Tlačová forma zohráva v tlačovom procese dôležitú úlohu

Keďže tlačová forma pre konkrétnu tlačovú technológiu vzniká mimo tlačového stroja, je dôležité poznať jej výrobu a hlavne dodržiavať správne výrobné postupy pri jej výrobe. Veľa kompetentných pracovníkov v reťazci prípravy a vzniku tlačovej formy, ale aj tlačiarov tento fakt podceňuje a nevenuje mu patričnú pozornosť.

Tlačová forma zohráva v tlačovom procese dôležitú úlohu a svojou kvalitou a prevedením má priamy vplyv na kvalitu výslednej tlače. Tlačová forma pre každú z konvenčných tlačových technológií je odlišná a špecifická.

Digitálne technológie prenikajú do všetkých segmentov polygrafickej výroby. Tradičné spôsoby výroby tlačových foriem pomocou metód analógového kopírovania na základe filmov boli účinne nahradené modernými procesmi digitálneho osvitu.

Computer to Plate (CTP) alebo Computer to Press sú kľúčové slová pre tieto nové technológie so zlepšením kvality a efektívnosti mnohých predtlačových a tlačových pracovných postupov. V tomto prostredí zohráva aplikácia laserov a diód na výrobu tlačovej formy čoraz dôležitejšiu úlohu z dôvodu vysokého rozlíšenia a schopnosti využívať rôzne metódy rastrovania.

Systémy typu computer-to-plate sú zobrazovacou technológiou, ktorá umožňuje používateľom vytvárať obraz z aplikácie počítača priamo na dosku. Systémy typu computer-to-plate nevyžadujú použitie filmov ani agresívnych chemikálií a ponúkajú zvýšenie celkovej kvality tlače.

tlačová forma
Pre každú technológiu sa využívajú vlastné tlačové formy.

Konvenčné tlačové technológie: ofsetová tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač aj sitotlač pre vlastnú tlač využívajú tlačové formy, ktoré sú nositeľmi tlačeného obsahu a počas tlače vytvárajú obraz na potláčanom médiu. Tlačová forma sa výrazne líši podľa princípu tlačovej technológie. Ofset používa hliníkové platne, flexo používa polymérne platne (štočky), hĺbkotlač medené valce a sitotlač pre tlač používa textilne alebo kovové šablóny.

V spojitosti s digitálnou výrobou tlačových foriem sa často spomínajú osvitové zariadenia a postupy výroby. Najviac rezonujú CtP osvitové zariadenia určené pre osvit tlačových platní pre klasický ofset, ktorý je u nás najviac zastúpenou technológiou.
Počet zariadení, pre výrobu tlačových foriem pre ďalšie technológie (flexotlač, hĺbkotlač a sitotlač) je veľmi malý, nakoľko tieto technológie praktizuje na Slovensku obmedzený počet firiem.

Kľúčové slová:  Ofsetová tlač: Computer-to-Plate (CtP) / Flexotlač: Computer-to-Flexo (CtFlexo) / Hĺbkotlač: Priame laserové gravírovanie hĺbkotlačových valcov / Sitotlač: Systémy CtS (computer-to-screen) alebo DtS (direct-to-screen).

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo