Malé a stredné firmy môžu znížiť náklady na tlač a zefektívniť ju, pokiaľ si vyberú vhodné tlačové zariadenie a následne čo najlepšie využijú kapacitu jeho tlače. Poukazuje na to správa spoločnosti IDC „Nákupné uvažovanie malých a stredných firiem pri zefektívňovaní tlače“, ktorá bola zverejnená za podpory OKI Europe.

Premyslený výber tlačiarne vedie k inteligentnejšej tlači v malých a stredných firmách

Štúdia IDC odporúča, aby malé a stredné podniky pri posudzovaní svojich požiadaviek na tlač postupovali podľa nižšie uvedených bodov. Správa bola vytvorená v spolupráci s OKI Europe a ponúka sprievodcu, ako optimalizovať investície do firemnej tlače krok za krokom.

Krok 1

Podrobne zhodnoťte svoje existujúce laserové / LED tlačiarne:

• Pred koľkými rokmi boli nakúpené?
Nové technológie ponúkajú vyššiu rýchlosť a kvalitu výstupu.

• Koľko energie spotrebujú v rôznych režimoch?
Dnešné modely obvykle spotrebujú o 30% menej energie a o 20% menej tonera.

• Aké sú veľké? Koľko priestoru tlačiarne zaberú?
Možno by bolo vhodné A4 tlačiareň alebo multifunkciu nahradiť zariadením formátu A3. Zaberie len o málo viac miesta, zároveň však umožní vytvárať oveľa viac rôznych firemných dokumentov.

• Je výhodnejšie vykonávať farebnú tlač, doposiaľ zabezpečovanú externými firmami, vlastnými silami?
Moderné zariadenie ponúka možnosť vytvárať marketingové materiály priamo vo firme podľa aktuálnej potreby, okamžite a už od jedného kusu.

Krok 2

Po zhodnotení stavu súčasného prostredia tlače posúďte možnosti vašich zariadení:

• Optimálna kvalita a rýchlosť tlače potrebná pre vaše podnikanie.

• Celkové náklady na prevádzku tlačiarní vrátane spotreby tonera, životnosti valca, spotreby energie, údržby a servisných zásahov.

• Funkcia na zníženie spotreby energie vedie k zníženiu nákladov i ekologickej záťaže.

• Možnosti implementácie softvéru na sledovanie spôsobu využitia, identifikáciu užívateľa/oddelenia a súvisiacich nákladov, stanovenie pravidiel pre tlač.

• Možnosť nastavenia čiernobielej tlače ako predvolenej, tlače konceptov a obojstrannej tlače za účelom ďalšieho zníženia spotreby tonera a papiera.

• Bezpečná tlač, šifrovanie dokumentov, tlač pomocou PIN/ID karty, automatické vymazávanie nevytlačených úloh.

Príležitosť pre SMB

Miroslav Tyburec, riaditeľ Oki pre Českú republiku a Slovensko, hovorí: „Zverejnenie správy IDC prichádza v dobe, kedy sa firmy snažia znižovať svoje prevádzkové náklady. Nové tlačové technológie ponúkajú malým a stredným firmám príležitosť, ako lepšie uspieť v silnej konkurencii a zaistiť si lepšiu návratnosť investície do tlačových zariadení. Je nutné uvažovať o úsporách v horizonte piatich rokov, kedy obvykle dochádza k obmene firemných tlačových zariadení.“

Zdroj: OKI

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo