Spoločnosť Ricoh opäť oslavuje udelenie ocenenia Keypoint Intelligence – Buyers Lab, ktoré získala za víťazstvo v hodnotení 2019–2020 BLI PaceSetter v kategórii vývoj ekosystémov inteligentných multifunkčných zariadení (MFP Cloud Ecosystem).

Spoločnosť Buyers Lab, popredný svetový nezávislý hodnotiteľ softvéru pre digitálne zobrazovanie, hardvéru a služieb, ocenila spoločnosť Ricoh na základe jej priekopníckej práce na rozvíjajúcom sa ekosystéme multifunkčných tlačových zariadení. Ricoh v rámci svojho prístupu Dynamic Workplace Intelligence poskytuje technológie s možnosťou neustálej aktualizácie so širokou škálou nastavení pre súčasné, rýchlo sa meniace podnikateľské prostredie.

Jamie Bsales, Director of Solutions Analysis spoločnosti Keypoint Intelligence, uvádza: „Ricoh je jedným z priekopníkov vo vývoji softvérových platforiem, ktoré umožňujú rozšíriteľnosť funkcií a prevádzky MFP. Dnes je táto spoločnosť iniciátorom prechodu k multifunkčným zariadeniam, pripraveným na spoluprácu prostredníctvom cloudu, a s tým súvisiacim ekosystémom, ktorý zákazníkom poskytuje pridanú hodnotu.“

„Tieto zariadenia sú ovládané softvérovými technológiami a pridruženými cloudovými službami, ktoré umožňujú zákazníkom využívať všetky možnosti zariadení MFP a prispôsobovať ich rastúcim potrebám spoločností. Presvedčivá, ucelená ponuka v týchto oblastiach je nutná a Ricoh ju poskytuje.“

MFP Cloud Ecosystem
V analýze spoločnosti Keypoint Intelligence vyniká Ricoh vďaka svojej platforme RICOH Smart Integration, ktorá cloudovým aplikáciám umožňuje bezproblémové fungovanie na najnovších inteligentných multifunkčných prístrojoch a ostatných IoT zariadeniach. Ďalšou významnou súčasťou portfólia spoločnosti je súbor technológií RICOH Cloud Workflow Solutions, ktorý poskytuje zoštíhlené, jednoduché riešenia.

Olivier Vriesendorp, Vice President Product Marketing, Ricoh Europe, dodáva: „Toto ocenenie vnímame ako uznanie nášho neustáleho rozvoja, inovácií a popredného postavenia na poli cloudových MFP ekosystémov. Poskytovanie agilných, bezpečných a udržateľných riešení zákazníkom tvorí základ digitálne vybavených pracovísk.
Teší nás, že poskytovaním našich špičkových technológií budeme aj v nadchádzajúcej digitálnej ére pomáhať našim zákazníkom v rozvoji, čo im umožní využívať najnovšie novinky značky Ricoh.“

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo