Spoločnosť KBA predstavila na veľtrhu All in Print v Šanghaji novú generáciu tlačových strojov stredného formátu. Nový tlačový stroj KBA Rapida 105 vychádza z inovatívnej platformy Rapida 106.

V priebehu najbližších dní výrobný podnik Koenig & Bauer AG (KBA) v Radebeule, ktorý vyrába hárkové ofsetové tlačové stroje, začne zavádzať do výroby a dodávať na trh ďalšiu novinku veľmi obľúbeného stroja stredného formátu. Nový stroj pripomína rovnakým menom svojho predchodcu „Rapidu 105“, ktorý sa trinásť uplynulých rokov tešil výbornej celosvetovej povesti vďaka spoľahlivosti, flexibilite a výkonu.

Nový tlačový stroj Rapida 105 (pre max. formát hárku 74 × 105 cm) vychádza z rovnakej technologickej platformy ako jeho sesterský tlačový stroj špičkovej triedy KBA Rapida 106. Po dokončení obvyklých beta testov bol nový tlačový stroj oficiálne predstavený na novembrovom veľtrhu „All in Print China“, ktorý sa konal v Šanghaji. Jeho predchodca už zaznamenal mimoriadne úspechy na rastúcom čínskom trhu. Spoločnosť KBA ponúkne koncom novembra príležitosť k prehliadke nového stroja Rapida 105 priamo vo výrobe, vo výrobnom podniku v Radebeule.


obr. 2. Prehľad inovácií začlenených do stroja Rapida 105

V novom stroji Rapida 105 sa dá dnes tiež nájsť veľa inovatívnych funkcií vysoko automatizovaného a vysokorýchlostného stroja Rapida 106. A pretože tento stroj umožňuje ešte viacej konfiguračných variantov než predtým, dá sa na mieru prispôsobiť nekonečným rozmanitým užívateľským požiadavkám, od tlače komerčných materiálov a etikiet, až po vysoko kvalitnú tlač obalov s konečnou inline povrchovou úpravou a veľa špeciálnych aplikácií, pre ktoré sú flexibilné stroje Rapida predurčené.

Nový stroj Rapida 105 nepochybne ide v stopách svojho vysoko technický vyspelého dvojníka, stroja Rapida 106. Tento fakt napríklad vyjadruje maximálna produkčná rýchlosť 16 500 hárkov za hodinu. Ďalšie príklady sa dajú nájsť v celom tlačovom stroji. Spomenúť sa dá nakladač „DriveTronic“ zo štyrmi pohonmi pre hlavné a pomocné zdvíhanie stohu (druhý z nich zabezpečuje výmenu stohu papiera bez zastavení stroja v režimu nonstop), nakladaciu hlavu a nakladací stôl. „Bezhriadeľová technológia“ vyžaduje len minimálnu údržbu, je spoľahlivá vo výrobe a pracuje s univerzálnymi nastaveniami pre väčšinu typických substrátov. Zdvih stohu navyše prebieha kontinuálne a preto aj bez otrasov.

Prechod hárku cez predchytač je pod kontrolou piatich monitorovacích funkcií a nie je potrebné ani manuálne nastavovanie, ani nie je potrebné meniť vodiace prvky pri zmene substrátu. Všetky tlačové programy sa dajú spúšťať a nastavenie nakladače a predchytača upravovať pomocou dotykového panela na prvej tlačovej jednotke. Prednastavené funkcie znižujú potrebu zásahov obsluhy na minimum. Všetky funkcie sa dajú bežne ovládať pomocou pultu „ErgoTronic“.

Transfer technológie zo stroja Rapida 106

Konštrukcia tlačovej jednotky je teraz totožná s konštrukciou, ktorú používa stroj Rapida 106. Menší uhol medzi valcami zmenšuje zakrivenie dráhy hárku a umožňuje vyššiu rýchlosť. Zo stroja Rapida 106 sú tak isto prebraté tieto komponenty: vodiaci systém Multi Venturiho trysiek pre transport hárkov bez kontaktu hárku s vodiacimi elementmi a zabraňujúci obťahovaniu hárkov vstupujúcich do tlačovej zóny, vodiace prvky hárkov pre potlač normálneho a ťažkého kartónu.

Všetky vzduchové parametre sa dajú nastaviť a uložiť pomocou ovládacieho pultu tlačového stroja. Chytače sú prispôsobené prechodu hárkov pri vysokých rýchlostiach a nevyžadujú žiadne nastavovanie pri zmenách substrátu. Tiež vzdialeností medzi chytačmi sú optimalizované za účelom plnej kompatibility so všetkými typickými formátmi.

Päť variantov umývacieho systému uspokojuje rozmanité potreby jednotlivých užívateľov. Najjednoduchšia konfigurácia je vybavená umývaním ofsetového poťahu a farebníkových valcov, alebo umývanie farebníkov sa dá kombinovať s viacúčelovými systémami pre umývanie ofsetového poťahu a tlakového valca (CleanTronic/CleanTronic Impact).

Vďaka týmto systémom sa dá v tejto triede tlačových strojov realizovať súčasne umývanie farebníka a ofsetovej gumy a tak ušetriť viac než 40 percent času oproti postupným procesom. Spotrebu umývacej textílie indikuje monitor ovládacieho pultu, čo umožňuje naplánovať výmenu role na vhodný čas. „CleanTronic Multi“ je umývací systém špecifický určený pre dve rôzne umývacie rozpúšťadla, ktorý umožňuje rýchlu prestavbu systému medzi konvenčnými a UV tlačovými farbami. Konečne je tu systém „CleanTronic UV“ s ďalšou bezpečnostnou funkciou, ktorá eliminuje inak nutné čakacie doby pri tlačovej produkcii s UV farbami.

Všetky umývacie systémy využívajú textílie. Vďaka tomu sú eliminované spätné potrubia a nádrže na odpad potrebné pre kefový systém a neexistuje žiadne kontaminované rozpúšťadlo a kal, ktorých zber a následnú likvidáciu by bolo potrebné zabezpečiť. Použitú umývaciu textíliu sa dá jednoducho pridať k bežnému domovému odpadu. Systémy CleanTronic sú naďalej výhodné tým, že veľmi znižujú spotrebu rozpúšťadiel a emisie.


obr. 5. Malý detail, veľký účinok: špeciálna fólia umožňuje rýchle čistenie farebnice

Tak isto farebník stroja Rapida 105 je nový. Dynamická regulácia tlačovej farby zabezpečuje mimoriadne rýchlu reakciu. Nekonečná variabilita úpravy časovania oscilácie, rozpojenie farebníka v dobe, keď stroj netlačí a odpojenie nepoužívaných tlačových veží charakteristické pre firmu KBA sú význačnými znakmi farebníkov stroja Rapida 105. Špeciálne ľahko vymeniteľná fólia farebnice s dávkovačom uľahčuje výmenu tlačovej farby a čistenie.

Rýchle zmeny tlačových zákaziek aj s lakovaním

Pre výmenu tlačovej platni sú k dispozícii dva systémy s rôznymi úrovňami automatizácie:
•   Pomocou systému SAPC (Semi-Automatic Plate Change – poloautomatická výmena platni) sa platňa zakladá ručne. Všetky ostatné kroky procesu potom prebiehajú automaticky. Výmena tak v každej jednotke trvá len asi jednu minútu.
•   Pomocou plno automatického systému FAPC sú všetky platne vymenené behom necelých troch minút – vrátane vynulovania registrov – bez ohľadu na dĺžku tlačového stroja.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa stroj Rapida 105 pyšní novými možnosťami, je lakovanie. Lakovacie veže sa dajú vybaviť buď univerzálnymi upínacími lištami (doba výmeny cca 2 až 3 minúty) alebo automatickou výmenou lakovacej formy (doba výmeny 1 minúta). Tak isto v tejto oblasti stroj Rapida 105 vyniká najkratšími časmi výmeny vo svojej triede. Tlačový tlak a pozdĺžny, obvodový a diagonálny register sa dá nastaviť diaľkovo. Regulácia tlaku noža „Hydrocomp“ s dvoma dvojbodovými podperami komory navyše zaručuje rovnomerne nanesený film – a minimálne opotrebenie noža. Zásobovanie a čistenie lakovacieho systému je úplne integrované do ovládacieho pultu a zaručuje veľmi krátke časy čistenia a výmeny.

Rozsah možných aplikácií zahrňuje lesklú a matnú povrchovú úpravu prostredníctvom ochranných vrstiev alebo parfumovaných lakov mäkkých a jemných na dotyk, až po kovové FX, špeciálne FX a perleťové povrchy. Stroj Rapida 105 umožňuje používať aj technológiu dvojitého lakovania, čo otvára prístup k veľa efektom konečnej povrchovej úpravy kombinujúcich konvenčné a UV laky.

Nový vykladač, nové sušenie

Nový stroj Rapida 105 je vybavený osvedčeným sušiacim systémom „KBA VariDry“. Moduly sa dajú flexibilne inštalovať ako pre medzi sušenie (interdeck), tak pre konečné sušenie, a sú dokonale prispôsobené geometrii tlačového stroja. Teraz je možná aj kombinácia UV medzi sušenia s umývaním tlačového valca. Navyše bude v krátkom čase k dispozícii systém „VariDryBLUE“ šetriaci energiu. Tento systém ponúka významne vyššiu energetickú účinnosť v porovnaní s konvenčnými koncepciami sušiacich systémov.


obr. 7. Sušiace systémy a vodiace plechy hárkov Multi Venturi v hrdle nového vykladacieho systému AirTronic

Tak isto vykladač stroja Rapida 105 sa dá priamo označiť nálepkou „Rapida 106 inside“. Design vysokého vykladania hárku s vodiacim systémom hárkov „Multi Venturi“ je predurčený pre maximálny produkčný výkon. Profil a usporiadanie vzduchovej trysky bol optimalizovaný tak, aby bolo zabezpečené stabilné premiesťovanie hárkov na vzduchovom vankúši. Systémy chytačov dokazujú výnimočnú aerodynamickú kvalitu. Výsledkom je transport hárkov bez chvenia a oteru a rovnomerné nanášanie poprašovacieho prášku s minimálnou spotrebou. Vykladač sa dá prednastaviť pomocou dotykového panelu alebo tlačového ovládacieho pultu „ErgoTronic“.


obr. 8. Nové transportné systémy hárkov s optimalizovanou aerodynamikou zabraňujú turbulenciam a obmedzujú spodné prúdy vo vykladači

Ovládací pult stroja Rapida 105 je založený na operačnom systéme Windows. Užívateľské rozhranie je jasné a priamočiare – tak ako sú užívatelia strojov Rapida už dlho zvyknutí – a ponúka rozsiahle obrazovkové ponúky a programy či už pre samotný tlačový stroj, tak aj pre pripojené periférie. K dispozícii je napríklad rozhranie pre ovládanie sušenia, chladiacich systémov a systémov „DensiTronic“ a „LogoTronic“. Pomocou aplikácie „PressSupport 24“ a integrovaného pripojenia k internetu sú vytvorené predpoklady pre diaľkovú údržbu a on-line aktualizáciu softvéru. Indikačná funkcia upozorňuje na potrebnú starostlivosť a údržbu.

KBA Rapida 105 – prehľad technických údajov

Formáty:
Max. formát hárku: (štandardná /š peciálna verzia): 720 × 1050 / 740 × 1050 mm
Min. formát hárku: (štandardná / špeciálna verzia): 360 × 520 / 350 × 500 mm
Max. formát tlače: (štandardná / špeciálna verzia): 710 × 1040 / 730 × 1040 mm

Substráty:(*1):
Štandardne: 0,06 až 0,7 mm
Vo verzii pre ľahký obalový materiál: od 0,04 mm
Vo verzii pre kartón: do 1,2 mm
Vo verzii pre vlnitú lepenku: do 1,6 mm

Max. produkčná rýchlosť (*2): (štandardná / voliteľná): 16 000 / 16 500 hárkov/h
Výška stohu (*3): v nakladači: 1 300 mm
Výška stohu (*3): vo vykladači: 1 200 mm

*1. Potlačiteľnosť je tiež veľmi ovplyvnená tuhosťou podložky v ohybe
*2. Závisí na individuálnych výrobných parametroch, napr. použitých tlačových farbách a substrátoch
*3. Od podlahy, bez nonstop režimu

————————-
Legenda:
Obr. 1:   Okamžite rozpoznateľné: Nový stroj Rapida 105 je tak isto vybavený dizajnom vrchnej dráhy hárku vo vykladači
Obr. 2:   Prehľad inovácií začlenených do stroja Rapida 105
Obr. 3:   Stroj Rapida 105 so systémom SAPC pre výmenu tlačových platní je už ideálnym riešením pre veľa užívateľov
Obr. 4:   Na stroji Rapida 105 je tak isto veľa nových detailov, napríklad chytače a chytačove tyče
Obr. 5:   Malý detail, veľký účinok: špeciálna fólia umožňuje rýchle čistenie farebnice
Obr. 6:   Umývacie systémy využívajúce textílie ponúkajú väčšie pohodlie a čistejšiu prácu – preto sú pre stroj Rapida 105 štandardným riešením
Obr. 7:   Sušiace systémy a vodiace plechy hárkov Multi Venturi v hrdle nového vykladacieho systému AirTronic
Obr. 8:   Nové transportné systémy hárkov s optimalizovanou aerodynamikou zabraňujú turbulenciam a obmedzujú spodné prúdy vo vykladači

————————–

Tlačová správa: KBA CEE – Tlačová technológia najvyššej kvality
Video ukážka tlačového stroja: KBA Rapida 105

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo