MONDI SCP
Nový regeneračný kotol (RK3) nahradil regeneračný kotol 1, čím sa urobil významný krok v rozvoji podniku.

Spoločnosť Mondi SCP, vlastnená medzinárodným koncernom na výrobu obalov a papiera, Mondi a slovenským investično-priemyselným holdingom ECO-INVEST, dnes slávnostne uviedla do prevádzky svoj nový regeneračný kotol. Otváracie podujatie sa odohralo za účasti zástupcov vlády SR, hlavných dodávateľov a zástupcov tak skupiny Mondi ako aj spoločnosti ECO-INVEST.

Nový regeneračný kotol (RK3)

Nový regeneračný kotol (RK3) nahradil regeneračný kotol 1, čím sa urobil významný krok v rozvoji podniku aby sa mohlo pokračovať v 134 ročnej tradícii priemyselnej výroby papiera v regióne. Podľa slov prezidenta skupiny Mondi, Davida Hathorna, nábeh nového regeneračného kotla umožní ekologicky efektívny spôsob nárastu výroby celulózy v podniku. “Kdekoľvek je to ekonomicky a environmentálne uskutočniteľné, Mondi presadzuje efektívnosť využívania zdrojov použitím inovatívnych technológií a zavádzaním neustáleho zlepšovania sa. V súlade s týmto prístupom sme sa zaviazali investovať cez 430 miliónov EUR do projektov súvisiacich so zelenou energiou medzi rokmi 2011 a 2016. RK3 je jedným z týchto projektov a pre nás má investovanie do zelenej energie obchodný zmysel,” povedal D. Hathorn.

Ako kľúčová časť programu Mondi SCP na energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia, regeneračný kotol 3 je súčasť celkovej investície, ktorá zahŕňa novú turbínu, rozšírenú odparku a novú vápennú pec. Týmito investíciami sa dosiahne energetická sebestačnosť podniku na 100%, pričom 94% energií pochádza z obnoviteľných zdrojov.

“Mondi do podniku investovalo za posledných 10 rokov cez 350 miliónov eur pre podporu inovácií a prevádzkových zlepšení. S novým regeneračným kotlom sme schopný vyrobiť viac celulózy efektívnejšie. Nové zariadenie tiež prinesie lepšiu nákladovosť výrobkov vyrobených v Ružomberku, čo v dlhodobom horizonte urobí Mondi SCP konkurencieschopnejšie,” vysvetľuje Peter Orisich, prezident Mondi Uncoated Fine Paper.

“Chceme poďakovať slovenskej vláde za vytvorenie atraktívneho investičného prostredia pre medzinárodné korporácie a slovenské investičné holdingy. Táto investícia prináša návratnosť pre všetkých zúčastnených,” hovorí Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP. Projekt zamestnal 3300 ľudí, pričom počas vrcholnej časti výstavby sa na stavbe pohybovalo až 500 ľudí denne. 69% z nich bolo slovenskej národnosti.

“Nový regeneračný kotol je pozitívnym krokom k našej pokračujúcej prítomnosti v regióne,” poznamenal prezident Mondi SCP, Roman Senecký. “Mondi SCP si zaslúžilo reputáciu výrobcu papiera trvalo udržateľným spôsobom a sme hrdí, že na tom môžeme stavať touto investíciou. Behom posledného roka sme intenzívne spolupracovali s vládou, našimi dodávateľmi a partnermi, aby sa tento projekt stal skutočnosťou. Máme teraz technológiu, ktorá pasuje k našim znalostiam – toto sú podstatné kľúče k našej budúcnosti.”

Skúšobná prevádzka nového regeneračného kotla začala 2.októbra, kedy bolo nové zariadenie úspešne otestované. Nábeh prebehol načas a pri dodržaní rozpočtu. Výstavba regeneračného kotla začala v roku 2013 ako súčasť investície vo výške 128 miliónov EUR smerujúcej k zvýšeniu výroby elektriny a zlepšeniu nákladovosti pri znižovaní dopadu na životné prostredie.

Mondi SCP
Mondi SCP je najväčším integrovaným závodom na výrobu celulózy a papiera na Slovensku, s výrobnou kapacitou 560 000 ton nenatieraného bezdrevného papiera, 66 000 ton obalového papiera a 100 000 ton vysušenej celulózy na trh ročne. Mondi SCP získalo ocenenie PPI Awards za Dodávateľský reťazec (2013), Riadenie bezpečnosti a rizík (2012), Zlepšenie efektívnosti roka (2012), a Environmentálnu stratégiu roka (2010). Podnik vyrába známe značky ako MAESTRO® PRINT, DNS® performance a niekoľko typov kancelárskych papierov značiek IQ a MAESTRO.

Zdroj TS: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo