Europapier Slovensko v spolupráci s Whatever Production (Mája Danišová) a partnermi, organizuje už niekoľko rokov „Raňajkové DIZAJN MENU“. Podujatie, ktoré sa konalo v piatok 24. mája, bolo  tematický zamerané na knižnú produkciu. Prednášajúci sa podelili o skúseností a prezentovali: Trendy na knižnom trhu, Knižný dizajn, Zušľachtenie printovej produkcie, Papier z kolekcie DESIGN PAPERS.

Inovatívne zušľachtenie printovej produkcie

Čoraz intenzívnejšie môžeme sledovať aj pri knižnej produkcii trend zušlachťovania. „Obal predáva“, a tak vydavatelia i grafický dizajnéri čoraz viac sa zameriavajú na nové možností efektov, ktoré sú jedinečné, dokážu zbudiť pozornosť zákazníka a pridajú polygrafickému výrobku hodnotu.

Tlačiareň TBB
„Pravé hľadanie nového, inovatívneho a nekonvenčného spôsobu zhmotnenia predstáv grafických dizajnérov, či reklamných agentúr bolo výzvou TBB, a.s. pre investovanie do novej digitálnej technológie ScodixUltra Pro Foil 2, ktorá je schopná tieto požiadavky splniť“ informoval výrobno-obchodný riaditeľ Mirko Brezňan.

Tlačiareň TBB
Nové zariadenie je schopné vytvárať parcialne a 3D lakovanie, reliéfnu razbu, tlač Braillovho písma a rôzne holografické efekty na široký rozsah hrúbok substrátov.

Tlačiareň TBB

TBB a.s., ako najväčší výrobca kníh na Slovensku, vyrába ročne cca 35 mil. kníh všetkých typov tvrdých, flexi a mäkkých väzieb. Až 87 % produkcie smeruje na export, pričom výrobky z tejto tlačiarne možno nájsť na pultoch predajni 61 krajín sveta.

Papier dôležitý prvok pri tvorbe kníh

Katarína Hendrichovská, produktová špecialistka informovala o dizajnových papieroch, ktoré svojim vzhľadom, ale aj úpravou povrchu a dobrými tlačovými vlastnosťami sú základom pri tvorbe a výrobe luxusných kníh. Europapier Slovensko pre klientov ponúka najnovší vzorkovník dizajnových papierov DESING PAPERS, ktorý poskytuje používateľovi dobrú orientáciu v jednotlivých kategóriách papierov.

Europapier Slovensko
Europapier Slovensko

Trendy na knižnom trhu

Pestrejšia žánrovosť; Pútavá obálka; Dizajn a Posun k nových technológiám. Navyše k tomu vzájomná symbióza medzi vydavateľstvom, knižným dizajnérom a tlačiarňou, to je cesta k úspechu.
„Značka Ikar predstavuje najširšie spektrum knižných titulov“ informoval marketingový riaditeľ Michal Synak. Následne ponúkol pohľad na knižný trh a trendy, ktoré sa uplatňujú pri vydávaní kníh.

Vydavateľstvo IKAR
Trend na Slovensku sa za posledné 3-roky zmenil. Niekedy zo 100 vydaných titulov bolo žiadaných približne 20, teraz sa to mení zo sto je to približne 40, mení sa zloženie bestsellerov na trhu, dnes „iné žánre“ robia zisk viac ako 80%.

Rastie segment detskej literatúry a je zaujímavé, že sa darí knihám, ktoré sú viac ilustrované (paradoxne s menej textu). Ďalší paradox: pretrvá záujem skôr o klasické prevedenie knihy i ilustrácií, než moderné prevedenie (pre detí)?!

Vydavateľstvo IKAR
Vydavateľstvo IKAR
Ďalším trendom je luxusná knižnica, ktorá ponúka knihy, pre náročných zákazníkov. Literatúra je druhom umenia po obsahovej stránke, ale aj dobrou investíciou, ak je vyrobených len pár kusov, prípadne ak je vyrábaná špeciálnymi technikami, ručne, tradičnými cestami, viazaná v koži, zdobená zlatom a exkluzívna s výnimočným obsahom.

Niektoré zaujímavé tituly: Rodinná Biblia (1 850€), Všestranný Raffael (990 €), Poézia v krojoch/Kroje v poézii (399€). Sortiment sa predáva len cez internet.

Autorský prístup v rámci knižného dizajnu

O spolupráci s vydavateľstvom IKAR a práci pri príprave knihy „Poézia v krojoch/Kroje v poézii“ hovorila úspešná slovenská grafická dizajnérka Mária Rojko. „Kniha je obrazom skĺbenia krásy slovenských krojov a originálnej poézie majstra Milana Rúfusa“ konštatovala Mária Rojko.

grafická dizajnérka Mária Rojko
grafická dizajnérka Mária Rojko
Príprava spočíval hlavne v naštudovaní folkloristika a diela básnika Milana Rúfusa. Následne spolu s fotografom Petrom Brenkusom autorom fotografií, prebehol náročný výber fotografií, ktoré sa použili ku konkrétnym básňam Milana Rúfusa. Typografická kompozícia v tomto projekte je postavená na výšivkách, ornamentoch a ľudových odkazoch, ktoré v minulosti boli súčasťou bývania.

Poézia v krojoch/Kroje v poézii
Poézia v krojoch/Kroje v poéziiPoézia v krojoch/Kroje v poézii
Poézia v krojoch/Kroje v poéziiPoézia v krojoch/Kroje v poézii
Farebné dvojstrany knihy sú doplnené grafickými prvkami, ktoré boli realizované parciálnym lakom a dodávajú čitateľovi výnimočný vizuálny zážitok. Vlastná kniha je uložená v špeciálnej krabici, ktorá má tiež určitú ľudovú symboliku.

Špecifiká spolupráce s ilustrátormi na knižných projektoch

ASIL – Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. „Jej snahou je zviditeľniť mladých začínajúcich talentovaných ilustrátorov a mapovať aktuálne dianie v oblasti ilustrácie a knižnej kultúry“, informoval Peter Gála predseda ASIL.

ASIL
ASIL
Gro tvorí web. stránka ASILu, ktorá ponúka zoznam členov, jednotlivé kategórie zamerania, prezentácie prác, ale aj návody a informácie o dianí v odvetví. Na tejto stránke nájdete základné informácie, ktoré slúžia ako odrazový mostík k ďalším dôležitým témam (Licencovanie ilustrácií, Financie a odmeny ilustrátorov, Ako sa vyznať v zmluvách).

Zo zahraničia sa snažíme do obsahu webu dostať užitočné informácie, ktoré berú ohľad na slovenské reálie a legislatívu. „Informácie, ktoré predkladáme, tvoria základné fundamenty pre úspešné fungovanie ilustrátorov vo svete biznisu“ doplnil Peter Gála predseda ASIL.

Raňajkové DIZAJN MENU

Podujatie poskytlo účastníkom cenné informácie z oblasti knižnej produkcie. Zároveň poskytlo praktické ukážky knižnej tvorby aj ukážky technológie zušľachťovania tlačenej produkcie, ktorá je v súčasnej dobe veľmi aktuálna.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo