Nová budova spoločnosti Neografia v Martine.

Tlačiareň NEOGRAFIA, a.s. v Martine patrí k najstarším a najväčším tlačiarňam v strednej a východnej Európe. Na trhu pôsobí už 145 rokov, dodáva do viac ako 15 európskych krajín, do ktorých smeruje rozhodujúca časť knižnej produkcie a dosahuje ročný obrat približne 47 mil. €.

Tlačiareň NEOGRAFIA, a.s. v Martine

Strojový park, ako aj produktové portfólio spoločnosti Neografia je rozdelené na dve hlavné skupiny – rotačková tlač periodík, katalógov a letákov a výroba kníh zameraná na plnofarebné, ilustrované publikácie vyžadujúce najvyššiu úroveň tlače a knihárskeho spracovania. Neografia sa tiež zameriava na zušľachťovacie práce zvyšujúce pridanú hodnotu vyrábaných kníh tak, aby boli splnené kreatívne nároky zákazníkov.

Po významných investíciách do nových moderných výrobných priestorov a strojového parku sa Neografia stala prvou tlačiarňou v regióne s ofsetovým hárkovým strojom formátu B0. Významne sa tak zvýšili kapacitné možnosti výroby, skrátil čas realizácie zákazky a pomer časov priprav do behu stroja.

Zväčšujúca sa konkurencia v oblasti polygrafie a kvalitatívne požiadavky zákazníkov viedli k rozhodnutiu realizovať ďalší investičný zámer, kúpu osemfarebného hárkového stroja od spoločnosti KBA.

Neografia_Podpis smlouvy na_RA145-8
Foto: Ing. Patrick Schwab, generálny riaditeľ spoločnosti Neografia, a Sven Strzelczyk, Vice-President Sales KBA-Sheetfed Solutions pri podpise kontraktu v sprievode managementu KBA CEE Ing. Jana Korenca, MBA (vpravo), konateľa spoločnosti, a Ing. Hynka Grebeňa, riaditeľa obchodu a servisu.

KBA boduje aj v merkantilnej a vydavateľskej tlači

Spoločnosť KBA CEE, zastupujúca na Slovensku Koenig & Bauer Group, druhého najväčšieho výrobcu tlačových strojov na svete, nie je v regióne žiadnym nováčikom. S takmer štyridsaťpercentným podielom na trhu sa naopak dlhodobo radí v rámci skupiny na popredné priečky.

Napriek tomu patrí kontrakt na osemfarebný ofsetový stroj s obracacím zariadením vo formáte B0 k najvýznamnejším dodávkam v poslednom desaťročí.

Spoločnosť KBA je tak nielen hegemónom na trhu tlače obalov, ale zaznamenáva výrazné úspechy aj v oblasti merkantilnej a vydavateľskej tlače.

KBA_Rapida 145
Foto: Najvýkonnejší hárkový ofsetový tlačový stroj formátu B0 – KBA RAPIDA 145

Príprava a rozjazd veľkoformátovej zákazky za pár minút
Stroj KBA Rapida 145-8 SW4 SPC je najmodernejším hárkovým ofsetovým strojom tohto formátu na svete. Dokáže na jeden prechod obojstranne potláčať hárky veľkosti 1060 x 1450 mm rýchlosťou až 13 000 hárkov za hodinu.

Maximálna automatizácia obsahujúca okrem iného simultánnu výmenu tlačových platní SPC s identifikáciou tlačovej platne PlateIdent, beználožkové nakladanie SIS, paralelné umývanie ofsetových poťahov a tlakových valcov CleanTronic, inline meranie a regulácia vyfarbenia a sútlače QualiTronic alebo načítanie a ukladanie zákaziek alebo prenos prevádzkových dát pomocou LogoTronic Professional rozhodujúcim spôsobom skracujú prípravu zákazky. Pri správnom nastavení i v prípade takto veľkého stroja ide len o niekoľko málo minút.

Menšie náklady zvyšujú nároky na automatizáciu
Od nového zariadenia sa očakáva najvyššia kvalita ofsetovej tlače a časová optimalizácia produkcie zodpovedajúca dnešným požiadavkám trhu, ktorý sa v priebehu času mení na väčší objem zákaziek menšieho nákladu.

Z tohto dôvodu bol hlavným kritériom výberu vysoký stupeň automatizácie zabezpečujúci rýchlu výmenu zákaziek a osemfarebná konfigurácia umožňujúca produkovať obojstranne plnofarebne potlačené 32-stránkové hárky jedným prechodom strojom.

Tieto parametre sú prísľubom výrazného zvýšenia produktivity tlačovej sekcie a teda skrátenia výrobného času produktov. Spustenie stroja do prevádzky je plánované koncom roku 2016.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo