Na oslavu 40. výročia založenia spoločnosti Müller Martini Rakúsko sa dňa 20. marca od 11 do 17 hodín koná v Rannersdorfe pri Viedni Deň otvorených dverí Müller Martini Eastern Europe. Pod heslom „Fit for future markets“ sa popri prezentácie globálneho servisného portfólia MMServices a otvorenia nového odborného strediska pre použité stroje predstaví verejnosti vo svetovej premiére trojrez Granit.

Deň otvorených dverí v spoločnosti Müller Martini Eastern Europe v Rannersdorfe pri Viedni

Naživo spoločnosť Müller Martini predvedie, ako všestranne sa dá využiť plnoautomatizovaný trojrez Granit vybavený inovatívnou technológiou SmartPress s konštantne vysokou kvalitou rezu v linkách na mäkkú i pevnú (tvrdú) väzbu.

Patentovaná technológia SmartPress garantuje hladký, kontrolovaný proces lisovania, pri ktorom dôjde i pri načechraných produktoch ku kompletnej eliminácii vzduchu medzi jednotlivými stránkami produktu. Tak je možné produkt perfektne orezať – čo je dôležitým predpokladom pre konštantne vysokú kvalitu produktu.

So strojom, ktorý sa dá zoradiť behom troch minút, sa dá účinne plánovať a prevádzať výroba. Pomocou prehľadného investičného objemu tak môžu knihári podstatne zvýšiť produktivitu starších liniek, hlavne liniek pre menšie náklady.

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí spoločnosti Müller Martini Rakúsko dňa 20. apríla bude mať svoju svetovú premiéru nový trojrez Granit.

Koncepty správy životného cyklu strojov

Popri svetovej premiére trojrezu Granit predstaví spoločnosť Müller Martini i globálne servisné portfólio MMServices. „Tento balíček služieb“, hovorí Roland Henn ako jednateľ hostiteľa Dňa otvorených dverí, spoločnosti Müller Martini Eastern Europe, „optimalizuje prevádzkové a investičné náklady, zabezpečuje produktivitu, kvalitu a využitie hodnoty, ponúka spoľahlivú ochranu investícii výrobných zariadení a zvyšuje ich rentabilitu. Naši špecialisti zostavia niekoľko detailných konceptov správy životného cyklu stroja.“

Pretože sa v Rannersdorfe otvára nové odborné stredisko pre použité stroje, môžu tú návštevníci Dňa otvorených dverí získať nápady pre vlastný strojový park a na mieste sa presvedčiť, ako dokáže spoločnosť Müller Martini profesionálne repasovať použité stroje – od prostého vyčistenia až po generálnu opravu – v spojení s kompetentným servisným poradenstvom. Okrem toho vysvetlí Roland Henn pri príležitosti Dňa otvorených dverí novú organizáciu spoločnosti Müller Martini Eastern Europe. „Ukážeme pritom, že sa spoločnosť Müller Martini stáva pre svojich zákazníkov v Rakúsku a vo Východnej Europe ešte spoľahlivejším partnerom.“

Zdroj TS: Müller Martini

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo