KBA Rapida 75E prináša zákazníkom ďalšie benefity

Za tlačovým strojom KBA Rapida 75E sa do Radebeulu v Nemecku 19. mája vypravila dvadsiatka tlačiarov z Čiech a zo Slovenska. Zákaznícke centrum KBA v spolupráci s dcérskou spoločnosťou KBA CEE, ktorá zabezpečuje predaj a servis tlačových strojov KBA v Poľsku, Česku a na Slovensku, pre nich usporiadalo deň otvorených dverí.

Cieľom programu bolo bližšie sa zoznámiť s inováciami, ktoré výrobca realizoval na stroji KBA Rapida 75. Ich výsledkom je nový model KBA Rapida 75E v malom formáte. 

V školiacom a predvádzacom stredisku v Radebeule je stroj nainštalovaný v konfigurácii s piatimi tlačovými jednotkami, lakovacou vežou a predlženým vykladačom. Tlačový stroj Rapida 75E bol vyvinutý v dcérskej spoločnosti KBA-Grafitec v Dobruške v Českej republike. Vývojové práce prebiehali v spolupráci so špecialistami zo závodu KBA v Radebeule. Pritom boli využité niektoré konštrukčné a technologické riešenia, ktoré sa osvedčili na strojoch KBA v strednom formáte. Rapida 75E bola prvýkrát predstavená na veľtrhu Ipex 2010. V druhej polovici minulého roku sa prostredníctvom celosvetovej obchodnej siete KBA začal dostávať k zákazníkom na zahraničných trhoch.

Inovovaný tlačový stroj KBA Rapida 75E

„Po úspešnom uvedení tlačového stroja KBA Rapida 75 na trh v roku 2008 boli inovácie a vývoj modelu KBA Rapida 75E iniciované požiadavkami z trhu. Zmeny majú charakter benefitov pre zákazníka. Inovácie sa dotkli všetkých častí tlačového stroja,“ uviedol Dušan Pop, vedúci vývoja v KBA-Grafitec. Prínosy pre užívateľa sa premietajú do zvýšenia výkonu a spoľahlivosti pri nakladaní i vykladaní. Spočívajú tiež v zlepšení tlačovej kvality a skrátení prípravných časov. Prejavujú sa rovnako v znížení emisií a zväčšení škály potlačovaných materiálov. Zmeny v základných technických parametroch naznačujú ambície, ktoré má KBA s inovovaným strojom Rapida 75E.

Zákazník má predovšetkým možnosť vyžiadať si prevedenie stroja pre potlač substrátu v hrúbke zvýšenej z 0,04 – 0,6 mm na 0,04 – 0,8 mm. Širší rozsah hrúbky potlačovaných materiálov umožní efektívne využitie stroja aj pri výrobe skladačkových obalových materiálov a zároveň posilní schopnosti úspornej výroby merkantilných tlačovín. K tomu smeruje aj možné zvýšenie maximálneho výkonu z 15 000 na 16 000 hárkov/h. Rapida 75E sa montuje s novým nakladačom. Je skonštruovaný pre mechanickú rýchlosť 18 000 hárkov za hodinu. Pri vývoji nového nakladača boli využité skúseností KBA s tlačovým strojom Rapida 106. Úpravy v nakladači aj iných častiach stroja KBA Rapida 75 viedli na stroji KBA Rapida 75E k zníženiu hlučnosti a tým aj ku zlepšeniu pracovného a životného prostredia. Nakladač je opatrený krytom a je vybavený novou nakladacou hlavou. Pohon s frekvenčným meničom umožňuje veľmi jemnú reguláciu pohybu stohu. Významné inovačné zmeny prebehli rovnako aj v tlačových jednotkách a pri odovzdaní hárku. Vzduchové vedenie hárku je opatrené rozfukovými tyčami nad tlakovými valcami a prenášacími valcami bez vodiacich plechov. Aby sa uľahčila potlač a odovzdanie hárkov až do hrúbky 0,8 mm, je stroj vybavený ventilátorovými komorami nad tlakovými valcami a kotúčmi pre vedenie kartónu.

Proces výmeny tlačových platní bol skrátený o 15 sekúnd na jednu tlačovú jednotku. Umývanie tlakových a ofsetových valcov pri zachovaní kvality umývania bolo zoptimalizované a takmer o polovicu zrýchlené. Nová funkcia Clean Print zabezpečuje automatické vybehnutie farby z povrchu ofsetového valca. Nová lakovacia jednotka pre lakovanie z formy predstavuje riešenie pre presné a jemné parciálne lakovanie. Umožňuje poloautomatické zakladanie formy a obsluhe ponúka možnosť nastavenia v axiálnom, radiálnom aj diagonálnom smere. Vo vykladači je nová brzda skonštruovaná pre najvyššie rýchlostí tlače. Je opatrená šiestimi širokými brzdiacimi elementmi a pre vyššiu účinnosť tiež integrovanou predsávacou komorou.

K vyššej kvalite tlače prispievajú tiež inovačné zmeny v oblasti riadenia a ovládania tlačového stroja. Ovládanie stroja je doplnené funkciou automatického nastavenia sútlače ACR. Pre spektrálne meranie vyfarbenia je súčasťou výbavy zariadenie Techkon Spectro-Drive so softvérom Techkon ExPresso. Novo vyvinutý Job Changing Program umožňuje prípravu novej zákazky ešte pred ukončením aktuálne spracovávanej zákazky. Program zabezpečuje načítanie farebného profilu, predvolenie mycích programov a prednastavenie tlakov. Proces sa potom spustí automaticky po ukončení pôvodnej zákazky.

Tlač na stroji KBA Rapida 75E-5+L

V dobe, keď Dušan Pop končil v konzultačnej miestnosti výklad inovácií, ktoré jeho tým realizoval na stroji KBA Rapida 75E, tlačiar Benjamin Nelles a demonštrátorka Anja Hagedorn už boli pri stroji KBA Rapida 75E-5+L pripravení k predvedeniu tlače troch zákaziek.

Pri prvej bolo obrázkovým motívom potlačených 500 hárkov papiera o plošnej hmotnosti 80 g/m2. Nasledovalo rýchle prestavenie stroja vrátane automatickej úpravy formátu na 50 x 70 cm a tlač druhej zákazky na kartón v gramáži 490 g/m2. Tretia zákazka s potlačou papiera o plošnej hmotnosti 170 g/m2 sa tlačila na dva prechody strojom. Cieľom bolo vytvorenie drip-off efektu. Pri prvnom prechode sa na prvej až štvrtej tlačovej jednotke tlačilo farbami CMYK a v lakovacej jednotke sa naniesol lesklý disperzný lak. Po zasušení sa pri druhom prechode na hárok na piatej tlačovej jednotke naniesol matný tlačový lak. Kombinácia oboch lakov a kontrast medzi matnými a lesklými plochami vytvorili pôsobivé optické efekty.

„Nový tlačový stroj KBA Rapida 75E je ďalším krokom vývojových pracovníkov KBA v rozvoji ofsetových tlačových technológií v malom formáte. Som presvedčený, že KBA Rapida 75E ponúka tlačiarňam nielen v Českej a Slovenskej republike, ale na všetkých trhoch vysoký výkon pri kvalitnej tlači za zodpovedajúcu cenu,“ povedal Jan Korenc, konateľ KBA CEE, keď hodnotil priebeh dňa otvorených dverí, ktorý bol zorganizovaný v Radebeule pre tlačiarov z Českej a Slovenskej republiky.

Okrem Rapidy 75E-5+L si návštevníci z Česka a Slovenska mohli podrobnejšie pozrieť tiež celé zákaznícke centrum so všetkými nainštalovanými tlačovými strojmi a tiež aj výrobné haly s rozpracovanými hárkovými strojmi KBA vo všetkých stredných a veľkých formátoch, a samozrejme tiež logistické centrum s plnoautomatizovaným skladom náhradných dielov.

Informácia pre slovenských klientov
Prvá Rapida 75E-5+L je nainštalovaná na Slovensku vo firme Valeur, s.r.o. Slovenský zákazníci, tak môžu po dohode s pánom Tiborom Nagyom, zástupcom pre Slovensko „Rapidu 75-5+L“ pozrieť v Dunajskej Strede a nemusia cestovať toľko kilometrov do Nemecka či vzdialenejších lokalít.

Zdroj: KBA CEE

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokGRAFOBAL, a.s., Skalica
Nasledujúci článokSpoločnosť Sony uvádza na trh NEX-C3 a nový makro objektív