Náklady na nemecký tlačiarenský a mediálny priemysel neustále rastú, ale vzhľadom na pokračujúci konkurenčný tlak mnohé spoločnosti nemôžu preniesť tieto zvýšenia na svojich zákazníkov. Hoci tržby a zisky odvetvia v roku 2018 klesli, spoločnosti boli stále ochotné investovať. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu bvdm (Bundesverband Druck & Medien), na ktorom sa v januári zúčastnilo okolo 420 spoločností z odvetvia.

Z celkového počtu 57% spoločností uvádza zvýšenie cien tlačového papiera o viac ako 5%. Ďalších 36 percent uviedlo, že muselo zaplatiť o 0,5 až 5 percent viac za tlačové papiere. Len  6% spoločností uviedlo, že ich ceny za papier ostali na úrovni predchádzajúceho roka. Na druhej strane len jeden účastník prieskumu potvrdil zníženie ceny o viac ako 5%. Tlačový papier je pritom najdôležitejší medziprodukt v polygrafickom odvetvi.

Prieskum bvdm
Podľa údajov z BVDM reprezentované spoločnosti predstavujú približne 24% zamestnancov v polygrafickom a mediálnom priemysle a v roku 2018 dosiahli kumulatívny obrat okolo 4,8 miliardy eur. To zodpovedá podielu okolo 23 percent obratu printového odvetvia. Podľa nemeckého združenia pre tlač a médiá, výsledky prieskumu poskytujú hlbší pohľad na situáciu v priemysle, jeho ekonomickú situáciu a výhľad do budúcnosti.

Vyššie náklady a ich vplyv na predajné ceny

Ako sa očakávalo v minulom roku, skúmané spoločnosti zaznamenali výrazný nárast nákladov: Deväť z desiatich spoločností (93%) sa muselo vyrovnať s infláciou a zvýšením ceny tlačového papiera. Osem z desiatich spoločností (78%) čelilo zvyšujúcim sa nákladom na dopravu. Rastúce ceny dodávateľov sú jedným z najväčších podnikateľských rizík aj v bežnom roku, napríklad obavy z ďalšieho zvyšovania všetkých druhov nákladov. bvdmVýsledkom je, že takmer každá druhá spoločnosť (47%) plánuje zvýšiť predajné ceny svojich kľúčových produktov a služieb. Naproti tomu 41 percent spoločností chce udržať ceny na rovnakej úrovni ako v minulom roku a 12 percent verí, že by mohli svoje ceny ešte znížiť.

Rast predaja obalov, etikiet a veľkoformátovej tlače

Obrat odvetvia v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesal: 42% respondentov zaznamenalo straty, zatiaľ čo 39% uviedlo nárast. Tento negatívny vývoj postihol hlavne väčšie spoločnosti. Obzvlášť negatívne sa podľa prieskumu vyvíjali segmenty reklamných letákov a brožúr, ako aj služby predtlačového sektora. Došlo však k nadpriemernému rastu obalových produktov, etikiet a veľkoformátovej tlače.

Online tlač

V prieskume sa po prvýkrát zohľadnil aj objem on-line tlače: na základe priemerného percentuálneho podielu on-line predaja sa táto hodnota premietla do hodnoty 3,6 mld. Toto číslo sa zvyšuje na 5,6 mld. Eur, to zahŕňa aj predaj externých tlačových služieb z webových portálov.

Nižšie zisky firiem

Podľa prieskumu BVDM boli zisky odvetvia výraznejšie nižšie ako tržby: 45% respondentov uviedlo pokles zisku a len 35% uviedlo vyššie zisky ako v predchádzajúcom roku. Vývoj bol opäť negatívny najmä pre väčšie spoločnosti. Najťažšie zasiahnutým segmentom boli noviny a reklamné tlačoviny. Na druhej strane spoločnosti uviedli rastúci zisk vo veľkoformátovej tlači a pri tlačiarňach so zameraním na firemné tlačoviny.

Prieskum bvdm

Služby spojené s tlačeným produktom

Obchodné príležitosti vidí väčšina spoločností (75%) v doplnkových službách okolo tlačeného produktu. Okrem toho dúfajú, že v roku 2019 budú výnosy a rast zisku vyššie s plánovaným zvýšením predajných cien. Prevažná väčšina spoločností (81 až 97% v závislosti od investícií) plánuje investovať viac, najmä do softvéru a technologických procesov.

Prieskum bvdm
43% spoločností plánuje minúť viac peňazí v roku 2019 na softvérové vybavenie. Pre 50% spoločností výdavky by mali zostať na úrovni predchádzajúceho roka. Očakáva sa, že iba 4% spoločností zníži výdavky v tejto oblasti. Ďalšie 3% v roku 2019 neplánujú investície do softvéru. Spoločnosti všetkých veľkostí vidia doplnkové služby spojené s tlačeným produktom rovnako atraktívne. Oproti tomu, obchod s tlačenými výrobkami sa javí ako vzostupný, hlavne pre spoločnosti s menej ako 20 zamestnancami.

Zdroj: bvdm

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo