Čína v roku 2021 doviezla 30% svojho celkového objemu guľatiny dreva z Európy.

Európska guľatina z mäkkého dreva sa pred piatimi rokmi v čínskych prístavoch prakticky nevyskytovala. Kombinácia nikdy nekončiaceho hladu po väčšom množstve dreva v krajine, znižovanie dodávok od predtým významných obchodných partnerov a nadmerná ponuka dreva v Európe však podľa najnovších údajov za posledné štyri roky zmenila tok dreva do Číny. Uvádza štvrťročná správa o zdrojoch dreva (WRQ).

Nový Zéland, Rusko a USA predstavovali takmer 75% celkového objemu dovozu do Číny v roku 2017. Počas rokov 2020 a 2021 však došlo k prudkému poklesu dodávok z Ruska a USA, zatiaľ čo dodávky z Európy a Latinskej Ameriky vzrástli.

Počas prvých deviatich mesiacov roku 2021 takmer 80% všetkých dovezených kmeňov pochádzalo z Nového Zélandu, Európy a Latinskej Ameriky.

Rast exportu europského dreva do Číny

Európsky vstup na čínsky trh bol dramatický a zvýšil sa z menej ako 500 000 m3 guľatiny z mäkkého dreva v roku 2017 na odhadovaných 14 miliónov m3 za celý rok v roku 2021, uvádza WRQ. Podiel Európy na celkovom objeme dovozu je v súčasnosti 30%, pričom Nemecko je po Novom Zélande druhým najväčším dodávateľom do Číny.

Guľatina z mäkkého dreva.
Vývoj exportu guľatina z mäkkého dreva.

Nemecké dodávky guľatiny vzrástli z približne 200 000 m3 v roku 2018 na 3,8 milióna m3 v roku 2019 a odhady naznačujú, že objemy dovozu môžu v roku 2021 dosiahnuť viac ako 10 miliónov m3.

Dovoz guľatiny z Českej republiky v roku 2019 výrazne vzrástol, ale odvtedy sa stabilizoval, pričom odhadované objemy v roku 2021 budú pravdepodobne podstatne nižšie ako v dvoch predchádzajúcich rokoch (pozri graf). Dodávky z Nemecka a Českej republiky tvoria väčšinu európskych kmeňov vstupujúcich do Číny. Za posledné tri roky zvýšilo svoju prítomnosť niekoľko ďalších krajín vrátane Poľska, Francúzska a Slovenska.

Nadmerná ponuka guľatiny v Európe sa začína znižovať a domáci dopyt sa zvyšuje. Aj keď bol nárast európskeho exportu do Číny dramatický, je nepravdepodobné, že by tento trend pokračoval, čo predstavuje pravdepodobný vrchol takmer päť miliónov m3 exportovaných v 4Q/2020.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Wood Resources International LLC

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo