Spoločnosť Ricoh Company, Ltd., so sídlom v Tokiu, pôsobiaca aj na slovenskom trhu, získala uznanie za svoje vedúce postavenie v oblasti udržateľného podnikania neziskovou charitatívnou organizáciou CDP, ktorá vedie popredný globálny systém zverejňovania informácií o dopadoch na životné prostredie pri riešení klimatických zmien.

Spoločnosť Ricoh bola v súvislosti s klimatickými zmenami zaradená do zoznamu „A List“ organizácie CDP na rok 2020, ktorý zahŕňa 270 spoločností, z toho 53 je japonských.

Zoznam CDP, pomenovaný „A List“, tvoria spoločnosti uznávané ako svetoví lídri, ktorí preukázali vynikajúce výsledky v rámci svojej činnosti a stratégií, reagujúc tak na zmenu podnebia. Prieskum organizácie CDP zahŕňa viac ako 5 800 spoločností na celom svete.

V marci tohto roku spoločnosť Ricoh aktualizovala svoje environmentálne ciele na základe zmien celosvetových trendov, týkajúcich sa globálneho otepľovania upravením svojho globálneho cieľa v znižovaní GHG (skleníkových plynov) pre vlastné emisie v porovnaní s rokom 2015 z 30% na 63% na rok 2030.
Tento nový cieľ, ktorý bol schválený SBTi, pomôže obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C oproti predindustriálnej ére. Úsilie Ricoh o zmiernenie klimatických zmien, ako aj jej komplexné zverejňovanie informácií sú medzinárodne chválené.

Zmena klímy je jedným z najnaliehavejších spoločenských problémov, ktorým ľudstvo čelí. Spoločnosť Ricoh sa zaviazala stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050 a naďalej bude pokračovať v presadzovaní realizácie spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka prostredníctvom aktivít na úsporu energie, obnoviteľnej energie a aktívnom zapájaní sa do medzinárodných iniciatív.

Súvisiace informácie

| CDP |

CDP je globálna nezisková organizácia, ktorá vedie spoločnosti a vlády k znižovaniu svojich emisií skleníkových plynov, zaisťovaniu ochrany vodných zdrojov a k ochrane lesov. Ako poskytovateľ prieskumu klímy, ktorý bol jednohlasne zvolený investormi, a spolupracujúci s inštitucionálnymi investormi s kapitálom v hodnote 106 triliónov dolárov, využíva silu investora a nákupcu, aby motivoval spoločnosti k zverejňovaniu a riadeniu ich vplyvu na životné prostredie.
V roku 2020 viac ako 9 600 spoločností s vyše 50% globálnou trhovou kapitalizáciou zverejnilo prostredníctvom CDP svoje environmentálne údaje. Pripojili sa tak k stovkám miest, štátov a regiónov, ktoré zverejnili informácie, vďaka čomu je platforma CDP jedným z najbohatších zdrojov informácií na celom svete o tom, ako spoločnosti a vlády ovplyvňujú zmenu životného prostredia. Organizácia CDP je zakladajúcim členom koalície We Mean Business Coalition.

| SBTi |

SBTi je pridruženou iniciatívou CDP, UN Global Compact, World Resources Institute a World Wildlife Fund, ktorej účelom je umožniť vedúcim spoločnostiam na trhu stanoviť si ambiciózne a zmysluplné ciele podnikového znižovania skleníkových plynov.

Zdroj: RICOH

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokJe rozhodnuté, veľtrh Interpack sa uskutoční v roku 2023
Nasledujúci článokOnline konferencia PrintProgress 2021