Výrobca monitorov spoločnosť EIZO spolu so spoločnosťami Adobe, Canon a Epson navrhli a vyvinuli jedinečnú aplikáciu a pracovný postup, ktorý umožňuje tlačiť farby, tak ako ich vidíte na obrazovke monitora.

Ste vášnivým či profesionálnym fotografom a pracujete na jednom z nových modelov monitorov série EIZO ColorEdge, používate Adobe Photoshop alebo Lightroom a na stole máte tlačiareň Canon imagePROGRAF PRO-1000 alebo Epson SureColor SC-P400? Všetky tieto ingrediencie by mali stačiť na to, aby ste mohli tlačiť Vaše fotografie veľmi jednoducho a pritom vo farebnej zhode s obrazovkou Vášho monitora.

Ak chcete vytlačiť fotografiu na Vašej tlačiarni a chcete, aby farby vyzerali úplne rovnako ako na monitore, musíte splniť viacero podmienok a dobre poznať prácu s ICC profilmi a zásady ColorManagementu (Správy farieb – CMS). Tieto požiadavky môžu byť pre nie veľmi zdatných užívateľov veľkým problémom. Ale aj pri potrebnom vybavení a vedomostiach môže byť zhoda farieb na obrazovke monitora s farbami v tlači zdĺhavým procesom. Najskôr kalibrujte svoj monitor, potom musíte upraviť nastavenia v softvéri na úpravu fotografií a nakoniec Vaša tlačiareň bude požadovať ďalšie a ďalšie správne nastavenia.

Eizo ponúka jedinečný a jednoduchý postup – Quick Color Match

Výrobca monitorov spoločnosť EIZO spolu so spoločnosťami Adobe, Canon a Epson navrhli a vyvinuli jedinečnú aplikáciu a pracovný postup, ktorý umožňuje bez znalosti správy farieb a nastavenia tlače, vždy tlačiť farby, tak ako ich vidíte na obrazovke monitora. Výsledok spolupráce štyroch významných hráčov v odbore sa pretavil do softvérovej aplikácie s názvom Quick Color Match (QCM). Tá bola predstavená verejnosti v minulom roku.

Softvérové riešenie QCM je založené na zásuvných moduloch Canon Print Studio Pro alebo Epson Print Layout, kde dochádza automaticky k výberu tlačového ICC profilu, spoločne s nastavením farieb a parametrov pre konkrétnu tlačovú úlohu. Softvér QCM je dostupný zadarmo a funguje spoľahlivo, ak Váš pracovný postup spĺňa potrebné náležitosti.

Quick Color Match v teste

Tí, čo pravidelne pracujú s obrazovými dátami (fotografia, grafika), a to buď na profesionálnej alebo poloprofesionálnej úrovni, potvrdia, že kalibrácia monitora je pri spracovaní fotografií dôležitá. Ako ale skalibrovať monitor a tlačiareň, aby ste fotografiu z obrazovky dokázali verne reprodukovať na papier?
V našom teste sme sa preto rozhodli zamerať na túto problematiku. Ako funguje nové softvérové riešenie QCM, ktoré výrazne pomáha zjednodušiť problematiku zhody farieb a celý výrobný proces tlače fotografií a pritom je dostupné zadarmo, Vám ponúkame následne v našej recenzii.

Inštalácia a práca s QCM

Ako prebieha inštalácia a práca s QCM? Veľmi jednoducho, pretože kvôli tomu bolo riešenie vyvinuté. Pre lepšie pochopenie popíšeme podrobnejšie jednotlivé kroky, ktoré predchádzali nášmu testu.

Monitor EIZO CG2730 sme pripojili cez DisplayPort ku grafickej karte NVidia GeForce GTX 970 v počítači s OS Windows 7. Monitor EIZO a PC prepájame navyše aj USB káblom, aby sme zabezpečili obojsmernú komunikáciu. V počítači máme nainštalovaný softvér Adobe Photoshop CS6, ktorý otvára fotografie a slúži na prípadnú editáciu.

Quick Color Match
Obr. 2: Základné okno QCM po úspešnej inštalácii. Obsahuje prvky pre výber a definovanie parametrov.

Následne inštalujeme pre test zapožičanú atramentovú fotografickú tlačiareň Canon imagePROGRAF PRO-1000. Táto tlačiareň je v zozname odporúčaných (kompatibilných s QCM) tlačiarní výrobcov Canon a EPSON. K uvedenej tlačiarni sme nainštalovali potrebné ovládače a bezplatný softvér (Plug-in modul) Canon Print Studio Pro. Uvedený Plug-in sa nainštaluje do Photoshopu.  V prípade modelov tlačiarní Epson je potrebné inštalovať softvér (Plug-in modul) Epson Print Layout.

Quick Color Match
Obr. 3: V prípade, že jednotlivé zariadenia sú kompatibilné (obr. vpravo) tak ste splnili požiadavky a môžete využívať softvér QCM. Program je veľmi komutatívny a upozorní nie len na nekompatibilitu alebo aj iné prípadné problémy.

Komunikácia počítača s tlačiarňou je v našom prípade zabezpečená USB káblom (tlačiareň umožňuje komunikáciu aj cez Wi-Fi alebo sieťové prepojenie). Pre tlač budeme používať jeden z papierov zo zoznamu predpísaných médií, fotografický papier Canon Luster Pro. Posledné, čo uzatvára požiadavky kompletnej inštalácie, je stiahnuť bezplatný softvér QCM (z web. stránok EIZO), nainštalovať a spustiť aplikáciu Quick Color Match.

Práca s Quick Color Match

Program QCM podporuje monitory EIZO „ColorEdge“ – modely (CS, CX, CG) s preddefinovaným režimom MODE = AdobeRGB. Výnimkou je programom QCM taktiež podporovaný sRGB model CS230 a fotografické tlačiarne Canon a Epson (zariadenia sú presne definované na web. stránkach EIZO). Samozrejme predpokladá sa použitie originálnych atramentov a používanie presne definovaných fotografických papierov. Ak sú monitor EIZO a tlačiareň kompatibilné so softvérom QCM, potom je proces tlače fotografií veľmi jednoduchý.

Proces tlače (vytlačenie fotografie) sa automaticky spúšťa cez QCM pomocou jednoduchého a intuitívneho rozhrania. Po spustení programu sa zobrazí dialógové okno, v ktorom sa špecifikuje tlačiareň a typ vybraného fotografického papiera. Program celý proces správy farieb výrazne zjednodušuje, lebo viac či menej sa sám automaticky postará o najlepšie nastavenie monitora, aplikácie pre úpravu dát a tlačiarne.

Quick Color Match
Na užívateľovi tak v podstate ostáva len pretiahnuť fotografiu do okna QCM a softvér na kompatibilnom monitore EIZO automaticky nastaví biely bod (podľa definovaného charakteru okolitého osvetlenia), ďalej jas, gradáciu obrazu (gama) a farebný priestor (Adobe RGB). Na základe týchto nastavení potom príde k vytvoreniu ICC profilu monitora a podľa typu tlačiarne a použitého papiera systém automaticky nastaví správu farieb pre tlač. Vytvorený ICC profil uloží do zložky profilov operačného systému.

Quick Color Match
Následne po načítaní v okne „Drag & Drop“ sa snímka automaticky otvorí a aktivuje náhľad pre konkrétnu tlačiareň a použitý papier v programe Adobe Photoshop. V programe je možnosť dodatočnej úpravy fotografie do finalizovanej podobe. V tomto kroku užívateľ vidí reálny náhľad, ako bude vyzerať motív na zvolenom papieri. V následnom kroku sa vo Photoshope otvorí „Canon Print Studio Pro“ tlačový modul Plug-in s korektne nastavenými parametrami pre „Správu farieb tlače“ pre danú tlačiareň a vybraný papier podľa odporúčania spoločnosti EIZO.

Quick Color Match
V aplikácii tlačiarne Canon Print Studio Pro už nemusíte zadávať biely bod ani iné parametre pre správu farieb. Tieto informácie idú mimo Vás, jediné, čo musíte nastaviť, je veľkosť vytlačeného obrázku, šírku okrajov, rozlíšenie tlače a následne spustiť tlač.

Posúdenie obrazu

Pri porovnávaní výtlačku s obrazom na monitore zohráva veľkú úlohu správne osvetlenie, ktoré dopadá na vlastnú fotografiu. Odporúča sa používať svetelný zdroj s definovanou farebnou teplotou (normovaným svetlom) s hodnotou 5 000 K alebo 6 500 K. Táto teplota by mala byť tiež zvolená v nastavení QCM ako úroveň bieleho bodu monitora. Tým bude zaistené neskreslené vnímanie výtlačku.
Pri testovaní a posudzovaní obrazu v našom prípade sme používali osvetlenie, ktoré zodpovedá štandardu zdroja osvetlenia D50. V profesionálnej praxi sa používajú tzv. náhľadové boxy, ktoré zabezpečujú konštantné normované osvetlenie. V domácom prostredí sa kalibruje monitor na denné svetlo alebo na umelé svetlo „stáleho“ svetelného zdroja.

Quick Color Match
Obr. 7: Manual Adjustment Function – umožňuje nastaviť a definovať vlastné hodnoty jasu a teploty svetla.

Poznámka: Pri voľbe D50 nastaví QCM biely bod monitora na 5 000K. Pri „neznámom svetle“ sa odporúča nastaviť pre použitý typ médií svoj vlastný biely bod monitora, pri ktorom bude zhoda monitor-tlač optimálna. Tento spôsob nastavenia umožňuje manuálne nastavenie „Manual Adjustment Function“.

Voľba a výber papiera

Momentálne užívateľ môže vyberať z 15 typov podporovaných médií. 7 druhov médií pre podporované tlačiarne CANON a 8 druhov médií pre podporované tlačiarne EPSON. Z pohľadu domáceho a poloprofesionálneho použitia je to určite dostatočný vyber. Podľa informácií EIZO, CANON a EPSON budú množinu podporovaných médií priebežne aktualizovať podľa toho, čo bude aktuálne ponúkané týmito spoločnosťami na trhu.

Quick Color Match
Obr. 8: Samostatné okna pre výber tlačového papiera a voľbu typu charakteru okolitého osvetlenia.

Verdikt

Plusy: Tlač fotografií je technický komplikovaný proces, najmä ak ide o získanie presných farieb na papieri. Quick Color Match je odpoveďou na zložitosť cesty od obrazu na monitore k výtlačku a ocenia ho všetci, ktorí požadujú presné podanie farieb a zjednodušenie ich správy. Po krátkej skúsenosti s QCM a na základe výsledkov môžeme prehlásiť, že ide o veľmi prospešnú a vydarenú aplikáciu.

Mínusy: Určitý problém tohto jednoznačne prospešného komplexného riešenia vidíme v jeho cene a v nekompatibilite staršieho hardvérového a softvérového vybavenia. Aby ste využili prednosti riešenia QCM a všetko fungovalo k Vašej spokojnosti, budete musieť investovať v súhrne pomerne značnú finančnú čiastku do nových modelov potrebných zariadení a nových verzií požadovaného softvéru.

Quick Color Match
Obr. 9: Porovnanie vytlačenej fotografie tlačiarňou Canon imagePROGRAF PRO-1000 pri osvetlení zdrojom svetla 5 000 Kelvina s fotografiou zobrazenou na obrazovke monitora EIZO CG2730.

Je potrebné navyše upozorniť, že toto riešenie je smerované pre užívateľov, ktorí neexperimentujú so špeciálnymi médiami, kde je potrebné vytvárať vlastné ICC profily a ide o profesionálnu tlač. Viac o aplikácii Quick Color Match, kompatibilite zariadení a portfóliu médií sa dozviete na web. stránkach EIZO.

Pripravil: František Martančík

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokNikon D850 získal doteraz najvyššie hodnotenie DxOMark
Nasledujúci článokMimaki heads to InPrint 2017 with the industry’s broadest array of industrial printing solutions