Počas ISE Ricoh predstaví evolučnú interaktívnú tabuľu / Collaboration Board.

Spoločnosť Ricoh, špecialista na technológiu pracovísk, je pripravená predstaviť svoje najnovšie inovácie navrhnuté na podporu spolupráce, produktivity a výkonu na najväčšom svetovom AV veľtrhu ISE (Integrated Systems Europe) počas 11. až 14. februára na výstavisku RAI Exhibition and Convention Centre v Amsterdame.

Ricoh vyzdvihne svoju úlohu poskytovateľa služieb na pracovisku a predstaví svoje neustále sa rozvíjajúce portfólio komunikačných služieb. Takisto predvedie svoje skutočné schopnosti svetového integrátora a uvedie svoju novú proaktívnu službu AV Managed Service.

Možnosti AV integrácie a nové technológie na zlepšenie pracoviska

Špecialisti budú pripravení diskutovať o tom, ako globálna stopa, nástroje na navrhovanie a obstarávanie riešení a celosvetový dodávateľský reťazec môžu zákazníkom na celom svete umožniť dôkladné zavádzanie technologických štandardov na pracovisku.

Odborníci v rámci služby AV Managed Service vysvetlia, ako môže Centrálne dohľadové pracovisko pre AV spoločnosti Ricoh v Poľsku podporovať zákazníkov pomocou špecializovaných zručností, nástrojov a osvedčených postupov v oblasti vzdialenej správy. Zariadenie predstavuje centralizovanú vedomostnú základňu a jednotné kontaktné miesto pre rôzne úrovne podpory v rámci regiónu EMEA s cieľom, aby zmiernilo zaťaženie zákazníkov a poskytlo spoľahlivé útočisko.

Collaboration Board nová interaktívna tabuľa

Prezentácia technológie zahŕňa aj novú Collaboration Board spoločnosti Ricoh. Evolučnú interaktívnu  tabuľu Collaboration Board charakterizuje sofistikovaný dizajn exteriéru s veľkosťou obrazovky až 75 palcov, intuitívne používateľské rozhranie a pokročilé AV nastavenie. Séria, ktorá bude k dispozícii od polovice roka 2020, bude podporovať posilnenú spoluprácu ako v podnikovom, tak aj mimo podnikovom prostredí.

Súčasťou predvádzania jedinečných používateľských zážitkov budú v rámci interaktívnej tabule spoločnosti Ricoh aj živé demonštrácie aplikácií ako je Interactive Whiteboard Add-On Service for Office 365,  Ricoh Integrated Collaboration Cloud (RICC) s podporou koncových používateľov poháňanou AI a Reactive Suite, ktorá umožňuje kreativitu na diaľku. Návštevníci stánku Ricoh sa tiež môžu dozvedieť viac o širokom portfóliu riešení prostredníctvom rozsiahleho technologického partnerského ekosystému pre inteligentné rokovacie priestory, video & spoluprácu, digitálnu reklamu a riadenie pracoviska.

Odborníkov spoločnosti Ricoh v oblasti AV nájdete v stánku A110 v hale číslo 11 v časti Unified Communication. Okrem predvádzania produktov budú diskutovať o tom, ako si môžu podniky osvojiť inovatívnejšie spôsoby práce a lepšie využívať svoje súčasné pracovisko. Navyše každý deň podujatia budú mať hostia šancu vyhrať jednu kameru Theta V 360.

Oscar Mellegers, vedúci marketingu EMEA, komunikačných služieb, Ricoh Europe

„Vedúci podnikov z celej Európy sa zhodujú v tom, že od svojich zariadení a systémov vyžadujú väčšiu produktivitu, flexibilitu, funkčnosť a bezpečnosť. Zatiaľ čo zvyšujú angažovanosť zamestnancov a celkovú spokojnosť zákazníkov, neustále sa snažia dosiahnuť nižšie náklady. Na modernom pracovisku zohráva obrovskú úlohu inovatívna technológia.

Výskum sponzorovaný spoločnosťou Ricoh odhalil, že 81% zamestnancov očakáva, že im zamestnávateľ poskytne nástroje a školenia, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa novým úlohám v dôsledku technologických zmien. Tešíme sa na veľtrh ISE, na ktorom opätovne potvrdíme pozíciu spoločnosti Ricoh ako dôveryhodného svetového partnera pre podporu a neustály posun technologických štandardov, ktoré sú kľúčovou požiadavkou zákazníkov.“

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo