Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s., Harmanec.

Tržby firiem združených v ZCPP sa za 1.Q. 2012 zvýšili o 11,1 %

Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli ešte rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

,,Celulózo-papierenské odvetvie sa vyvíja nerovnomerne. Zvyšovanie cien vstupov najviac postihlo sortiment hygienických papierov, ktorému narástli ceny vstupných surovín -zberového papiera i buničiny. Odvetvie, po miernom raste v roku 2010, už vlani čelilo neúmerne sa zvyšujúcim cenám energií a neprimeraným tlakom obchodných reťazcov na ceny. Od začiatku tohto roka pokračujú tieto negatívne vplyvy, ktoré vlani odštartovalo aj zvýšenie DPH a úsporné opatrenia vlády vo firmách a inštitúciách. Avizované zvyšovanie daní a neistota okolo eurozóny, len zhoršujú celkové očakávania v oblasti spotreby a vývoja realizačných cien. V sortimente hygienických papierov očakávame v lepšom prípade stagnáciu, vývoj pri grafických papieroch bude závislý od toho, či sa ekonomika EU prepadne do recesie“, zhodnotil vývoj J. Dlhopolček.

Doplnil, že predchádzajúcou krízou prešlo odvetvie relatívne dobre, pretože zhodnocuje predovšetkým domácu drevnú surovinu a vytvára vysokú pridanú hodnotu. Mierny rast odvetvia v roku 2010 však vystriedal o rok neskôr nečakaný pokles, v dôsledku spomínaných externých faktorov. Výsledky za SR v posledných dvoch rokoch tiež sú skreslené zatvorením výroby polochemického flutingu – papiera na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky, v marci 2010 v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. Tržby by tak boli s týmto závodom oveľa vyššie.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil.EUR.

Tlačová informácia: ZCPP SR

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo