Globálny akčný mesiac SDGs.

Spoločnosť Ricoh opäť vyhlasuje jún za „Globálny akčný mesiac SDGs“, aby inšpirovala a podporila viac ako 80 000 svojich zamestnancov zvyšovaním povedomia o úsilí spoločnosti Ricoh v oblasti SDGs a záväzku vrcholového manažmentu a ponúkla im možnosti zapojiť sa do aktivít súvisiacich s SDGs, ktorých sa môžu zúčastniť a prispieť tak k obehovému hospodárstvu.

Cieľom tejto celoskupinovej iniciatívy je vytvoriť silný pocit jednoty a ďalej rozvíjať prínos spoločnosti Ricoh k SDGs.

Spočiatku sa táto každoročná iniciatíva konala pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna pod názvom „Global Ricoh Eco Action“ s cieľom povzbudiť zamestnancov, aby premýšľali a konali v oblasti životného prostredia a podnikali ekologické aktivity. V roku 2019 bol názov iniciatívy nahradený súčasným názvom „Global SDGs Action Month“ a stal sa fórom pre zamestnancov, aby jednotne premýšľali a konali nielen v oblasti ekologických aktivít, ako sú opatrenia proti globálnemu otepľovaniu zamerané na realizáciu bezuhlíkovej spoločnosti, ale aj v oblasti riešení širokého spektra sociálnych problémov.

Akira Oyama, prezident a generálny riaditeľ

„Neochvejné odhodlanie nášho vedenia riešiť sociálne otázky slúži ako základný kameň pre udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Pevne verím, že prostredníctvom celomesačných aktivít zameraných na úspechy a obnovenú oddanosť cieľom trvalo udržateľného rozvoja v rámci Globálneho mesiaca trvalo udržateľného rozvoja bude skupina Ricoh Group pokračovať v snahe o ešte významnejší vplyv na spoločnosť.“

Ricoh Global SDGs Action 2023 Prehľad
Obdobie: 1. – 30. jún 2023
Téma: „Zrýchliť zosúladenie aktivít SDGs a podnikania“

Globálne spoločné aktivity:

Uvedomiť si, ako je podnikanie spoločnosti Ricoh spojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a našou víziou Naplnenie prostredníctvom práce
Videá, predstavujúce ako produkty a služby skupiny Ricoh prispievajú k riešeniu sociálnych problémov a našich obchodných aktivít súvisiacich s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v našich továrňach a iných oblastiach našej spoločnosti, budú k dispozícii pre zamestnancov, aby si uvedomili, ako je ich vlastná práca spojená s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Konať pre udržateľnú spoločnosť a planétu
S účasťou zamestnancov skupiny Ricoh prostredníctvom aktivity 1 (Poznaj) a aktivity 2 ( Zaži, spoj sa) celosvetovo spájame činnosť v oblasti SDGs a obchodného rastu. Zameranie aktivít je príspevkom k obehovému hospodárstvu a miestnym komunitám. Aktivity zahŕňajú online semináre aj individuálne zbieranie odpadu/zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach o zbere odpadu.

Učiť sa od lídrov!
Vrcholový manažment spoločnosti Ricoh deklaruje, že skupina Ricoh sa zaoberá sociálnymi otázkami a rieši ich. Zdieľaním myšlienok lídrov povzbudzujeme zamestnancov, aby podnikali kroky na riešenie sociálnych problémov.

Regionálne aktivity:

1. Japonsko
• Interaktívne semináre s vrcholovým manažmentom a šírenie posolstva s cieľom urýchliť zosúladenie medzi podnikaním a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja
2. Európa
• Zamestnanci v celom regióne sa zamerajú na aktivity v miestnych komunitách v súlade s európskou témou „Inklúzia na pracovisku“
• Zdieľanie aktivít zamestnancov v oblasti vplyvu na komunitu, a to tak aktivít vedených spoločnosťou Ricoh, ako aj individuálnych, prostredníctvom zasielaných fotografií/videí a stručného opisu
3. Severná Amerika
• Prezentácia príbehu spoločnosti Ricoh v oblasti SDG a ESG prostredníctvom presadzovania ideí, úspechov zákazníkov a bohatej histórie špičkových udržateľných inovácií spoločnosti Ricoh
• Oslavy Svetového dňa životného prostredia, Mesiaca rôznorodosti – Pride Month, Juneteenthu (USA) a Národného mesiaca pôvodného obyvateľstva (Kanada) s cieľom predstaviť SDGs v praxi v celom regióne
4. Ázia a Tichomorie
• Ohlásená optimalizácia vozového parku spoločnosti Ricoh New Zealand zo 109 na 66 vozidiel so zavedením modelu služieb „Remote First“ od roku 2019 a prechod na hybridné modely s cieľom dosiahnuť 50 % zníženie spotreby paliva
• Darovanie zimných pyžám pre deti žijúce v chudobe v spolupráci s charitatívnou organizáciou Kindness Collective na Novom Zélande
• Pomoc dobrovoľníkov spoločnosti Ricoh Thailand pri opravách ciest v obvode Prawet v Bangkoku a pri čistení pobrežných oblastí v provincii Rayong
• Iniciatíva vertikálneho pestovania zeleniny zamestnancami skladu spoločnosti Ricoh na Filipínach využívajúca použité odpadové fľaše od tonerov

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.
Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokSharp/NEC uvádza na trh nové displeje Sharp LC Series
Nasledujúci článokEpson posilňuje svoj tím špecialistov na projekčné riešenia