Mondi SCP
Najväčšia investícia za posledné desaťročie v Mondi SCP.

Najväčšia investícia za posledné desaťročie v Mondi SCP, ktoré je súčasťou medzinárodnej spoločnosti na výrobu obalov a papiera Mondi Group, je jej nový regeneračný kotol a ten sa začne podľa plánu oživovať koncom roku. Nový regeneračný kotol, tiež označovaný ako RK3, nahradí dosluhujúci kotol číslo 1 a zabezpečí viac výroby pri nižších emisiách, ako aj viac zelenej energie z procesu výroby buničiny. Stavba, ktorá prebieha už viac než rok, už dostala svoju vonkajšiu tvár a intenzívne sa pracuje v jej vnútri.

„Navonok to vyzerá, že je projekt už pred ukončením, no boli by ste prekvapení, ako intenzívne sa pracuje vo vnútri“, hovorí Roman Senecký, prezident Mondi SCP. Denný priemer počtu pracovníkov na stavbe je cez 500 ľudí a celkovo bolo v rámci tohto projektu odpracovaných už jeden milión hodín. Do súčasnosti sa do výstavby zapojilo vyše 2 000 ľudí, z toho 79% ľudí bolo zo Slovenska. Z projektu žijú aj lokálne firmy. Montážne a robotnícke profesie priamo na stavbe, ale aj subdodávky kovových súčastí si kľúčoví dodávatelia technológií regeneračného kotla, odparky a novej turbíny objednávajú u firiem z okolia Ružomberka. Stovky ľudí sa v regióne dolného Liptova denne stravuje, aj ubytováva. Projekt tak sekundárne pomáha aj ekonomike v komunite. K začiatku júla k tomu prišla z projektu správa o úspešnom prekonaní míľnika jedného milióna odpracovaných hodín a to bez úrazu.

V súčasnosti projekt beží podľa časového plánu. Počas tohtoročnej celozávodnej odstávky sa v lete chystá jeho pripojenie k životnému tepu firmy. „Kým teraz ho vnímame ako stavbu pri podniku, od leta už bude živou súčasťou našej každodennej výroby. Postupne nabehneme s jednotlivými technológiami, čo je pochopiteľne veľmi precízna a náročná vec, takže plný nábeh plánujeme koncom roku 2014“, hovorí Roman Senecký.

Okrem investície 128 miliónov EUR do projektu RK3 sa realizuje ďalšia súvisiaca obmena zariadenia. Ide o vápennú pec, ktorá sa taktiež využíva v procese regenerácie, ktorý vyrába zelenú energiu a šetrí spotrebu chemikálií ich opätovným využitím vo výrobe. Vápenná pec, do ktorej sa investuje 15 miliónov EUR, sa stavia hneď vedľa v súčasnosti prevádzkovanej pece a jej nábeh je plánovaný v súlade s regeneračným kotlom. Stará vápenná pec, ako aj starý regeneračný kotol číslo 1 budú po nábehu nových technológií odstavené a postupne demontované.

Ružomberok, 4.7.2014
Zdroj TS: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo