Rok 2018 lze považovat z pohledu českých výrobců a zpracovatelů papírů a lepenek za poměrně úspěšný. Ekonomika je stále v celkem dobré kondici, takže rostla současně i spotřeba hlavně obalových papírů a obalů. Na rozdíl od západoevropských států a severní Ameriky stále ještě pokles v užití grafických papírů není výrazný.

Celková spotřeba papíru a lepenky v ČR překročila 1,55 mil. tun, což znamená na obyvatele spotřebu ve vyšší 150 kg za rok. Import přitom je podstatně vyšší než tuzemska výroba.

Výroba papíru a lepenky v ČR by měla udržovat dobrý trend, především díky postupnému náběhu řady nových investic v posledních letech. Hlavní podíl na růstu má výroba obalových papírů, včetně surovin na vlnité lepenky. Spotřeba sběrového papíru pro výrobu však zůstává na úrovni jen kolem 230 tisíc tun, i když sběr papíru určeného pro recyklaci již třetím rokem dosahuje vice než jeden mil. tun. Z toho vyplývá, že ČR je v oblasti sběrového papíru přebytkovým trhem a tedy je jako jedna z mála evropských zemí jeho významným exportérem.

Evropský trh z celkového pohledu vývoje výroby a spotřeby papíru a lepenky zhruba stagnuje, i když v některých komoditách roste a jinde klesá. Ceny buničin a všech druhů papírů a lepenek jsou současně dlouhodobě na vzestupu. Důvody vývoje spotřeby grafických papírů jsou očekávatelné.

paper-industry

Jde zejména o postupující digitalizaci a prosazovaní elektronických medií na úkor tištěných. Výsledkem je cca neutrální vývoj výroby a spotřeby papíru v těchto sortimentech na evropském trhu. V posledních deseti letech se spíše kapacity pro výrobu grafických papírů odstavují, nebo se transformují na výrobu obalových papírů. Tento trend je výrazný již od roku 2015 a bude zřejmě pokračovat i v následujících letech.

V roce 2019 lze očekávat pokračovaní tendencí z uplynulých let, tj. především další zvyšovaní spotřeby a produkce obalových a hygienických papírů. Budou tedy pokračovat významné investice do výroby obalových papírů a obalů a zřejmě i investice v oblasti grafických papírů.

V minulém období se podařilo ACPP (Asociace českého papírenského průmyslu) znovu posílit a do práce se zapojilo 5 nových členů z řad podniků a rovněž několik individuálních členů. Aktivita ACPP vzrostla jak na úrovni EU v rámci členství v CEPI (Konfederace evropského papírenského průmyslu), tak v České republice, zejména prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy.

Pravidelně hodnotíme rovněž vývoj ekologické situace a ochrany životního prostředí v našem průmyslu. V současnosti lze konstatovat, že papírenské odvětví plní všechny náročné ekologické limity pro ovzduší, vodu i odpady. Papírenská technologie a papír jako výrobek je ekologicky hodnocen velmi pozitivně jak z pohledu k obnovitelným surovinám pro výrobu a několikanásobné možnosti recyklace papírových vláken, tak i např. díky vysoké úrovni využití biomasy pro výrobu vlastní energie. Papírenský průmysl již delší dobu funguje podle principů oběhového hospodářství, prosazuje eko-design výrobků a velmi aktivně spolupracuje na strategii EU bio-ekonomického pohledu na průmysl a společnost.

Ivan Ševčík, ředitel sekretariátu ACPP

Zdroj: Článok bol publikovaný v časopise PaC 1/2019

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo