Andrzej Wasielak, Jan Korenc (oba ze společnosti KBA CEE), Zbigniew Pieczonka, Michał Pieczonka, Daniel Pieczonka (všichni ze společnosti Karton-Pak Cieszyn).

V srpnu letošního roku byl v polské tiskárně Karton-Pak Cieszyn oficiálně uveden do provozu nový archový ofsetový stroj Rapida ve středním formátu 105PRO-6+L ALV3. Tento stroj nahradil původní řešení společnosti Koenig & Bauer, s níž je cieszynský polygrafický podnik spojován již mnoho let.

Další špičková technologie Koening & Bauer v regionu CEE

Nová investice, která byla částečně realizována z prostředků Evropské unie, značně rozšířila možnosti tiskárny v oblasti produkce kartonových obalů z hladké a kašírované lepenky, a také zušlechtěných a vysoce zpracovaných obalů.

„Stroje společnosti Koenig & Bauer jsou již mnoho let základem našeho strojového parku v oblasti ofsetového tisku,“ říká Zbigniew Pieczonka, předseda představenstva společnosti Karton-Pak Cieszyn.

„Prvním modelem vyrobeným v závodech v Radebeulu byl typ Planeta, který jsme postupem času nahradili strojem Rapida 104, jenž byl vybaven šesti tiskovými jednotkami a lakovací věží. Sloužil nám více než deset let.

Momentálně na jeho místo přichází nová investice. Je to rovněž stroj nové generace ve formátu B1, hybridní Rapida 105PRO, který nabízí – kromě konvenčního tisku, UV tisku a lakování – také nanášení fólie za studena v režimu in-line. Je to pro nás ohromný technologický skok, protože přináší výrazné zvýšení produktivity a také nové možnosti v tisku kartonových obalů ofsetovou technikou.“

Rapida 105PRO-6+L ALV3

Stroj Rapida 105PRO-6+L ALV3 je vybaven šesti tiskovými jednotkami a lakovací věží. Díky zvednutí o 450 mm mohl být doplněn balíčkem CX, který umožňuje potisk materiálu o maximální tloušťce 1,2 mm. Nabízí vysokou úroveň automatizace, což má, jak zdůrazňuje Zbigniew Pieczonka, „značný vliv na produktivitu, zjednodušuje obsluhu a přináší větší pocit bezpečí. Ve srovnání s dříve používaným strojem znamená nová Rapida 105PRO  mnohonásobný vzrůst průměrné výkonnosti ofsetového tisku. Samotná rychlost tisku je 3–4krát vyšší. Rovněž proces přípravy je mnohem rychlejší, což má velký význam pro náš způsob produkce, která zahrnuje mnoho zakázek s nízkými a středními náklady během jedné směny.“

Rychlá přestavba je zajištěna systémem plně automatické výměny desek FACP. Na vysokou výkonnost stroje mají vliv také další řešení: vysoce výkonná ionizace, CleanTronic Multi – systém pro mytí gumových potahů, tlakových cylindrů a barevníkových válců pro UV barvy a v neposlední řadě energeticky úsporné systémy sušení VariDry Blue IR/TL/UV a systémy UV mezisušení.

Zvláštní pozornost podle názoru ředitele tiskárny Karton-Pak Cieszyn vyžaduje měřicí a kontrolní technika, jakou nabízí stroj Rapida PRO: „Je to další prvek, který významně odlišuje novou investici od stroje, který jsme doposud používali. Nová řešení nám přinášejí ohromný pocit bezpečí a umožňují nám účinnou, efektivní kontrolu realizované výroby,“ říká. Tu zajišťuje systém ErgoTronic ColorDrive k měření a regulaci vybarvení on-line (s funkcí spektrálního měření) a ErgoTronic ACR k automatické regulaci soutisku.

Jednou z klíčových funkcí stroje, s ohledem na produkci, na kterou se specializuje Karton-Pak Cieszyn, je nanášení fólie za studena pomocí modulu Vinfoil Optima SF100 GF.

„Je to pro nás skutečná revoluce, co se týče produkčních možností,“ říká Zbigniew Pieczonka. „Toto řešení nám dovoluje zavést do naší nabídky úplně nové produkty, které zahrnují nanášení fólií. Tím myslím například obaly s metalickými efekty nebo aplikování hologramů v etapě lakování. Novinkou je pro nás také možnost tisku s použitím nesavých materiálů. Zákazníci již delší dobu vyžadují tento druh zakázek, takže nyní budeme moci splnit jejich očekávání.“

Přestože stroj pracuje zatím jen krátkou dobu, má již za sebou mnoho zakázek, také těch s využitím zmíněného modulu pro nanášení fólie. „Trvale spolupracujeme přibližně s 500 zákazníky, kromě nich příležitostně obsluhujeme dalších zhruba 3 000 firem. Většina z nich jsou zákazníci z Polska, ale je třeba zdůraznit, že asi 30 % naší produkce je exportováno do jiných zemí Evropské unie. Pro mnoho z nich provádíme komplexní zakázky, které zahrnují přípravu, tisk a finální zpracování obalů z hladké a kašírované lepenky. Momentálně, díky novému stroji Koenig & Bauer, je můžeme zpracovávat mnohem rychleji a kvalitněji.“

Stroj Rapida 105PRO-6+L ALV3 zakoupila tiskárna Karton-Pak Cieszyn částečně díky prostředkům Evropské unie v rámci projektu „Inovativní technologie výroby obalů s ochranou v UV světle“. Zbigniew Pieczonka shrnuje: „Jsme rádi, že právě řešení Koenig & Bauer splnilo všechny podmínky výběrového řízení, které bylo v souvislosti s projektem vyhlášeno.

Stroj po úspěšné montáži, zprovoznění a nezbytném proškolení personálu už dnes pracuje ‚na plný plyn‘. Nyní na něm realizujeme většinu naší produkce týkající se obalů potiskovaných ofsetovou technikou. Na tomto místě bych rád poděkoval společnosti KBA CEE, která nám jak v předprodejní fázi, tak po zprovoznění stroje zajišťuje profesionální služby na vysoké úrovni.“

Karton-Pak Cieszyn

Karton-Pak Cieszyn působí na trhu výroby obalů 30 let. Na počátku se firma zabývala výrobou kartonových krabic s flexografickým potiskem, po určité době zavedla do své nabídky obaly potištěné pomocí ofsetové techniky. Momentálně se specializuje na produkci vícebarevných, vysoce zpracovaných a zušlechtěných kartonových obalů (hladkých i kašírovaných), krabic s chlopněmi, tvarovaných krabic a materiálů typu POS (stojany, zásobníky). Obsluhuje zákazníky z různých oborů, mimo jiné z potravinářství, z odvětví kosmetiky a chemie nebo z obuvnictví. Většina z nich jsou koneční spotřebitelé, část zákazníků tvoří reklamní agentury a zprostředkovatelé.

„S mnohými zákazníky máme dlouholeté vztahy,“ říká Zbigniew Pieczonka, „proto jsme velmi rádi, že díky nové investici je budeme schopni obsloužit efektivněji, rychleji a lépe.“
Jan Korenc, ředitel KBA CEE, dodává: „Společnost Karton-Pak Cieszyn je další polskou tiskárnou, ve které starší, vysloužilý stroj naší firmy zastoupilo nové, moderní a plně automatizované řešení společnosti Koenig & Bauer. Tady jsme uplatnili zařízení, které zahrnuje speciální modul pro nanášení fólie za studena, a výrazně tak zvyšuje nejen technické možnosti stroje, ale i potenciál tiskárny.

Produkce vysoce zpracovaných obalů znamená pro firmu Karton-Pak Cieszyn vstup na nové prodejní trhy, a v důsledku toho šanci na další rozvoj a další obchodní úspěchy. Ze své strany můžu prohlásit, že uděláme vše pro to, aby nový stroj fungoval bezporuchově a aby firma Karton-Pak Cieszyn i její zákazníci byli spokojeni.“

Zdroj: KBA CEE

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo