Spoločnosť A. Hatzopoulos SA, Thessaloniki, Grécko, vyvíja a vyrába inovatívne flexibilné obalové riešenia pre širokú škálu priemyselných odvetví, ako sú: potraviny, nápoje, kozmetika, farmácia, chémia a iné. Spoločnosť zamestnáva 380 ľudí, a s exportom, ktorý predstavuje viac ako 70 percent celkového predaja, je jedným z najrýchlejšie rastúcich výrobcov obalov v Európe. Spoločnosť využíva procesy flexotlače a hĺbkotlače a udržiava obchodné vzťahy so zákazníkmi vo viac ako 35 krajinách.

Spoločnosť sa zaviazala k inováciám už od svojho založenia v roku 1931 a počas posledných dvoch rokov systematicky modernizovala svoje tlačové zariadenie v súlade s najvyššími štandardmi kvality.
A. Hatzopoulos investoval do moderného desaťfarbového flexotlačového stroja s centrálnym valcom. Okrem toho investoval aj do nového systému flexo CTP pre osvit fotopolymérnych platní a do linky pre spracovanie fotopolymérnych flexotlačových foriem tzv. štočkov.

FlexoControl 3D Plus

Aby spoločnosť splnila prísne požiadavky svojich zákazníkov na trvalo vysokú kvalitu výroby a zabezpečila kontrolu kvality flexotlačových foriem, rozhodla sa investovať do pokročilého riešenia pre kontrolu kvality.  Firma sa rozhodla pre Sibress FlexoControl 3D Plus, presné meracie zariadenie na analýzu všetkých kľúčových parametrov flexotlačových foriem.

Špičková technológia merania pre presnú a reprodukovateľnú kontrolu kvality

FlexoControl 3D Plus je jediné flexografické meracie zariadenie na svete, ktoré súčasne zachytáva povrch, ako aj reliéf tlačových bodov a ich základňu zboku. Dve kamery zaznamenávajú povrch a boky tlačových bodov ostro a vo  vysokom rozlíšení, takže všetky dôležité parametre tlačovej formy môžu byť presne analyzované a vyhodnotené softvérom Versatile @ flex.

FlexoControl 3D Plus - software Versatile @ flex
FlexoControl 3D Plus - software Versatile @ flex
FlexoControl 3D Plus - software Versatile @ flex

Aimilia Ventouri, supervízorka Flexo Prepress v Hatzopoulos

„FlexoControl 3D Plus nám umožňuje presne zmerať a zdokumentovať: veľkosť, tvar a výšku bodu, percentuálny podiel tlačových bodov, rozlíšenie a ďalšie dôležité parametre. Tým, že tlačové body sú zachytené súčasne aj z boku v 3D rozmere, tak môžeme zmerať reliéf dosky a vytvoriť krivku kompatibility (profil stroja). Reliéf je definovaný ako rozdiel výšky medzi podložkou a tlačovou plochou flexotlačovej formy. Výsledkom merania a zaznamenania týchto parametrov je veľmi podrobná kontrola platne. Spracované flexo tlačové platne pripravené pre tlač zodpovedajú potrebným parametrom na dosiahnutie najvyššej možnej kvality flexotlače.“

V súlade s filozofiou spoločnosti A. Hatzopoulos SA, investícia do systému merania kvality Sibress FlexoControl 3D Plus podporí trvalý záväzok spoločnosti ponúkať svojim zákazníkom mimoriadne flexibilné obalové riešenia na celom svete, aby bola zaručená najvyššia kvalita v každom výrobnom kroku.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Sibress

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo