Poštová banka, a.s. rozširuje aktivity v rámci zeleného bankovníctva. Ako prvá banka pôsobiaca na slovenskom trhu začala používať recyklovaný ekopapier certifikovaný značkou PEFC.

Rozhodnutím používať poštové obálky vyrobené z PEFC certifikovaného papiera z trvalo udržateľných zdrojov a navyše aj z recyklovaného papiera urobila Poštová banka, a.s. ďalší krok k rozšíreniu svojich aktivít v rámci zeleného bankovníctva.

Poštová banka

„Sme radi, že sme aj týmto krokom mohli prispieť k zviditeľneniu spoločenskej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, podpore lokálnych komunít a k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja,“ uviedla Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Stala sa tak prvou bankou na pôsobiacou na slovenskom trhu, ktorá používa PEFC certifikačnú schému. V európskych krajinách ju v rámci svojho zeleného nakupovania používajú veľké bankové a finančné inštitúcie ako je Crédit Agricole, KBC alebo Delta Lloyd, nadnárodné obchodné a retailové spoločnosti a čoraz viac sa objavuje na oblečení vyrobenom z drevných vlákien. Logo PEFC, ktorým je symbol zeleného stromu, umožňuje nákupcom a spotrebiteľom jednoducho a spoľahlivo identifikovať PEFC certifikované produkty.

„Rozhodnutie Poštovej banky vnímame ako pozitívny krok. Nákupom obálok vyrobených z PEFC certifikovaného papiera banka podporila udržateľné využívanie lesných zdrojov a zároveň prispela k ochrane aj slovenských lesov, ktoré sú značkou PEFC pokryté,“ povedal doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., národný sekretár PEFC Slovensko.

Výmera PEFC certifikovaných lesov na Slovensku v súčasnosti prevyšuje 1,2 mil. ha lesov, čo predstavuje 62% pokrytia územia SR. „PEFC na Slovensku je tak najväčší systém certifikácie lesov, ktorý zabezpečuje a potvrdzuje, že lesné zdroje sú obhospodarované a využívané udržateľným spôsobom,“ dodal doc. Paluš.

Čo je PEFC?

PEFC je najväčší svetový program pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a logo PEFC  je environmentálna značka, ktorá zaručuje spotrebiteľom, že výrobky na báze dreva a papiera od surového dreva cez nábytok, obaly a kancelársky papier, pochádzajú z trvalo udržateľných zdrojov.
Prostredníctvom náročných požiadaviek na trvalo udržateľnosť, systém PEFC zabezpečuje, že cesta dreva zo zodpovedne obhospodarovaných lesov je starostlivo sledovaná nezávislými audítormi v celom spotrebiteľskom reťazci až ku konečnému zákazníkovi.

Zdroj: TS

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo