Veľtrh REKLAMA POLYGRAF OBALY je bezpochyby stredoeurópskym podujatím, ale ročník 2020 sprevádza smola. Pandémia COVID-19 neumožnila realizovať podujatie v riadnom termíne 9. – 11. 4. 2020. S ohľadom na situáciu usporiadatelia navrhli posunúť podujatie z pôvodného aprílového termínu na jeseň 14. – 16. 10. 2020, žiaľ aj ten sa ukázal ako nereálny. Organizátori sa rozhodli usporiadať veľtrh REKLAMA POLYGRAF OBALY až v roku 2021.  

Veľtrh REKLAMA POLYGRAF OBALY je jedinou akciou tohto typu v Českej republike. Nie je preto divu, že sa na ňom každoročne zúčastňujú tisíce návštevníkov z radov zadávateľov, reklamných agentúr, výrobcov reklamy a ďalších firiem.
Ostáva nám len veriť, že hospodárska situácia sa vráti do normálu a neskríži plány, tak vystavovateľom, ako aj organizátorom.

REKLAMA POLYGRAF OBALY až v roku 2021

Vážení obchodní partneri,
v marci 2020 došlo na základe mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR k obmedzeniu všetkých verejných aj súkromných akcií s predpokladanou účasťou nad 100 osôb. V nadväznosti na toto obmedzenie sme navrhovali posunutie tohtoročného veľtrhu do jesenného októbrového termínu.

Po zrelej úvahe a na základe komunikácie s kľúčovými odborovými partnermi a vystavovateľmi sme dospeli k spoločnému názoru usporiadať veľtrh REKLAMA POLYGRAF OBALY až v roku 2021. Dôvodom pre toto kľúčové rozhodnutie je snaha udržať ucelenosť v odbore, vysokú úroveň a prestíž, ktorú veľtrh za celú dobu svojej existencie vybudoval.

Budúci ročník veľtrhu REKLAMA POLYGRAF A OBALY sa bude konať v termíne 11. – 13. mája 2021 s nemenným miestom konania v PVA EXPO PRAHA. Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na spoločné prípravy veľtrhu v roku 2021, ktorý sa bude konať v štandardnom jarnom období.
/TS/

Spracoval: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo