Crush - europapier
Kolekcia papierov Crush pozostáva zo siedmich farebných odtieňov.

Spoločnosť Europapier Slovensko, rozšírila svoj sortiment kreatívnych papierov o nový rad ekologického papiera Crush. Papier vyrába talianska spoločnosť Favini a veľkoobchod s papierom spoločnosť Europapier Slovensko ho distribuuje exkluzívne na slovenský trh. Po uvedení novej kolekcie sme požiadali spoločnosť Europapier o testovacie vzorky, ktoré sme následne potlačili. Výsledky a skúsenosti s uvedeným papierom Crush následne ponúkame odbornej verejnosti.

O produkte Crush

Kolekcia papierov Crush, ktorá pozostáva zo siedmich farebných odtieňov. Je výnimočná nielen atraktívnosťou vzhľadu, ale aj svojou geniálnou 100% ekologickou technológiou výroby, ktorá je chránená európskym patentom. Crush je vyrobený s použitím vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri spracovaní citrusov, kukurice, kávy, olív, kiwi, lieskových orieškov a mandlí – tieto suroviny a geniálny nápad nahrádzajú až 15% panenskej buničiny (drevnej celulózy) stromov, čo im dodáva na autenticite. Okrem organických vlákien, je pri výrobe použitých aj 30% recyklovaných vlákien FSC.

Použitie pre tlač

Výrobca odporúča použiť papier pre digitálnu tlač (suchý toner), ofsetovú tlač a tiež sitotlač. Výrobca neodporúča tento papier použiť pre atramentovú (injetovú) tlač. Papiere sú dodávané v plošných hmotnostiach 100, 120, 200, 250 a 350 g/m2 v ponuke sú aj obálky v DL formáte a formáte 17 x 17 cm. Podrobnejšie informácie získate na www.europapier.sk, alebo otázky smerujte na: speciality@europapier.sk

Potlač papierov Crush

Pre náš test resp. tlačové skúšky sme použili vzorky papierov o veľkosti A4 a plošnej hmotnosti 120 g/m2. Zámerom testu bolo určiť vhodnosť využitia jednotlivých odtieňov papiera pre farebnú digitálnu (CMYK) tlač a tiež poukázať na možnosť potláčať (digitálom) tieto Crush papiere bielou krycou farbou (tonerom).

Tlačové zariadenia

Farebná potlač Crush papierov bola realizovaná na digitálnom produkčnom zariadení Xerox 1000 Digital Press (jediný kus na Slovensku) a office tlačiarni Xerox Phaser 6600. Tlač bielym tonerom bola realizovaná na tlačiarni značky OKI C920WT, ktorá momentálne ako jediná je schopná tlačiť bielym tonerom na necertifikované papiere.

Tlač a podmienky tlače

Pre porovnanie a vyhodnotenie výsledkov tlače sme pripravili testovacie strany (dig. dáta), ktoré obsahovali farebné prechody a rôzne ilustračné fotografie. Tieto digitálne dáta boli následne použité pre potlač papierov Crush.


Obr. Testovacie strany

Tlač a nastavenie parametrov (rozlíšenie a ICC profil tlačiarne) pri farebnej tlači bolo použité, tak ako pri tlači štandardných (bielych) papierov. V prípade produkčných strojoch odporúčam napr. použiť simuláciu Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Tlač a nastavenie parametrov pre potlač bielym tonerom na tlačiarni OKI C920WT bolo štandardné (viac informácii na www.oki.sk).

Výsledky tlače

Ekologické papiere Crush počas tlačového procesu nespôsobovali žiadne problémy a ich nasadenie do výroby bolo bezproblémové, v podstate išlo len o „výmenu papiera do zásobníka“. Tlačové skúšky preukázali vhodnosť použitia papierov Crush pre digitálnu tlač (elektrofotografickú) so suchým tonerom. Takmer hladký povrch (bez štruktúry) nespôsoboval problémy ani pri väčších plochách. Tlač bola dostatočne kontrastná a ostrá.


Obr. Vzorky potlačených papierov Crush.


Obr. Ukážka potlačených papierov Crush ( vpravo môžete vidieť  potlač bielym tonerom).

Je potrebné, ale upozorniť že kreatívne farebné papiere majú aj svoje nevýhody. Ich nasadenie je potrebné zvážiť hlavne z pohľadu farebného podania, ktoré sa mení od zvoleného farebného odtieňa papiera. V prípadoch kde je požadovaná vernosť farieb napr. farebné loga firiem kde sú presne definované hodnoty farieb sú tieto typy papierov nepoužiteľné. Príprava a výber grafiky a fotografií je veľmi dôležitý a hrá dôležitú úlohu v konečnom vnímaní klienta na vytlačený produkt.

Osobne odporúčam svetlejšie odtiene využiť pre farebnú tlač a tmavé resp. najtmavšie odtiene na potlač bielou farbou.

Na záver
Je potrebné uviesť, že tlačové skúšky neboli ovplyvňované a vyslovené názory sú osobného charakteru a majú poslúžiť ako všeobecná informácia o danom produkte. Poďakovanie za spoluprácu patrí spoločnosti kanovits media, s.r.o., spoločnosti Xerox Slovensko, spoločnosti OKI a spoločnosti Europapier Slovensko.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo