Nová spoločnosť bude pôsobiť pod názvom POLAR Cutting Technologies GmbH.

Dve nemecké strojárske spoločnosti Polar Mohr a Adolf Mohr prevezme spoločnosť SOL Capital. Rakúsky finančný investor tak zabezpečuje budúcnosť závodu Hofheim. To znamená úspešné ukončenie konania o ochrannom štíte už po niekoľkých mesiacoch.

Akvizícia spoločnosťou SOL Capital je kombináciou aktív a akcií. V rámci majetkového obchodu boli nadobudnuté aktíva a pasíva výrobnej spoločnosti Adolf Mohr, POLAR-Mohr a čínskej dcérskej spoločnosti. Sídlo spoločnosti zostane v Hofheime (Nemecko). Nová spoločnosť bude pôsobiť pod názvom POLAR Cutting Technologies GmbH.

SOL Capital Management GmbH, skúsený investor, podporí a bude riadiť budúce smerovanie spoločnosti výraznou kapitálovou injekciou. Rovnako bude prevzatých všetkých 300 zamestnancov Polar Mohr a Adolf Mohr. To znamená, že spoločnosti, ktoré boli 117 rokov vedené ako rodinný podnik, vstupujú do bezpečnej budúcnosti.  

„Cieľom je ďalej posilňovať a rozširovať vedúce postavenie spoločností POLAR na celosvetovom trhu. S existujúcimi zdrojmi a novými prístupmi máme najlepšie predpoklady pre vývoj nových technológií a riešení. Naša pozícia lídra v odvetví bude posilnená týmto novým začiatkom a dodatočnými finančnými prostriedkami od SOL Capital.

Prostredníctvom ďalšej automatizácie, riešení, ktoré umožňujú našim zákazníkom výrazne zvýšiť produktivitu a podporovať ich konkurencieschopnosť, budeme ďalej rozširovať a upevňovať naše vedúce postavenie v oblasti inovácií “, informoval média Thomas Raab, výkonný riaditeľ novej POLAR Cutting Technologies GmbH.
Dlhoročný partner Heidelberger Druckmaschinen AG podporuje investorské riešenie a naďalej zabezpečuje celosvetový predaj a servis produktov POLAR.

|SOL Capital Management|
SOL Capital Management GmbH so sídlom vo Viedni svojimi fondmi podporuje spoločnosti v riešeniach nástupníctva, reštrukturalizácii a udržateľnom raste. Manažérsky tím, ktorý od roku 2000 pôsobí v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, sa vyznačuje vysokou prispôsobivosťou finančných prostriedkov, ktoré je možné použiť, rozsiahlymi transakčnými skúsenosťami a manažérskym know-how partnerov.
Partneri SOL Capital Management GmbH v súčasnosti investujú akciový kapitál z tretej generácie fondov SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG, ktorý okrem iného poskytuje Európsky investičný fond.

Zdroj: Polar Cutting Technologies GmbH.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo