgácii. Odsávanie z priestoru farebníkov uľahčuje prácu s farbami, ktoré majú sklon k prašivosti. Celý systém ventilácie farebníkov je určený k zvýšeniu kvality pri tlači s UV farbami. Tlačiareň si ventilačný systém objednala, pretože tlačí častejšie s metalickými farbami, pri ktorých sú problémy tlače obdobné. Pri práci s metalickými lakmi je k dispozícii samostatný systém temperácie a udržovania viskozity týchto lakov s kovovým pigmentom.

Ďalšie funkcie typu QuickChange zabezpečujú moduly „zákazka“, „farebník“ a „umývanie“. V prípade modulu, ktorý urýchľuje spustenie novej zákazky, sa vopred pripraví sekvencia procesov, ktorými sa pripravuje ďalšia zákazka. Jej automatické spustenie potom prebieha samostatne na obsluhe. Funkcia QuickChange Color v prípade riadenia farebníkov znamená, že sa vlastne jedná o novú generáciu trojcestných univerzálnych farebníkov manroland. Farebník má možnosť prepínať toky tlačovej farby na navaľovacie valce. Farebník sa dá rozpojiť, ale je tiež možné dopredu nadefinovať, či bude spojený symetricky, alebo či bude tok farby dopredu smerom k vlhčeniu, alebo dozadu v smere od vlhčenia. Postupným spínaním farebníka sa pri rozbehu po prerušení tlače znižuje makulatúra. Systém QuickChange Wash pôsobí pri umývaní zvýšenou rýchlosťou otáčok, ktoré dosahujú rýchlosť okolo deväťtisíc. Vyššiu rýchlosť umývania umožňujú rovnako prehĺbené odtokové kanáliky.

Obsluha stroja má k dispozícii vyspelý systém ovládania. Tlačový stroj sa riadi z ovládacieho pultu alebo ďalšieho ovládacieho dotykového panelu na nakladači. Tlačiari majú k dispozícii takisto komunikačné zariadenie medzi nakladačom a vykladačom. Samozrejmosťou je diaľkové nastavovanie formátu v nakladači. Zostava stroja obsahuje samostatný pult so softvérom ColorPilot Plus. Automatické paralelné denzitometrické a spektrálne meranie vytlačených hárkov zahrňuje rovnako porovnanie so zadanými hodnotami či s OK hárkom podpísaným zákazníkom. Podľa potreby nasleduje regulácia vyfarbenia v priebehu tlače. Pre komplexnú celoplošnú kontrolu kvality tlače a použitých materiálov je stroj vybavený systémom InlineInspector. Systém hľadá na každom hárku chyby o veľkosti až 0,5 mm. Nájdené chyby zobrazí na monitore, zaprotokoluje ich a hárky označí (nastrelí) papierikom.


Automatizovaná výmena tlačových platní na stroji Roland 707LTTLV HiPrint

Velkoformátový Roland 905LV HiPrint

„Výrobca tlačových strojov spoločnosť manroland samozrejme pokračuje aj vo vývoji svojho najväčšieho hárkového stroja,“ poznamenal Ing. Masopust. Ako novinka sa užívateľom ponúka možnosť pomocou odvíjača aj vstup papiera z role. Ďalšou významnou zmenou realizovanou v poslednej dobe na strojoch Roland 900 je obracacie zariadenie aj vo formáte XXL. V rámci veľkého formátu sa tlačové stroje Roland 900 ešte delia na formáty 5, 6 a 6+ a ďalej na skupinu formátov XXL, ktorá zahrňuje formáty 7, 7B, 7B+ a 8. Nový tlačový stroj Roland 905LV HiPrint bol v Grafobale v Skalici nainštalovaný vo formáte 6+. V konfigurácii s piatimi tlačovými agregátmi a lakovacou jednotkou je do istej miery štandardným veľkoformátovým strojom značky manroland, výbava však obsahuje tiež rad nadštandardných a inovovaných prvkov. Niektoré komponenty boli ešte nedávno vo fáze prototypu. Tlačiareň získala stroj Roland 905LV v najmodernejšom prevedení.

Predovšetkým je potrebné spomenúť plnú automatizáciu uplatnenú na nakladači aj vykladači. Obsluha má rovnako k dispozícii automatizované zakladanie tlačových foriem s elektronickou kontrolou presnosti založenia a kompletný systém umývania celého stroja. Všetky umývacie zariadenia sú kefové. Úplne nové je špeciálne ovrstvenie farebníc, ktoré urýchľuje ich čistenie a minimalizuje spotrebu čistiacich prostriedkov. Táto funkcia je významná hlavne pri potlači kartonáže, kde sa často používajú priame farby. Dokonalé čistenie je nutné, hlavne ak sa prechádza z tmavej na svetlú farbu, napríklad z reflexnej modrej na žltú a pod.

Ako všetky tlačové stroje určené pre tlač kartonáže je aj nový Roland 905LV v nakladači vybavený odsávaním prachu. Aby sa zbytočne nezanášal prachom prvý tlačový agregát, je hárok ešte pred naložením zbavený prachu. Taktiež aj vykladač je opatrený odsávaním prášku. Súčasťou stroja je tiež ionizačný modul, ktorý je určený nielen k potlači obalov, ale aj ku spracovaniu tenších materiálov. Sušenie tlačových farieb a disperzných lakov prebieha v predlženom vykladači.

Používať sa dajú aj metalické laky, ale nosným poslaním sú konvenčné disperzné laky. Všetky farebníky sú temperované. Temperovanie nie je separátne, ale prebieha zhodne na všetkých farebníkoch tlačového stroje. Podobne ako na stroji Roland 707LTTLV HiPrint je aj tlačový stroj Roland 905LV HiPrint vybavený systémom ventilácie tlačových veží. Táto technológia bola aplikovaná na stroji Roland 900 po prvýkrát. Stroj je pripravený na tlač s redukovaným množstvom IPA alebo bez alkoholu. Systém Alkoprint zaisťuje veľmi presné dávkovanie alkoholu (IPA), na desatinu percenta. Tlačiareň má na preberacích protokoloch zaručenú spotrebu IPA do 5 %, ale v praxi tlačí na všetkých strojoch s tromi percentami alkoholu. Roland 905LV HiPrint bol vôbec prvým tlačovým strojom, ktorý bol z výrobného závodu vyexpedovaný so systémom QuickChange Clamp, ktorý slúži k rýchloupínaniu lakovacích platní. Lakovacia jednotka má dva okruhy. Pre nanášanie disperzného laku by stačil jeden okruh, ale dvojokruhový umožňuje aj prácu s metalickými lakmi.

Zostava tlačového stroja je doplnená o nový typ riadiaceho pultu. Komunikácia operátora so strojom, tak môže byť oveľa intuitívnejší. Obsluha má navyše k dispozícii dotykový displej na nakladači, takže v oblasti nakladača vzniklo ďalšie ovládacie miesto. Tlačidlové funkcie pôvodného panelu na nakladači zostali, ale touch-screen navyše umožňuje ovládanie celého stroja. Z pohľadu kontroly a riadenia farebnosti výrobca v podstate opustil systém MultiCCI, ktorý prevádzal meranie dvojdimenzionálne. Popisovaný tlačový stroj je vybavený systémom ColorPilot Plus, ktorý meria plochu hárku takisto dvojdimenzionálne.

Stroj je také vybavený systémom InlineInspector, ktorý pozostáva z kamery umiestnenej nad tlačovou vežou a z odpovedajúceho softvéru. Cez štrbinu kamera sníma celú plochu potlačeného hárku a monitoruje kvalitu tlače. Systém bol pôvodne označovaný ako Eagle Eye. Súčasťou výbavy stroja Roland 905LV HiPrint je systém InlineInspector ďalšej generacie s citlivejšou kamerou, ktorá umožňuje presnejšie rozlíšenie chýb. Nový stroj bol nainštalovaný na podstavci a má non-stop nakladač i vykladač, vrátane automatizovaného zavážania a vyvážania paliet vo vykladači.


GRAFOBAL využíva vlastnú miešareň farieb

Z pohľadu tlačiarne

Tlačové stroje sú využité predovšetkým pre potlač skladaných obalov. „Roland 905LV násobí kapacitu našej tlačiarni vo veľkoformátovej tlači,“ uviedol na stretnutí riaditeľ divízie skladačiek Ing. Peter Sopúšek. Tlačový stroj vo formáte B0 rozšíril kapacitu hlavne pri potlači obalov z vlnitých lepeniek. Kapacita nového Rolandu 905LV HiPrint sa v tlačiarni pripojila ku kapacite terajšieho stroja Roland 906L. V praxi sa teraz s výhodou využíva zhospodárnenie prevádzky pomocou zhodných tlačových platní, ofsetových poťahov a chemických prípravkov. Veľkoformátový stroj Roland 905LV umožňuje vyrábať aj rozmerné obaly z vlnité lepenky. Zefektívnenie produkcie sa dosahuje pomocou optimalizácie vyradenia viac produkcií menších obalov na jeden hárok. Nový tlačový stroj Roland 905LV HiPrint tlačiarni napomohol k získaniu nových zákaziek od významného európskeho zákazníka.

GRAFOBAL má všetky tlačové stroje vybavené lakovacími jednotkami. Lakovanie vyžaduje účinné sušenie, ktoré je ale spojené s únikom tepla, čo zvyšuje teplotu pracovného prostredia. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sú všetky nové tlačové stroje chladené vodou. Technológia chladenia vodou je síce investične drahšia, to je ale na druhé strane je vyvážená energetickými úsporami, konštatuje Ing. Vladimír Blaha, technicko-investiční riaditeľ, a dodáva: „Nemenej dôležité je však pre nás aj skvalitnenie pracovného prostredia, spočívajúce v tom, že sa v tlačiarenskej hale znižuje prúdenie vzduchu, hlučnosť, prašnosť, nároky na klimatizáciu, potreba filtrovania vzduchu a pod.“

Hlavne o konfigurácii tlačového stroja Roland 707LTTLV HiPrint platí, že ju výrobca a dodávateľ zostavil pre tlačiareň presne podľa požiadaviek prevádzkovateľa. Špecifikácia bola navrhnutá predovšetkým s ohľadom na budúce potreby zákazníkov GRAFOBALu. Požiadavky trhu sa neustále menia, a preto bolo potrebné zachovať značnú variabilitu možností. Stroj je kombináciou viacerých technológií a je multifunkčný. Konfigurácia, v ktorej majú dve tlačové jednotky hybridný charakter, umožňuje in-line kombinovať UV farby s konvenčnými a následne disperzné aj UV lakovanie. Takúto špecifikáciu má málokto v Európe. Stroj umožňuje takisto pracovať so zlatým lakom. V tom má tlačiareň veľa ročnú skúsenosť. V určitom čase nikto nemal v Európe toľko zákaziek na zlatý lak ako Grafobal v Skalici. Pri sútlači ofsetovej a v podstate aj flexotlačovej technológie pracujú tlačiari s presnosťou na desatiny milimetra. Veľa zákaziek sa vďaka technologickým možnostiam nového stroja už v súčasnosti tlačí in-line. Pri aplikáciách zatiaľ nevyskúšaných kombinácii technológii a materiálov nemôže zodpovedný výrobca riskovať. Po dôkladnom testovaní sa pristupuje k overovaniu na menších reálnych zákazkách. Na základe kladných výsledkov je technologický postup zanesený do výrobnej dokumentácie a pri ďalšej výrobe je potom už postup záväzný.

Technológ Ing. Ladislav Dubecký oceňuje viaceré inovácie, ktoré boli na stroji Roland vo formáte B1 realizované: „Na rozdiel od predchádzajúcich konštrukčných riešení sa dá na novom tlačovom stroji s väčším počtom agregátov napríklad len pri potrebe štvorfarebnej tlači ostatné tlačové jednotky odstaviť, čo prináša rad priamych aj nepriamych úspor. Maximálna rýchlosť tlače bola v opčnom prevedení zvýšená na 17 000 hárkov za hodinu. V porovnaní so starším strojom Roland vo formáte B1 je to zvýšenie o dve tisíc prechodov za hodinu. V reálnej prevádzke sa počíta s výkonom 13 až 14 tisíc obratov za hodinu.“

GRAFOBAL dlhodobo spolupracuje so značkou manroland. Svedčí o tom skutočnosť, že zo štyroch nových strojov dodal manroland tri. V oblasti servisu má tlačiareň vlastné kapacity a na pozáručný servis a údržbu strojov od dodávateľa požaduje len špeciálne zásahy. Nové tlačové stroje sú vybavené funkciami TelePresence, ktoré zabezpečujú diaľkovú diagnostiku a uľahčujú servis.

Nové aj staršie tlačové stroje sú v Grafobale využívané praktický v nepretržitej prevádzke. Tlačiareň má plnú kapacitu zákaziek, a to jej nedovoľuje žiadny výpadok kapacít. Slovenská akciová spoločnosť GRAFOBAL je základným článkom skupiny podnikov GRAFOBAL GROUP a je synonymom pre technickú špičku v obore. Do ďalšieho obdobia vstupuje posilnená o nové tlačové a výsekové stroje. Pomocou investičných aktivít radí svoju výrobno technickú základňu na najvyššiu európsku úroveň. Zároveň realizuje strategickú víziu zameranú na vývoj a výrobu špičkových obalov, ktoré sú súčasťou výrobkov popredných európskych firiem.

Pripravil: Gustav Konečný – Svět tisku
Preklad a úprava: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo