Spoločnosť Canon Europe, svetový líder v zobrazovacích riešeniach, dokazuje, že digitálne prostriedky menia pomery vo výrobe novín a dodáva belgickej tlačiarni a vydavateľstvu Drukkerij en Uitgeverij Halewijn NV svoju najnovšiu vysokorýchlostnú atramentovú tlačiareň Océ ColorStream 3900. Miestom realizácie sú priestory zákazníka v Antverpách.

     Ako pôvodne čisto ofsetová tlačiareň hľadala spoločnosť Halewijn technologického partnera, ktorý by mu neposkytol len inovatívne a univerzálne vybavenie, ale zároveň by so spoločnosťou úzko spolupracoval a umožnil tak tvorbu flexibilných a nákladovo efektívnych ponúk digitálnych služieb pre jej zákazníkov.


„Rapídny vývoj tlačových technológií sprevádzaný potrebou prispôsobiť výrobné objemy meniacim sa požiadavkám zákazníkov znamená, že musíme myslieť dopredu a hľadať technológie, ktoré obstoja aj v budúcnosti. Zároveň nám pomôžu zostať konkurencieschopní a, čo je dôležité, uspokojovať potreby zákazníkov”, hovorí Toon Osaer, výkonný riaditeľ spoločnosti Halewijn.

Firma Halewijn bude využívať novú tlačiareň Océ ColorStream 3900, jeden z najnovších systémov v známom rade Océ ColorStream 3000, primárne na výrobu 300 000 výtlačkov týždenníka s názvom „Kerk en Leven“. Noviny majú 500 variantov, každý vznikne zhruba v 200 kópiách.

„Presun k digitálnemu tlačovému riešeniu nám vďaka lokalizovanejším edíciám, ktoré obsahujú prispôsobené správy a informácie, umožní priniesť noviny bližšie k ich čitateľom”, dodáva Toon Osaer. „V stále viac globalizovanom svete je interakcia s miestnymi komunitami nutná. Existuje zrejmý dopyt po novinách zameraných na miestne komunity, ktoré sa budú aktívne podieľať na tvorbe obsahu.” „Táto technológia nám umožní poskytovať na mieru prispôsobené produkty, a to podstatne efektívnejším spôsobom v oblasti nákladov aj objemov výroby. Je to riešenie, ktoré by v tomto meradle nebolo s ofsetovou tlačou komerčne životaschopné.”

Tlačiareň Océ ColorStream 3900 je nový najrýchlejší model radu Océ ColorStream 3000. Je to ideálna tlačiareň pre rýchloobrátkové noviny a knihy (čiernobiele aj plnofarebné), transakčné aplikácie a dokumenty pre direct marketing. Ponúka pracovnú rýchlosť 127 metrov za minútu (417 fpm) v rozlíšení 600 x 480 dpi s viacúrovňovou moduláciou veľkosti tlačového bodu. Výsledkom je vynikajúca kvalita v najvyššej rýchlosti.


„Je dôležité nájsť dodávateľa, ktorý vás podporuje vo vašich obchodných cieľoch a povedie vás prechodom na digitálnu technológiu. Dobrá technológia nestačí. V spoločnosti Canon sme našli dodávateľa, ktorý je skúsený a prináša dobré nápady”, dodáva Toon Osaer. „Spoločnosť Canon dokáže sama zabezpečiť realizáciu celého projektu, vrátane vývoja prispôsobeného workflow, spracovania rôznych verzií novín a ich dynamického vyraďovania.” Okrem inštalácie tlačiarne Océ ColorStream 3900 dodala spoločnosť Canon firme Halewijn aj aplikácie na riadenie workflow Océ PRISMA. Ide o softvér navrhnutý na riadenie a urýchlenie procesov komerčnej produkčnej tlače od prípravy cez väzbu, archiváciu až po distribúciu.

Stefaan Vanysacker, majiteľ spoločnosti P3 Print Publish Packaging a externý projektový manažér firmy Halewijn, ktorý pripravoval projekt, hovorí: „Existuje rastúci záujem na zahrnutí geograficky špecifických informácií do novín. Každé týždenné vydanie teraz bude obsahovať štyri strany miestnych správ, ako aj statické, všeobecnejšie informácie. Tvorba digitálnych novín umožňuje vznik tohto druhu vysoko flexibilného obsahu a nová platforma to bude podporovať. Vo výsledku prinesie aj lepšiu interakciu s čitateľmi.”

Spoločnosť speos, dcérsky podnik firmy bpost (belgická pošta) a jeden z najväčších poskytovateľov tlačových služieb v Belgicku, vďaka inštalácii už druhého systému ColorStream produkovala v aktívnej spolupráci s vydavateľstvom Halewijn časť nákladu novín „Kerk en Leven“.

Modelový rad atramentových produkčných systémov Océ ColorStream 3000 poskytuje modulárny spôsob práce v rôznych konfiguráciách (jedno aj dvojvežových) a so štyrmi tlačovými rýchlosťami od 48 do 127 metrov na minútu. Celý rad aktuálne tvoria modely Océ ColorStream 3200, 3500, 3700 a 3900.

Peter Wolff, riaditeľ divízie Commercial Printing Group v spoločnosti Canon Europe, spoluprácu komentuje takto: „Prechod firmy Halewijn na digitálnu technológiu predstavuje z hľadiska podnikovej stratégie kritický počin. Firma prechádza na model, ktorý podporuje premenlivú dynamiku titulu Kerk en Leven.” „Spoločnosť Canon je lídrom v oblasti atramentových farebných tlačových riešení pre grafický priemysel v Európe. Sme hrdí na to, že si firma Halewijn vybrala naše portfólio na správu svojho prechodu od tradičných tlačových technológií do nového digitálneho sveta tlače a komunikácie.” „Vysokorýchlostná tlačiareň Océ ColorStream 3900, náš najnovší prírastok do našej ponuky kontinuálnych systémov, sa vo firme Halewijn stala víťazom. Presne demonštruje, prečo neustále inovujeme a uvádzame na trh nové technológie, ktoré riešia výzvy meniaceho sa trhového prostredia.”

Zdroj TS: Canon

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo