V priestoroch pražského výstaviska PVA EXPO Praha sa 11. júna uskutočnila, za účasti viac ako stovky odborníkov z odvetvia polygrafie, prvá edícia nového formátu konferencie PolyGrafikUm. Podujatie organizované vydavateľstvom VELDAN a Svazom polygrafických podnikatelů ČR, i napriek enormnej horúčave, prilákalo do priestorov výstaviska mnoho významných českých, slovenských i zahraničných manažérov, podnikateľov a hostí.

Vydavateľstvo VELDAN má s organizovaním odborného podujatia pre polygrafov na Slovensku s názovom PrintProgress niekoľkoročné skúsenosti, a preto sa v spolupráci so Svazom polygrafických podnikatelů ČR rozhodlo priniesť ho v upravenej podobe aj do Českej republiky pod názvom PolyGrafikUm. Práve tento nový formát slovensko-českej konferencie má ambíciu vyplniť priestor po a nadviazať na niekdajšie obľúbené odborné podujatie Printfórum.

Jana Nosálová – riaditeľka OT Reklama ABF, Zdeněk Sobota a prezident Svazu polygrafických podnikatelů ČR
Otvorili ho, ako inak, zástupcovia organizátorov, Zdeněk Sobota – prezident Svazu polygrafických podnikatelů ČR, Marian Hains – riaditeľ vydavateľstva VELDAN a Jana Nosálová – riaditeľka OT Reklama ABF.

Štěpánka Líznerová, generálna riaditeľka tlačiarne Colognia press
Po nich si už slovo a vedenie celého priebehu vzala moderátorka Štěpánka Líznerová, generálna riaditeľka tlačiarne Colognia press, ktorá vďaka svojmu pôsobeniu v polygrafickej spoločnosti vniesla do podujatia úplne nový, svieži rozmer a rozhľad.

Silvana Jirotková, námestníčka ministra priemyslu a obchodu ČR
Keďže konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na úvod prvého bloku dostala slovo Silvana Jirotková, námestníčka ministra priemyslu a obchodu ČR. Vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť investícií do inovatívnych technológii a zámer vlády Českej republiky podporovať rozvoj inovácii, čo priamo nadväzuje na dlhodobú stratégiu vlády, dostať Českú republiku na pozíciu lídra v inováciách.

Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program pozostávajú z dvoch tematických blokov, ktorý spájala ústredná myšlienka – svetová výstava polygrafie drupa a jej vplyv na vývoj polygrafie. Dopoludnie sa nieslo v duchu sumarizácie digitálnych a ofsetových technológií predstavených na veľtrhu drupa 2016.

PolyGrafikUm
O tom, či a ako sa technologickým firmám podarilo naplniť prísľuby z roku 2016 sa snažili zodpovedať vo svojich vystúpeniach Mark Stephenson – produktový manažér digitálnej tlače a tlačových systémov Fujifilm Graphic Systems EMEA, Stephen Palmer – výkonný riaditeľ Ricoh pre ČR a SR a Hynek Grebeň – riaditeľ predaja a starostlivosti o zákazníka Koenig & Bauer AG.

PolyGrafikUm
Práve títo traja zástupcovia veľkých dodávateľských spoločností boli následne v moderovanej diskusii konfrontovaní so zástupcami „svojich“ zákazníkov, s manažérmi tlačiarní. Do diskusného kresla sa k nim pridali Jan Bourek z tlačiarne OTK GROUP a David Svoboda z tlačiarne Unipress.

PolyGrafikUm
Práve moderovaná diskusia bola priestorom aj na otázky z pléna. Podľa vyjadrení účastníkov, ale aj vystupujúcich prezentátorov, boli diskusie so zástupcami tlačiarní na pódiu v oboch blokoch, tým prvkom, ktorý prispel k vysokej úrovni, otvorenosti, dynamike podujatia a vytvoreniu aj  obsahovo zaujímavej, avšak nie konfrontačnej atmosféry.

Druhý blok mapoval situáciu rok pred drupou a nastolil otázku: „Aké trendy vo vývoji polygrafie môžeme očakávať po roku 2020?“ Odpovede sa snažili nájsť ďalší traja na slovo vzatí odborníci, zástupcovia spoločností rôznych zameraní. Ako prvý vystúpil Martin Bělík zo spoločnosti Dataline Technology, ktorý účastníkom predstavil víziu digitalizácie tlače.

Alexander Kuklovský / Arets Graphic
Za ním nasledoval riaditeľ zahraničných účastí a zastúpení spoločnosti UNITEDPRINT SE, Radebeul, Ali Jason Bazooband s víziou modernej tlačiarne pracujúcej na princípe 24/7 s dôrazom na plnenie potrieb zákazníka a do tretice vystúpil Alexander Kuklovský zo spoločnosti Arets Graphic, ktorý priblížil účastníkom čoraz častejšie skloňovanú tému ekologicky a zdraviu nezávadných farieb.

PolyGrafikUm
Do následnej diskusie boli k týmto spíkrom prizvaní zástupcovia spoločností Typodesign – riaditeľ Marcel Nezbeda a obchodný manažér Walstead Moraviapress – Zdeněk Beker.

Podujatie plné inšpirácie a živej diskusie prebiehajúcej aj počas prestávok zakončil Jan Wiliam Drnek, autor výnimočného projektu Alfons Mucha – Slovanská epopej. Práve túto luxusnú publikáciu mali návštevníci možnosť zhliadnuť, prelistovať si ju a vďaka prípadovej štúdii pána Drneka spoznať príbeh o reprodukcii obrazov a realizácii výnimočného knižného projektu.

Jan Wiliam Drnek
Alfons Mucha – Slovanská epopej
Po úspešnom dni sa obaja zástupcovia organizátorov zhodli na tom, že je viac potrebné spájať skúsenosti polygrafických podnikateľov a manažérov z Čiech a Slovenska, viac prepájať tieto trhy ako také. Firmy už totiž nehľadajú iba cestu k rýchlej prosperite, ale naopak k dlhodobému a perspektívnemu sa udržaniu na trhu polygrafie, a to je na malých trhoch veľmi obtiažne. Zdieľanie informácií a skúseností je preto nevyhnutné.

Organizátori veria, že prvý ročník podujatia PolyGrafikUm sa stal výborným východiskom pre založenie tradície nového odborného podujatia medzinárodného, možno nie len česko-slovenského rozmeru a najmä pravidelnou platformou na získavanie nových trendových informácií, výmenu názorov, skúseností, ako aj udržiavanie, či získavanie kontaktov v rámci stredoeurópskeho polygrafického priestoru.

Marianna Cabalová
vydavateľstvo VELDAN

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo