Spoločnosť Ricoh je zaradená do DJSI, jedného z najznámejších svetových indexov pre ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty).

Spoločnosť Ricoh je už tretí rok po sebe zaradená do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World Index), jedného z najznámejších svetových indexov pre ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty).

DJSI, ktorý zostavuje spoločnosť Dow Jones & Company a spoločnosť S&P Global zaoberajúca sa výskumom investícií do udržateľnosti, je prvým globálnym indexom udržateľnosti, ktorý hodnotí udržateľnosť spoločností z hľadiska ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja. DJSI prehodnotil približne 3 500 spoločností po celom svete a tento rok vybral 332 spoločností do svetového indexu DJSI.

Spomedzi 36 spoločností v odvetví počítačov, periférnych zariadení a kancelárskej elektroniky získala spoločnosť Ricoh najlepšie skóre v nasledujúcich siedmich kategóriách: Vecnosť, Podnikateľská etika, Zverejňovanie správ o životnom prostredí, Environmentálna politika a systémy riadenia, Sociálne správanie, Prilákanie a udržanie talentov a Firemná spoluúčasť a sociálny prínos. Okrem svetového indexu DJSI je spoločnosť Ricoh už päť rokov po sebe zaradená aj do indexu DJSI Asia/Pacific.

Prístup spoločnosti Ricoh k udržateľnosti spočíva v snahe o udržateľnú spoločnosť prostredníctvom rovnováhy troch P – Prosperita (ekonomika), Ľudia (spoločnosť) a Planéta (životné prostredie).

Na realizáciu tejto želanej spoločnosti Ricoh identifikoval sedem zásadných problémov v dvoch oblastiach: „Riešenie sociálnych otázok prostredníctvom podnikania“ a „Robustná infraštruktúra riadenia“ a stanovil 17 cieľov ESG v prepojení na jednotlivé aspekty s cieľom pracovať na riešení týchto problémov. Spoločnosť Ricoh bude naďalej prispievať k riešeniu sociálnych otázok a dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom svojich obchodných aktivít.

Súvisiace odkazy:
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Ricoh’s Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition
Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

| O spoločnosti Ricoh |
Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek. Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam zveľaďovaným počas 85-ročnej histórie je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom digitálnych služieb a správy informácií, ako aj tlačových a zobrazovacích riešení navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo