Ricoh Business Booster poskytuje podporu a znalosti s Covid-19 v komunitnom priestore.

Poskytovatelia tlačových služieb, ktorí prehodnocujú svoje fungovanie a zisťujú, ako sa do budúcna vyvíjať v reakcii na globálnu pandémiu, sú podporovaní novo spusteným programom Ricoh Business Booster.

Ako zákazník spoločnosti Ricoh Commercial Printing Business máte nárok na bezplatné členstvo. Ricoh Business Booster je jedinečný program na rozvoj podnikania určený výlučne pre vás, aby vám pomohol posilniť svoje operácie, rozšíriť toky výnosov a zostať na špici, pretože sa náš priemysel vyvíjal rýchlym tempom.

Tlačiarenská komunita poskytla v čase Covid-19 poradenstvo a podporu ako súčasť novo spusteného programu Ricoh Business Booster.

Klientom, ktorí prevádzkujú produkčné tlačiarne značky Ricoh, poskytuje Ricoh Business Booster množstvo informácií, vrátane rád a nápadov o tom, aké ďalšie kroky by klienti mohli na trhu podniknúť po príchode Covid-19. Program poskytuje tiež široký výber ľahko stiahnuteľných grafík, ktoré slúžia pre spoločenské dištancovanie.

Pre vstup do programu stačí klientovi bezplatná registrácia na webe  Ricoh Business Booster. Stačí zadať prihlasovacie údaje a výrobné číslo užívaného zariadenia. Obsah webu je v angličtine.

Program zahŕňa rozrastajúcu sa knižnicu článkov, prehľadov a pokynov týkajúcich sa Covid-19. Ponúka tiež podporu obchodu a vývoja produktov, prípadové štúdie, videá, webináre, návrhy a šablóny. Navyše obsahuje špecifické pokyny pre prácu s 5. farbou, ako je biela, neónová a neviditeľná červená, na digitálnej farebnej hárkovej tlačiarni Ricoh ProTM C7200x.

Erwin Busselot, riaditeľ pre obchodné inovácie a riešenia pre komerčnú a priemyselnú tlač

„Program Ricoh Business Booster predstavuje jednu z mnohých kľúčových iniciatív, do ktorých Ricoh investuje, aby pomohol svojim klientom. Našou ambíciou je poskytnúť klientom nielen praktické nástroje a zdroje, ale tiež vytvoriť silnú komunitu a zdieľať nápady, aby sme podporili polygrafický priemysel.“ Činnosti programu identifikujú, čo je novou normou v reakcii na početné zmeny a neustále výzvy.

„Ricoh Business Booster je navrhnutý tak, aby klientom pomohol čerpať z ľubovoľného počtu ponúkaných tém, aby mohli pružne reagovať a prispôsobovať sa zodpovedajúcim spôsobom. Schopnosť sebavedome meniť prístup povedie k úspešnému rastu.“

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo