Akciu „Svetový mesiac ekologických aktivít” organizuje Ricoh pravidelne od roku 2006 a tento rok prebehne už 13. ročník.

Skupina Ricoh po roku opäť vyhlasuje Svetový mesiac ekologických aktivít (Ricoh Global Eco Action), ktorý začína dnes, v piatok 1. júna. Počas tejto mesiac trvajúcej akcie motivuje všetkých svojich zamestnancov, aby viac premýšľali o životnom prostredí a zapojili sa do ekologických akcií, ktoré Ricoh organizuje po celom svete naprieč všetkými krajinami!

Záväzok využívať do roku 2050 až 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov

Akciu „Svetový mesiac ekologických aktivít” organizuje Ricoh pravidelne od roku 2006 a tento rok prebehne už 13. ročník. Okrem toho sa v utorok 5. júna bude v rámci celej spoločnosti Ricoh konať špeciálny „zelený“ deň, ako pripomienka Svetového dňa životného prostredia OSN.

Cieľ: nulová produkcia oxidu uhličitého

Ricoh vybral osem kľúčových cieľov udržateľného rozvoja, ktoré majú zvlášť veľký význam pre riešenie sociálnych problémov v súvislosti s podnikateľskými aktivitami a na základe toho si stanovil päť hlavných tém.

Ciel stať sa spoločnosťou s nulovou produkciou oxidu uhličitého a udržateľného hospodárenia, viedol Ricoh k tomu, aby si vytýčil environmentálne ciele v rámci celej skupiny Ricoh. Jedným z nich bude dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov (GHG) v celom produktovom reťazci do roku 2050.

Ricoh_Global ECO
Rovnako posilní svoje iniciatívy vedúce k dosiahnutiu nulových emisií uhlíku, ako je účasť v RE100 (*), globálnej aktivite, ktorá sa zaoberá aktívnym využívaním obnoviteľnej energie. Ricoh je prvá japonská spoločnosť, ktorá sa k tejto iniciatíve pripojila.

(*) RE100 Svetová iniciatíva založená spoločnosťami, ktoré súhlasili s cieľom získať 100 % elektriny, ktorú potrebujú pre svoje podniky, z obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť Ricoh sa zaviazala používať do roku 2030 minimálne 30 % energie z obnoviteľných zdrojov a do roku 2050 celých 100 %.

Svetový mesiac ekologických aktivít Ricoh

Svetový mesiac ekologických aktivít Ricoh je globálna akcia, pri ktorej má každý z jej 100 000 zamestnancov na celom svete príležitosť spojiť sily s príbuznými, priateľmi, susedmi či zákazníkmi, a zapojiť sa do svetových aktivít na záchranu životného prostredia na našej planéte.

Akcie, ktoré sa budú konať 5. júna v rámci špeciálneho „zeleného“  dňa Ricoh
•  Spoločnosť Ricoh vypne všetky svietiace logá na všetkých pobočkách po celom svete.
•  Zamestnanci prídu do práce oblečení v zelenom, aby upozornili na Svetový mesiac ekologických aktivít spoločnosti Ricoh.

Chôdzou k zníženiu uhlíkovej stopy!

Ricoh Europe tento rok zorganizoval akciu s názvom „Step Challenge“, do ktorej sa zapojili aj zamestnanci RICOH Slovakia a RICOH Czech Republic. Účastníci budú súťažiť počas celého mesiaca jún v päťčlenných tímoch v tom, ako dokážu znížiť svoju uhlíkovou stopu. Ich pohyb (bez používania automobilu) bude sledovať a zaznamenávať mobilná aplikácia.

Účastnícky poplatok v hodnote 5 GBP na osobu, ktorý každý člen zaplatí a všetky ostatné vybrané financie, poputujú na výskum Alzheimerovej choroby.

Počas mesiaca jún sa zamestnanci Ricoh Slovakia aj Ricoh Czech Republic zúčastnia tiež niekoľkých dobrovoľníckych dní a to hneď v štyroch mestách – v Bratislave, v Nitre, v Prahe a v Zlíne.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo